Prawo.pl
W zawodach pielęgniarki i położnej musimy doceniać i doświadczenie, i wykształcenie. Bardzo ważne są obydwa te czynniki składowe kompetencji. Nie można bowiem nikogo dyskryminować ani  degradować - podkreśla Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Dodaje, że nie mniej ważny jest postulat uznania przy ustaleniu wynagrodzenia wykształcenia posiadanego, a nie wymaganego na danym stanowisku.
Józef Kielar
17.02.2024
Zawody medyczne
Zarówno matce, jak i ojcu wcześniaka oraz dziecka, które po urodzeniu wymagało hospitalizacji, ma przysługiwać dodatkowy urlop w wymiarze odpowiadającym okresowi spędzonemu przez dziecko w szpitalu - to propozycje zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Są one spójne rozwiązaniami innych krajów UE.
Aleksandra Rybak
16.02.2024
Pacjent
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej nabrało wody w usta. Od miesięcy nie informuje o losach listy chorób - jak zespół Downa - które miały uprawniać do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na stałe. Przedstawiciele niektórych organizacji pacjentów i osób z niepełnosprawnościami mają nadzieję, że pomysł zarzucono. Przekonują, że problem leży w systemie i naruszaniu przepisów, gdy w sprawie dziecka z chorobą rzadką orzeka lekarz okulista.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
16.02.2024
Pacjent Niepełnosprawność
Szczegółowe sprawdzenie, jak działa dom pomocy społecznej czy zakład opiekuńczo-leczniczy, w którym chce się umieścić bliską osobę, ale i dokładne zapoznanie się z umową i regulaminem ośrodka – to kluczowe według Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) kwestie przy wyborze placówki.
Beata Dązbłaż
15.02.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Niepełnosprawność

Infolinii do zapisów na szczepienia przeciw Covid jednak nie będzie

Pacjent Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Od 16 lutego nie będzie można już zapisać się na szczepienie przeciw Covid-19 przez infolinię pod numerem 989. Po dwóch miesiącach od przedłużenia działania infolinii Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o jej zamknięciu. Argumentuje, że ta forma zapisów nie cieszy się powodzeniem wśród pacjentów.
Beata Dązbłaż
15.02.2024
Pacjent Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Wielkimi krokami zbliża się podwyżka płac minimalnych w ochronie zdrowia. Poprzedza je zmiana wyceny świadczeń, z których wynagrodzenia są finansowane. Przedstawiciele szpitali powiatowych oczekują od Ministerstwa Zdrowia, że tym razem będzie ona adekwatna i nie wpadną w długi. Chcą też wyjaśnień, dlaczego w 2022 r. przyjęto rozwiązania, które pogrążały najmniejsze szpitale, a także, czy było to działanie celowe.
Katarzyna Nocuń
15.02.2024
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono 31 968 aktów, co daje wzrost aż o 26,9 proc. w porównaniu do 2022 r. W żadnej dziedzinie prawa nie zabrakło też przykładów przepisów sprzecznych, niejasnych czy też luk prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Wskazujemy je w raporcie "Poprawmy prawo".
Inga Stawicka Robert Horbaczewski Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Monika Sewastianowicz Katarzyna Nocuń Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Jacek Jasionek
15.02.2024
Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo
Szefowa Ministerstwa Zdrowia Izabela Leszczyna odniosła się do pytania słuchacza, dlaczego rząd ucieka przed zdecydowaną reakcją, czyli przed zakazem sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych. - Rozpoczynamy prace nas zmianami dotyczącymi jednorazowych e-papierosów; te papierosy to plaga, będziemy chronić szczególnie młodych ludzi – odpowiedziała w środę Leszczyna.
kn/pap
14.02.2024
Opieka zdrowotna
Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.
Katarzyna Nocuń
14.02.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Nabór, który potrwa do 22 lutego, ma związek z wejściem w życie ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Do zadań Rady będzie należało m.in. doradzanie w sprawie kierunków rozwoju opieki geriatrycznej, przedstawianie propozycji zmian i opiniowanie raportów dotyczących organizacji i dostępności świadczeń.
kn/pap
13.02.2024
Pacjent Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Do połowy lutego lekarze mogą zgłaszać uwagi do proponowanych przez Naczelną Radę Lekarską zmian w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Jego finalna wersja ma powstać w maju. Choć nie jest to akt prawa powszechnie obowiązującego, to w praktyce lekarz może ponieść odpowiedzialność zawodową za nieprzestrzeganie przepisów kodeksu etyki. Obecne prace nad nowelizacją dokumentu idą w kierunku jego zgodności z przepisami prawa.
Beata Dązbłaż
13.02.2024
Zawody medyczne

Raport: Potrzebna ustawa o danych medycznych

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Potrzebne jest przygotowanie kompleksowego planu dalszego rozwoju systemu gromadzenia i wykorzystywania danych medycznych – to jeden z wniosków raportu  „Dane medyczne w pracy lekarza” przedstawionego w poniedziałek w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie. Proponowane rozwiązanie to między innymi nowa ustawa o danych medycznych.
Katarzyna Nocuń
12.02.2024
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że projekt rozporządzenia dotyczący świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej będzie ponownie przekazany do konsultacji publicznych. Jedną z przyczyn wycofania z ogłoszenia podpisanego przez ministra zdrowia aktu są uwagi Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące skal medycznych, na podstawie których pacjent ma być kwalifikowany do świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych.
Beata Dązbłaż
12.02.2024
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Hinc: Nie jestem przeciwnikiem wakacji składkowych, ale zajmijmy się składką zdrowotną

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Po co wprowadzać wakacje składkowe, skoro można bez większego problemu zmodyfikować istniejące rozwiązania, np. znieść ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus i pozwolić większej grupie najmniejszych przedsiębiorców z tego rozwiązania skorzystać? Pilniejsze, a przy tym absolutnie konieczne, jest naprawienie systemu opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy. Dodaje jednak, że nie można na tym poprzestać.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2024
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że średni czas oczekiwania na wizytę w poradni diagnozującej autyzm w przypadku pilnym wynosi około 80 dni. W praktyce w wielu ośrodkach na wizytę czeka się około roku. Na wzrost wydolności pracy ośrodków wpłynie planowana wyższa wycena świadczeń. Nie stanie się to jednak od razu, bo dotąd wycena diagnostyki była dramatycznie niska. Są województwa, w których nie ma ani jednego ośrodka diagnostycznego.
Beata Dązbłaż
12.02.2024
Opieka zdrowotna
Rekomendacje ministerialnego zespołu nie przyniosły oczekiwanego efektu. Z najnowszych danych NFZ wynika, że średnio 48 proc. porodów w Polsce odbywa się przez cesarskie cięcie, a w większości województw ten wskaźnik po raz kolejny wzrósł. System nie dba o komfort kobiet, które w niektórych regionach nie mają dostępu do znieczulenia. Z kolei standardy opieki okołoporodowej, wprowadzone kilkanaście lat temu, to martwy przepis.
Katarzyna Nocuń
10.02.2024
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Minimalna pensja lekarza ze specjalizacją od 2 lipca 2024 r. to blisko 10,4 tys. zł brutto. Wzrosną też minimalne wynagrodzenia zasadnicze farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i pielęgniarek. W najkorzystniejszym wariancie dla tych zawodów będzie to ponad 9,2 tys. zł brutto. To wyzwanie - nie tylko dla szpitali. Wynagrodzenia pochłaniają lwią część wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.
Katarzyna Nocuń
09.02.2024
Finansowanie zdrowia
Część szpitali nie była w stanie rozliczyć kwot otrzymanych jako dodatki do ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za 2023 r. Rozwiązanie pozwoli uniknąć konieczności zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia części środków wypłaconych za ub. rok. Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest na etapie konsultacji publicznych.
kn/pap
09.02.2024
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 461,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, a w samym tylko IV kwartale tych kontroli było 124,3 tys. W efekcie wydano 28,9 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (w IV kwartale br. - 8,3 tys. decyzji) - podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w 2023 r. osiągnęła 29,3 mln zł, a w okresie październik – grudzień 9,9 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2024
Ubezpieczenia społeczne
Inspektor sanitarny należy do zobowiązanych do załatwienia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a zwłaszcza danych o skuteczności wezwań na szczepienia obowiązkowe dzieci i ile odnotował "niepożądanych odczynów poszczepiennych" z podziałem na poszczególne szczepionki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Takie dane podlegają udostępnieniu, w wypadku konieczności przetworzenia – wydania decyzji odmownej, lecz nie umorzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.02.2024
Pacjent Administracja publiczna
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi uznał, że działanie spółki prowadzącej aptekę, która odsyła do usług innej spółki -kliniki, która wystawia recepty online nie jest podstawą do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki w oparciu o art. 102 ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne czyli w sytuacji, gdy apteka ogólnodostępna wykonuje działalność leczniczą. Bada natomiast sprawę pod kątem zakazu reklamy aptek.
Katarzyna Nocuń
08.02.2024
Farmacja
W systemie P1 jest techniczna możliwość zablokowania "sfałszowanej" e-recepty, która nie została jeszcze zrealizowana. W przypadku takiego zgłoszenia, Centrum e-Zdrowia, po weryfikacji, blokuje zgłoszoną receptę. Lekarz, którego dotyczy dana sytuacja - np. jego certyfikat został przejęty przez osobę nieuprawnioną - otrzymuje również informację o działaniach podejmowanych przez CeZ. 
Katarzyna Nocuń
08.02.2024
Pacjent Zawody medyczne Farmacja
Nieobecność w sądzie z powodu choroby usprawiedliwia zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Jednak także zaświadczenie innego lekarza może spowodować odroczenie rozprawy w procesie cywilnym lub wstrzymanie czynności procesowej w procesie karnym. Co więcej – w przypadku nagłej choroby – odroczenie rozprawy lub wstrzymanie czynności, może nastąpić nawet bez zaświadczenia lekarskiego.
Aleksandra Rybak
08.02.2024
Pacjent Zawody medyczne
437,81 zł wynosi maksymalna opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień, w placówce lub w jednostce policji po waloryzacji - wynika z opublikowanego we wtorek w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia. To wzrost o 44,80 zł. Wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień jest określana przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
kn/pap
07.02.2024
Tak zwane receptomaty-boty wystawiające fałszywe e-recepty to kolejna szczelina, przez którą do nielegalnego obrotu trafiają leki z substancjami psychoaktywnymi. Fałszywe e-recepty są nie do odróżnienia w systemie. O zgłoszeniu kradzieży lekarskich uprawnień, z których korzysta automat, farmaceuta nie zawsze się dowie, bo jest ono przesłane jako obwieszczenie lub komunikat. Tymczasem możliwa jest centralna automatyczna blokada fałszywych kodów, która uszczelniłaby system.
Katarzyna Nocuń
07.02.2024
Administracja publiczna Farmacja
Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić program pilotażowy kompleksowej opieki dla dzieci z otyłością lub ryzykiem jej rozwoju. Ma potrwać dwa lata, a skorzystać z niego ma maksymalnie dwa tysiące osób do 18. roku życia. To konieczne wobec stale rosnącej liczby otyłych dzieci i młodzieży, co w rezultacie jest coraz większym obciążeniem finansowym dla systemu ochrony zdrowia – argumentuje resort zdrowia.
Beata Dązbłaż
06.02.2024
Opieka zdrowotna
Starsza, schorowana osoba trafia na Szpitalny Oddział Ratunkowy przywieziona tam przez bliskich. Gdy zostanie jej udzielona pomoc, nikt się po seniora nie zgłasza. W takiej sytuacji możemy mówić o porzuceniu tylko w potocznym rozumieniu. Według przepisów formalne porzucenie jest karane tylko wówczas, gdy zostawiona osoba nie ma zapewnionej opieki ze strony innych osób. Tym czasem na SOR-ze senior dostaje opiekę.
Katarzyna Nocuń
06.02.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Zastępca do spraw służb mundurowych odpowiada m.in. za komórki organizacyjne "mundurówki" i za koordynację współpracy z szefami MON i MSWiA. Kandydat powinien m.in. mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne; co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku kierowniczym. Oferty można składać do 9 lutego.
kn/pap
05.02.2024
Administracja publiczna Finanse Wojsko
W 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce powołać dwukrotnie więcej żołnierzy aktywnej rezerwy - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Resort planuje też przeszkolić do 200 tys. żołnierzy rezerwy i nadal zwiększać liczbę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która ma wzrosnąć do 41 tys. żołnierzy.
Robert Horbaczewski
05.02.2024
Szkoła i uczeń Wojsko
Lekarze wytykają niespójności w konsultowanym rozporządzeniu. Taką samą maksymalną sumę przewidziano dla oparzeń II i III stopnia. Z kolei za całkowitą utratę ręki powyżej łokcia poszkodowany w szpitalu pacjent może liczyć na kwotę niższą niż przewidziano w innych obowiązujących przepisach - w tym wypadku rozporządzeniu resortu pracy. Zbyt niskie kwoty świadczenia kompensacyjnego mogą sprawić, że poszkodowani w szpitalach pacjenci dalej będą chętniej korzystać ze ścieżki sądowej.
Beata Dązbłaż
05.02.2024
Pacjent Opieka zdrowotna