Choć nowe rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych jeszcze nie obowiązuje, ma wejść w życie 21 maja, to minister zdrowia już go nowelizuje. Za jego sprawą przychodnie specjalistyczne będą mogły robić pełne zakupy w hurtowniach farmaceutycznych, ale przede wszystkim stomatolodzy zakupią znieczulenie.
Jolanta Ojczyk
29.04.2022
Farmacja
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przekształcić swój Centralny Szpital Kliniczny w Państwowy Instytut Medyczny. Projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych, ale tylko do 10 instytucji. Związkowcy reprezentujący resortową służbę zdrowia obawiają się, że projekt ustawy będący podstawą przekształcenia może doprowadzić do restrukturyzacji zatrudnienia i zmiany schematu organizacyjnego.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2022
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Im wyższy poziom kwalifikacji personelu medycznego, tym wyższy udział kosztów wynagrodzeń w produkcie końcowym, czyli usłudze medycznej. Procent wydatków przeznaczanych na płace w ochronie zdrowia zależy od wielkości finansowania całego systemu. Jeżeli jest ono wysokie, tym procent dotyczący wynagrodzeń może być niższy. W Polsce jednak o podwyżkach decyduje zazwyczaj strajk.
Józef Kielar
29.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Nie wiadomo, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza uregulować problemy związane z zatrudnieniem personelu niemedycznego, ani czy zamierza podjąć jakiekolwiek działania w zakresie outsourcingu w służbie zdrowia. Wiceminister Piotr Bromber choć miał o tym dyskutować z posłami, zadeklarował jedynie, że sanitariusz i salowa z 3-letnim doświadczeniem będą mogli być zatrudnieni na stanowisku starszy sanitariusz i starsza salowa.
Beata Dązbłaż
29.04.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Maseczki w aptekach i przychodniach nadal obowiązkowe - w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które przedłużyło dotychczasowe obostrzenia covidowe. Maseczek nie trzeba nosić w innych miejscach publicznych, jak sklepy czy komunikacja miejska, są tam jedynie rekomendowane.
Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Koronawirus a prawo
W czasie pandemii w internecie nastąpił wysyp stron oferujących wystawienie w pięć minut recepty na dowolny lek, także psychotrop. Takie działania, co do zasady, nie są zabronione czy ograniczone, ale farmaceuci mówią wprost: to legalny dostęp do narkotyków. Co więcej, są też e-sklepy oferujące bez recepty leki na receptę. Choć taka działalność jest nielegalna i karalna, brakuje szybkiej i skutecznej interwencji odpowiednich służb.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Prawo karne Farmacja
Skazanie karne lekarza za pomoc w samobójstwie z powodów eutanatycznych nie stanowiło naruszenia prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I potwierdził, że pomoc w samobójstwie stanowi czyn zabroniony, penalizowany w prawie duńskim od 1930 r., a więc ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącego była przewidziana w ustawie.
Katarzyna Warecka
27.04.2022
Prawo karne Zawody medyczne
Pomysł ogłoszony przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, by profilaktykę zdrowotną połączyć z medycyną pracy, nie jest ani nowy, ani zły. Problem w tym, że ważne jest, aby badaniami pozwalającymi na wczesne wykrywanie np. nowotworów objąć wszystkich, a nie tylko pracowników. Za takie badania nie może też płacić pracodawca.
Jolanta Ojczyk
27.04.2022
BHP Opieka zdrowotna
Skutki finansowe planowanych od 1 lipca 2022 roku podwyżek dla pracowników dotkną sektor usług medycznych realizujący świadczenia na zasadach rynkowych. To oznacza, że one będą musiały zapłacić więcej pracownikom, ale nie dostaną z tego tytułu dodatkowych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego rynek komercyjny apeluje o wyłączenie podmiotów prywatnych z obowiązkowych podwyżek.
Jolanta Ojczyk
26.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W tym roku wygasła kadencja zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków. Rada Nadzorcza Związku przedłużyła ją na kolejne dwa lata. Prezesem pozostaje Krzysztof Kopeć, a funkcje wiceprezesów sprawować nadal będą Katarzyna Dubno, Barbara Misiewicz-Jagielak i Grzegorz Rychwalski.
Katarzyna Redmerska
25.04.2022
Farmacja
Minister zdrowia Adama Niedzielski zarządzeniem powołał pełnomocnika do spraw informatyzacji. Został nim Piotr Węcławik, dyrektor Departamentu Innowacji w MZ. Do zadań pełnomocnika należeć będzie inicjowanie działań zmierzających do wdrożenia i optymalizacji procesu zarządzania programami i projektami informatycznymi w systemie ochrony zdrowia.
Katarzyna Redmerska
25.04.2022
Ministerstwo Zdrowia i NFZ pracują nad zasadami finansowania świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Mają one nie różnicować pacjentów ze względu na obywatelstwo. Szpitale dostaną wynagrodzenie za nadwykonania, choć normalnie te, które wykonają więcej świadczeń niż przewiduje ryczałt z NFZ, dostają mniej pieniędzy. Wciąż jednak nie wiadomo, kto zapłaci za tych Ukraińców, którzy w Polsce są tylko przejazdem.
Jolanta Ojczyk Michał Cyrankiewicz-Gortyński
25.04.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Osoby z niepełnosprawnościami nie mają wielu szczególnych uprawnień wynikających z niepełnosprawności w polskim systemie ochrony zdrowia. Jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą od lipca 2018 roku korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do lekarza, a i tak muszą się upominać o swoje prawo. Pozostałe osoby z orzeczeniem nie mają tylu uprawnień.
Beata Dązbłaż
23.04.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
W ramach postępowań dotyczących dostępu do informacji niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego żąda od lekarzy psychiatrów kopii całości dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wykracza to poza granice zakreślone przez prawo. Prosi więc prezesa UODO o informacje co do prowadzonego przez postępowania w takiej sprawie.
Krzysztof Sobczak
22.04.2022
Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO
Do polskiego systemu przyjętych zostało już 1450 lekarzy z zagranicy, a ponad połowa to osoby z Ukrainy. Tyle że w trybie specustawy jedynie sześciu, reszta dostała pozwolenie w trybie warunkowym z powodu pandemii. I teraz muszą oni jeszcze raz starać się o pozwolenie. Wszystko przez to, że Ministerstwo Zdrowia zmienia komunikatem przepisy ustawy.
Jolanta Ojczyk
22.04.2022
Zawody medyczne
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wyrobach medycznych, która ma m.in. regulować zasady ich promocji i reklamy. Nowa ustawa ma obowiązywać od 26 maja br. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy.
Jolanta Ojczyk
21.04.2022
Opieka zdrowotna
Choć od 1 kwietnia lekarz rodzinny nie może kierować na test PCR, to wciąż obowiązuje rozporządzenie nakazujące lekarzom wystawianie na nie skierowań osobom podejrzanym o zakażenie Covid-19. Dualizm prawny, o którym pisaliśmy w Prawo.pl pod koniec marca, trwa już prawie miesiąc. Dopiero w czwartek 21 kwietnia minister zdrowia upublicznił projekt rozporządzenia uchylającego martwe już przepisy.
Jolanta Ojczyk
21.04.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Minister Zdrowia określił nowy zakres czynności kierownictwa resortu. Nowy podział obowiązków uwzględnia obowiązki nowego wiceministra Marcina Martyniaka, który przejmie nadzór nad dwoma departamentami. Przy okazji rozporządzenie przypomina zadania pozostałych członków kierownictwa resortu.
Katarzyna Redmerska
21.04.2022
Projekt nowej siatki płac nie podoba się ani doświadczonym lekarzom, ani rezydentom, czyli lekarzom w trakcie specjalizacji. Zdaniem jednych i drugich podwyżki są zbyt niskie. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje zaś o zorganizowane wypowiadanie umów, w celu otrzymania podwyżki w odpowiedniej wysokości. A pracodawcy podkreślają, że lekarze nie zarabiają źle.
Jolanta Ojczyk
21.04.2022
Zawody medyczne
Na pierwszym posiedzeniu Komisji Specjalnej Parlamentu Europejskiego do spraw pandemii Covid-19 zostało wybrane prezydium. Poza przewodniczącą - została nią Kathleen Van Brempt z Belgii - powołano czterech wiceprzewodniczących. Wśród nich są Ewa Kopacz i Karol Karski.
Jolanta Ojczyk
20.04.2022
Koronawirus a prawo

Polska rezygnuje ze szczepionek przeciwko Covid-19,

Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Polska zawiadomiła Komisję Europejską i firmę Pfizer, że odmawia przyjmowania zakontraktowanych szczepionek i wykonywania płatności za nie - powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. I dodał, że nasz kraj skorzystał z klauzuli siły wyższej. Prawnicy uważają, że skoro Polska nie chce już szczepić za darmo, powinna pozwolić się szczepić odpłatnie.
Jolanta Ojczyk
20.04.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ułatwienie funkcjonariuszom policji właściwego rozpoznania stanu psychicznego osoby zatrzymanej i wdrożenie odpowiedniej procedury służącej zwiększeniu ochrony jej zdrowia i życia w trakcie prowadzonej interwencji - to cel przygotowanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich broszury informacyjnej. Została opracowana przez specjalistów z zakresu psychiatrii i medycyny sądowej.
Krzysztof Sobczak
20.04.2022
Policja Opieka zdrowotna
Czy firma sprzedająca suplementy - Natural Pharmaceuticals - reklamując te produkty, mogła wprowadzać konsumentów w błąd? Wykaże to postępowanie. Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą m.in. nietransparentnych informacji o tym, że co rok konsument będzie otrzymywał zapas suplementów. Odpowiedzialność finansową może również ponieść osoba zarządzająca tą firmą
Renata Krupa-Dąbrowska
20.04.2022
Samorządy nie są zadowolone ze sposobu, w jaki rząd ustala wynagrodzenia w służbie zdrowia. Tak wynika dyskusji prowadzonej podczas niedawnego posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W ocenie samorządowców rząd zrobiłby najlepiej, gdyby normowanie wynagrodzeń pracownikom służby zdrowia pozostawił pracodawcom.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
20.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Minister zdrowia zapowiedział, że Polska będzie przedłużać paszporty covidowe bezterminowo tym, którzy przyjęli trzecią dawkę szczepienia przeciw Covid-19. Tyle, że jak wskazują eksperci, w naszym kraju certyfikaty nie mają znaczenia, a póki co inne kraje respektują zasady unijne. Paszport jest co do zasady ważny przez 270 dni od ostatniej dawki lub 180 dni od pozytywnego wyniku testu na Covid-19.
Jolanta Ojczyk
19.04.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80 lat, będą mogły przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 – zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Będzie to ten sam preparat, który podano im za trzecim razem. Rejestracja na szczepienie ruszyła w nocy z wtorku 19 kwietnia na środę 20 kwietnia.
Jolanta Ojczyk
19.04.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że prowadzone są prace mające umożliwić domom pomocy społecznej zawieranie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych, a tym samym podwyższenie wynagrodzeń pielęgniarek. Obecnie bowiem te w DPS-ach zarabiają dużo mniej niż koleżanki w szpitalach, a od lipca 2022 roku ta przepaść się pogłębi.
Beata Dązbłaż
19.04.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
W dni wolne od pracy, ale także w nocy, razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Listę placówek przyjmujących w nocy od godziny 18 do 8 rano, a także całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy można znaleźć na stronie NFZ, ale też niektórych miejskich portalach.
Jolanta Ojczyk
17.04.2022
Opieka zdrowotna
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zostanie...
Katarzyna Redmerska
16.04.2022
Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami starają się dla nich o orzeczenie, które pozwala ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, ale także różnego rodzaju dofinansowania. Po ukończeniu 18 lat takie osoby otrzymują rentę socjalną. Problem w tym, że nawet chorzy na nieuleczalne choroby, np. rybią łuskę, zespół Downa, otrzymują orzeczenie na rok lub dwa. Potem znowu trzeba tracić czas na biurokratyczną gehennę.
Beata Dązbłaż
16.04.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski