Prawo.pl
Wzrost wskaźników dotyczących zgonu w pierwszej dobie życia, w pierwszym tygodniu lub później, dotyczy takich przypadków, które najprawdopodobniej są zgonami z powodu wrodzonych wad letalnych. Taką opinię przekazał konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii. Nie wiadomo jednak, ile dzieci z wadami letalnymi urodziło się przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, a ile po nim. Nikt bowiem tych danych nie zebrał.
Katarzyna Nocuń
27.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Harmonogram na 2024 rok obejmuje zadania, które zostały ujęte w programie wieloletnim Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Dotyczy to przede wszystkim poprawy sytuacji kadrowej w onkologii oraz zwiększenia potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych. We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu.
Katarzyna Nocuń
26.03.2024
Opieka zdrowotna
Lekarze dostali czas do 8 maja na dostosowane aplikacji gabinetowych do systemu obliczania ilości leku, którą może wydać farmaceuta na podstawie recepty rocznej. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o przesunięciu ostatecznego terminu, który początkowo wyznaczyło na 1 kwietnia.
Katarzyna Nocuń
26.03.2024
Farmacja
Za miesiąc ma ruszyć pierwszy nabór w wieloletnim „Rządowym programie rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”, który przyjęła Rada Ministrów. Swoim zasięgiem obejmuje cztery województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie oraz warmińsko-mazurskie. Maksymalny poziom wsparcia jednego projektu to 2 mln zł.
Robert Horbaczewski
26.03.2024
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Najbogatszych nie stać na opłacenie terapii genowych, a leczenie raka innowacyjnymi metodami jest poza zasięgiem klasy średniej. Dostęp do nich jest możliwy tylko w publicznym systemie, który działa na zasadzie solidarności. Rząd przyznając ulgę przedsiębiorcom i opierając finansowanie na pracownikach najemnych, solidarność tę rażąco narusza – przekonują eksperci. Przewidują, że w efekcie publiczny system może stać się jeszcze mniej wydolny i pogłębi komercjalizację leczenia.  
Katarzyna Nocuń
26.03.2024
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Na adres e-mail: naruszenia@nil.org.pl można anonimowo zgłosić postępowania lekarzy niezgodne z aktualną wiedzą medyczną (EBM), Kodeksem Etyki Lekarskiej, dotyczące treści w social mediach wymagające interwencji oraz takie, które uderzają w konkretnych lekarzy i całe środowisko - poinformowała Naczelna Rada Lekarska.
Katarzyna Nocuń
25.03.2024
Pacjent Zawody medyczne
Elektoradiologdzy, technicy farmaceutyczni i osoby wykonujące 13 innych zawodów medycznych, muszą wpisać się do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Od 26 marca mają tylko pół roku na złożenie wniosku. Uprawnienia mogą stracić ci, którzy wykonują zawody objęte ustawą, ale ukończyły studia wyższe lub szkoły policealne na innych kierunkach, niż określone w ustawie dla danego zawodu medycznego. 
Aleksandra Rybak
25.03.2024
Zawody medyczne
Reklamy leków – zarówno te kierowane do publicznej wiadomości, jaki i bezpośrednio do profesjonalistów wykonujących zawody medyczne – podlegają surowym przepisom, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest m.in. reklamowanie leków wydawanych na receptę, leków refundowanych, kierowanie reklam do dzieci, jak i występowanie w reklamach lekarzy i farmaceutów, nawet jeżeli byliby to tylko aktorzy występujący w roli wykonujących zawody medyczne.
Aleksandra Rybak
24.03.2024
Zawody medyczne Farmacja
Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzmocnienie ośrodków I stopnia referencyjności, w których wykonywane będą badania przesiewowe. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które funkcjonują w systemie oświaty będą powiązane z poradniami podległymi pod resort zdrowia. Lepsza ma być także opieka psychologiczna w szkołach i więcej łóżek na oddziałach. Resort zdrowia przyjrzy się też poziomowi wyceny świadczeń.
Beata Dązbłaż
23.03.2024
Pacjent Zarządzanie oświatą
Pacjent skierowany do sanatorium miał sam lub wspólnie z lekarzem wybrać miejsce pobytu. Zmiany miały obowiązywać już w 2024 r. Ośrodki miały ze sobą konkurować pod względem m.in. warunków, infrastruktury, poziomu dopłat. Obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia z pomysłu się jednak wycofało. Wyjaśnia, że na tę decyzję wpłynęły liczne uwagi ze strony branży uzdrowiskowej.
Katarzyna Nocuń
22.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Podmiotowi leczniczemu, który stosował metody leczenia boleriozy oraz terapii SOT, m.in. wobec pacjentów onkologicznych, niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, grozi 500 tys. zł kary. Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że praktyki te naruszyły zbiorowe prawa pacjentów. Rzecznik oczekuje na zaniechanie tych praktyk, w innym przypadku na podmiot zostanie nałożona kara finansowa.
Beata Dązbłaż
22.03.2024
Pacjent
Doprecyzowanie przesłanki "zagrożenia zdrowia" jest konieczne, aby farmaceuta miał podstawę do wystawienia recepty na tabletkę "dzień po" kobiecie, która obawia się zajścia w ciążę. Kolejnym krokiem ma być lista lub jednolite oznakowanie aptek, w których pacjentka będzie mogła otrzymać tzw. antykoncepcję awaryjną. Wystawienie recepty jest bowiem prawem, a nie obowiązkiem farmaceuty.
Katarzyna Nocuń
22.03.2024
Pacjent Farmacja

MF i MZ mają propozycję reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz Andrzej Domański, minister finansów, przedstawili w czwartek szczegóły reformy składki zdrowotnej. Na zmianach ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców, a koszty reformy szacowane są na 4-5 mld złotych. Przedsiębiorca z dochodem w wysokości 10 tys. zł, zyska 590 zł – podała Kancelaria Premiera. Zmiany mają wejść w życie od 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2024
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Ministerstwo Zdrowia uznało, że konieczne są zmiany w zakresie terminów pierwszej kwalifikacji podmiotów leczniczych na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej oraz wdrażania elementów KSO. Więcej czasu potrzeba na wdrożenie centralnej e-rejestracji, kart e-DILO oraz przekazywanie danych o sprawowanej opiece onkologicznej do systemu KSO.
Katarzyna Nocuń Agnieszka Matlacz
21.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Kilkunastu studentów przyglądających się intymnemu badaniu pacjenta w szpitalu klinicznym? Teoretycznie to możliwe, bo limit dla grup studentów kierunku lekarskiego wprowadzono tylko na VI roku. Porozumienie Rezydentów OZZL chce, aby Ministerstwo Zdrowia zmieniło obowiązujące rozporządzenie, zanim zacznie obowiązywać w zbliżającym się roku akademickim 2024/2025.
Katarzyna Nocuń
21.03.2024
Zawody medyczne
Projekt zarządzenia prezesa NFZ zakłada, że limity finansowe nie będą obowiązywały w oddziałach medycyny paliatywnej, hospicjach stacjonarnych i domowych oraz poradniach medycyny paliatywnej. Do tej pory ograniczenia nie dotyczyły tylko świadczeń paliatywnych i hospicyjnych dla dzieci i młodzieży.
kn/pap
20.03.2024
Pacjent Zawody medyczne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowela ta przesuwa do 1 kwietnia 2025 r. termin przekazywania danych o sprawowanej opiece onkologicznej. Za przyjęciem nowelizacji ustawy bez poprawek głosowało 94 senatorów. Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
kn/pap
20.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) pracuje nad nowymi wytycznymi dla lekarzy orzeczników o stopniu niepełnosprawności w powiatowych i miejskich zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności. Zapowiada też nowe narzędzia nadzoru pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych nad zespołami orzeczniczymi.
Beata Dązbłaż
20.03.2024
Pacjent Zawody medyczne Niepełnosprawność
Zwolnienie z VAT usług medycznych przysługuje również podmiotom zagranicznym, nieposiadającym w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i niespełniającym wymogów uznania ich za "podmiot leczniczy" w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Organy podatkowe po długiej batalii zmieniły niekorzystne stanowisko, które uderzało również w polskich nabywców takich usług – pisze Radosław Maćkowski, doradca podatkowy.
Radosław Maćkowski
20.03.2024
VAT
Lekarze i lekarze dentyści będą mogli posługiwać się mobilnym dokumentem poświadczającym prawo wykonywania zawodu w aplikacji mObywatel. Będą mogli zrezygnować z tradycyjnej formy tego dokumentu, którego wzór się nie zmieni.
Beata Dązbłaż
19.03.2024
Zawody medyczne
Ośrodki pilotażowe zbierały dane bez jednolitego standardu, a mierniki oceniające kliniczną poprawę jakości leczenia dla grupy pacjentów z danym nowotworem były niewłaściwie dobrane. W efekcie, po pięciu latach i wydanych blisko 400 mln złotych publicznych pieniędzy, pilotaż nie potwierdził, że Krajowa Sieć Onkologiczna podniesie jakość opieki. Mimo to, rezygnacja z KSO jest mało realna, bo została wpisana w Krajowy Plan Odbudowy jako kamień milowy, od realizacji którego zależy wypłata pieniędzy.
Beata Dązbłaż
19.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Naczelna Rada Lekarska (NRL) sprzeciwia się przedstawianiu niektórych wyrobów tytoniowych jako elementu strategii pomocowej w zaprzestawaniu palenia czy przedstawiania niektórych wyrobów tytoniowych jako „zdrowszych”. Apeluje do Ministerstwa Zdrowia o intensywne i jak najszybsze działania, które ograniczą sprzedaż takich wyrobów w Polsce.
Beata Dązbłaż
18.03.2024
Pacjent
Możliwości kontaktowania się członków rodziny z dorosłą osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - mają zostać uregulowane najbliższą nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o ile wcześniej nie zostanie zniesiona w polskim prawie instytucja ubezwłasnowolnienia. Obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowymi przepisami w tym zakresie, które jak informuje resort, weszłyby w życie najpóźniej z końcem 2025 r.
Beata Dązbłaż
18.03.2024
Niepełnosprawność
Pakiet legislacyjny mający na celu modernizację i poprawę efektywności szpitali ma wejść w życie w IV kwartale 2024 r. Z planowanej rewizji Krajowego Planu Odbudowy wynika, że zrezygnowano z kategoryzacji szpitali. Kamień milowy podzielono natomiast na trzy niezależne części dotyczące: Krajowej Sieci Onkologicznej, Krajowej Sieci Kardiologicznej i ogólnej dotyczącej modernizacji i poprawy efektywności szpitali.
Katarzyna Nocuń
18.03.2024
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Obecnie seniorzy i rodzice dzieci korzystający z abonamentów medycznych są zaskoczeni, gdy muszą zapłacić za lek, nawet wtedy, gdy mają prawo do otrzymania go za darmo. Nie dostają recepty na darmowy lek, jeśli zapisali się na wizytę u lekarza w ramach abonamentu. Zmiany zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Receptę na lek za darmo wypisze także lekarz, który nie ma umowy z NFZ.
Katarzyna Nocuń
18.03.2024
Opieka zdrowotna Farmacja

Dr Libura: Potrzebujemy narzędzia wspomagania lekarzy orzeczników

Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Wbrew temu, co sugerowano nazywając je "listą", narzędzie to nigdy nie będzie skończone, nie będzie zamkniętym katalogiem. Idea polega na tym, aby każda dziedzina medycyny zaczęła wypracowywać narzędzie wspomagania lekarzy orzeczników - mówi dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia. Dodaje, że obecnie dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy osoba z chorobą genetyczną o ciężkim przebiegu, słyszy na komisji, że jej stan przez rok może się poprawić.
Katarzyna Nocuń
16.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Dzieci do 18 roku życia mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, niezależnie od tego czy zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez członków najbliższej rodziny lub są nim objęte z innego tytułu. Nie oznacza to jednak, że obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego nie istnieje. Jednak dziecku, które z jakichś względów, nie jest tym ubezpieczeniem objęte – nie można odmówić udzielenia bezpłatnego świadczenia zdrowotnego.
Aleksandra Rybak
16.03.2024
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Organizacja dyżurów aptek od stycznia 2024 r. w dni powszednie, w porze nocnej została znacząco zmieniona. Nie ma już konieczności wyznaczania placówek, które dyżurowałyby całą dobę. Jeżeli jednak uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych została przyjęta przed tą datą, konieczne było zapewnienie dostępności usług aptecznych w całej porze nocnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Marek Sondej
16.03.2024
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Weryfikacja uprawnień osoby, która sugeruje, że jest lekarzem, jest prosta. Wystarczy jej imię i nazwisko wpisać do internetowego rejestru. W ten sposób można też sprawdzić, czy lekarz, który wykonuje operacje plastyczne lub zabiegi medycyny estetycznej, jest chirurgiem, czy może specjalizuje się w rehabilitacji medycznej albo jest dentystą. Takiego rejestru nie mają natomiast ani psycholodzy, ani psychoterapeuci.
Katarzyna Nocuń
15.03.2024
Pacjent Zawody medyczne

Recepty mają różne terminy ważności: od siedmiu do 365 dni

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Najmniej czasu pacjent ma na wykupienie antybiotyku, bo tylko 7 dni. Żeby recepta elektroniczna była ważna rok – lekarz musi to wyraźnie zaznaczyć, a realizacja takiej recepty powinna rozpocząć się w ciągu 30 dni. Brak określenia na e-recepcie terminu jej ważności – nie oznacza natomiast w żadnym wypadku, że jest ona bezterminowa.
Aleksandra Rybak
15.03.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia