Katarzyna Redmerska

Artykuły autora

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego weszła w życie

Zawody medyczne

Ustawa, która reguluje zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, reguły odpowiedzialności zawodowej i ustanawia samorząd ratowników medycznych, weszła w życie 22 czerwca. To akt, który zbiera w jednym miejscu przepisy o największym znaczeniu dla funkcjonowania tego zawodu, z uwagi na jego rolę w systemie ochrony zdrowia.

22.06.2023

Koordynator onkologiczny jest, ale bez jasno określonych kompetencji i zadań

Pacjent Opieka zdrowotna

Rolą koordynatorów onkologicznych jest „prowadzenie za rękę” pacjenta przez cały proces leczenia. Tymczasem wciąż nie mają określonych w przepisach kompetencji. Nie sprecyzowano także ich zadań, które według ekspertów - powinny być kompleksowe i obejmować opiekę psychologiczną i wsparcie socjalne pacjenta. Wyzwaniem jest też ustalenie jednolitych standardów, zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i szkoleń.

30.05.2023

Testy combo wciąż w użyciu – NFZ nie ma zgłoszeń o braku ich skuteczności

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Jak dotąd Narodowy Fundusz Zdrowia nie otrzymał zgłoszeń dotyczących braku skuteczności tak zwanych testów combo. Wprowadzone w szczycie sezonu zachorowań testy wykrywające wirusy grypy, Sars-Cov-2 i RSV są wciąż finansowane ze środków publicznych. Zrobiło się o nich głośno, gdy specjaliści z Rady Przejrzystości AOTMiT uznali je za nie dość czułe.

12.05.2023

Salowe i sanitariusze upominają się o godną płacę i normy zatrudnienia

Prawo pracy Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pracownicy niemedyczni domagają się uregulowania norm zatrudnienia. Uważają, że obecnie istnieje ciche przyzwolenie na omijanie przepisów o pensji minimalnej w ochronie zdrowia. Zarządzający szpitalami zmieniają nazwę stanowiska pracownika z "salowej" na "sprzątaczkę", aby uniknąć podniesienia wynagrodzenia. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia odpowiada, że poprawę sytuacji tej grupy pracowników wymusi ustawa o jakości.

10.05.2023

ChatGPT zda egzamin medyczny, ale przełomu w leczeniu nie przyniesie

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Sukces ChatGPT, który radzi sobie z egzaminami medycznymi, nie zrewolucjonizuje leczenia. Medycyna potrzebuje bowiem wyspecjalizowanych algorytmów trenowanych na zbiorach danych stricte zdrowotnych lub medycznych. Chaty oparte na analizie języka, jak ChatGPT, teoretycznie mogą być natomiast przydatne w formułowaniu zaleceń dla pacjenta na podstawie krótkich wskazówek lekarza.

06.04.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    80