Wskutek narzuconych przez UE zmian wzorów prawa jazdy, każdy kierowca będzie musiał wymienić dokument najpóźniej do 2033 roku. Pierwsi kierowcy zaczną wymieniać dokumenty w 2028 roku. Nowe prawo jazdy wydawane jest z 15-letnim okresem ważności.

Czytaj także na Prawo.pl:  System automatycznie zawiesza prawo jazdy, a oddaje ręcznie za 50 groszy>>

Badanie na prawo jazdy

Data ważności odnosi się tylko do samego dokumentu, nie do uprawnień. Co to oznacza w praktyce? Kierowca zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zdjęcie i zapłacić odpowiednie opłaty, ale nie będzie miał obowiązku przedstawiać aktualnych badań lekarskich. Badanie jest obligatoryjne jedynie dla kierowców, którzy otrzymali terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na uszczerbek na zdrowiu. 

 

 

Ważność orzeczenia lekarskiego na prawo jazdy

Badanie lekarskie na prawo jazdy obecnie jest ważne maksymalnie przez okres 15 lat (do 2013 r. było wydawane bezterminowo). W niektórych przypadkach (m.in. słaby wzrok) – zaświadczenie może mieć krótszą ważność – zdarzają się sytuacje, że obowiązuje tylko przez rok.

Po 60. roku życia badanie należy wykonywać każdorazowo przed odnowieniem uprawnień (co 2,5 roku). To samo jest w przypadku kierowców z kat. A i B, którym skrócono ważność dokumentu ze względu na stan zdrowia. Lekarz orzecznik sprawdza, czy dany kierowca może nadal prowadzić pojazdy.  

Czytaj w LEX: Posiadanie prawa jazdy nie jest gwarantowane w Konstytucji - omówienie orzeczenia >>>

Czytaj w LEX: Starosta musi zatrzymać prawo jazdy, jeśli kierowca zaniecha dostarczenia kluczowych badań lekarskich - omówienie orzeczenia >>>