1,7 mln osób w nocy z piątku na sobotę otrzymało skierowania na piątą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Warunkiem przyjęcia piątej dawki jest ukończenie co najmniej 60 lat. Zakwalifikowano do niej także osoby z upośledzoną odpornością lub zatrudnione w ośrodkach medycznych, których pracownicy są szczególnie narażeni na zakażenie COVID-19.
Krzysztof Sobczak Katarzyna Nocuń
15.04.2023
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia nie planuje wprowadzać opłat ani innych kar w przypadku, gdy pacjent nie odwoła wizyty u lekarza i termin przepada. Kary finansowe w takich wypadkach stosują niektóre kraje skandynawskie, żeby zwiększać społeczną odpowiedzialność. Nieodwołanie wizyty to przecież dłuższe kolejki i późne leczenie innych pacjentów. Polski resort zdrowia stawia na kampanie edukacyjne.
Beata Dązbłaż Katarzyna Nocuń
15.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna

Ustawy przyjęte przez Sejm na posiedzeniu 14 kwietnia 2023 r.

Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
W wieczornym bloku głosowań 14 kwietnia Sejm przyjął ustawę o 300 zł świadczenia emerytalnego dla sołtysów, przepisy wspierające osoby, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, zmiany w prawie o ruchu drogowym. Uchwalono także pakiet SLIM VAT 3 i nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Odrzucono veto Senatu do ustawy deregulacyjnej, ale nie udało się posłom odrzucić veta Senatu do tzw. ustawy o jakości w służbie zdrowia.
Robert Horbaczewski
14.04.2023
Samorząd terytorialny VAT Prawo pracy Prawo gospodarcze
Podczas piątkowych głosowań w Sejmie zabrakło jednego głosu, aby odrzucić senackie weto do ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Flagowa ustawa obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia została więc odrzucona. Zastrzeżenia Senatu dotyczyły konstytucyjności przepisów. Opozycja krytykowała z kolei między innymi "wrzutkę" do ustawy o przekazaniu z NFZ 50 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
Katarzyna Nocuń
14.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie
Farmaceuta będzie mógł wystawić receptę na pełnopłatną szczepionkę przeciwko grypie. Dzięki temu pacjent w aptece będzie mógł otrzymać receptę, kupić szczepionkę i od razu zaszczepić się. Rozwiązanie było oczekiwane, bo pacjenci coraz chętniej szczepią się w aptekach. Nowe przepisy wchodzą właśnie w życie, czyli po zakończeniu sezonu grypowego 2022/2023, kiedy NFZ płacił za usługę szczepienia.
Katarzyna Nocuń
14.04.2023
Pacjent Farmacja

Resort nie pokazał listy schorzeń uprawniających do orzeczenia o niepełnosprawności na stałe

Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Posłowie nie zapoznali się w piątek z listą schorzeń, które uprawniałyby do otrzymania bezterminowego orzeczenia o niepełnosprawności. Były oczekiwania, że przygotowywana od miesięcy lista zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik poinformował jednak, że co prawda lista jest gotowa, ale sam otrzymał ją dzień wcześniej, czyli w czwartek, i nie jest gotowy odnieść się do przygotowanego przez ekspertów materiału.
Beata Dązbłaż
14.04.2023
Pomoc społeczna Pacjent Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Weszła w życie ustawa o badaniach klinicznych produktów stosowanych u ludzi, która między innymi określa zasady odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badań klinicznych. Zgodnie z nowymi przepisami uczestnicy badań klinicznych mają być lepiej chronieni, jeśli chodzi o system odszkodowań (ubezpieczeń).
Katarzyna Nocuń Agnieszka Matłacz
14.04.2023
Zawody medyczne Farmacja
Miejsce prezentacji suplementów diety musi znajdować się w polu widzenia kupującego, ale jednocześnie nie w bezpośrednim sąsiedztwie punktu obsługi klienta, co może niezasadnie utrudniać dostęp do oglądania tych towarów osobom z wadami wzroku – zwracają uwagę eksperci. Nowe przepisy mogą być rewolucją w handlu, gdy w sklepach spożywczych, kioskach czy też na stacjach paliw znikną stoiska z preparatami magnezu lub witaminy D3.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.04.2023
Prawo gospodarcze Farmacja
Są województwa, w których pracuje mniej niż dziesięciu psychiatrów dzieci i młodzieży, na przykład w województwie opolskim zaledwie sześciu. Ministerstwo Zdrowia zauważa, że problemy kadrowe są obecnie główną barierą w dostępie do opieki psychiatrycznej dla tej grupy osób. Lekarzy brakuje – potwierdzają eksperci - ale w publicznym systemie. W prywatnym, czyli za pieniądze, młody pacjent do specjalisty dostanie się już kolejnego dnia.  
Katarzyna Nocuń
14.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Porady logopedyczne to nie zawsze świadczenie medyczne. W takiej sytuacji logopeda nie musi spełniać warunków obowiązujących w placówkach medycznych i nie podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wyjaśnia wiceminister zdrowia Piotr Bromber. To odpowiedź na obawy logopedów, że w efekcie regulacji przygotowywanych przez resort zdrowia nawet 88 proc. z nich straci prawo do posługiwania się tytułem.
Katarzyna Nocuń
13.04.2023
Zawody medyczne
Salowe i sanitariusze mogą zostać zgłoszeni jako uczestnicy zdarzenia niepożądanego, ale sami zgłosić takiego zdarzenia nie mogą. Tzw. ustawa o jakości nas nie chroni – mówią. To niejedyna luka. Zdarzeniem niepożądanym w myśl tych przepisów nie będzie dość powszechne, przypadkowe zakłucie personelu. Pracownicy ochrony zdrowia mówią więc o bublu prawnym i konsolidują się wokół apelu do prezydenta o weto do tzw. ustawy o jakości.
Katarzyna Nocuń
13.04.2023
Zawody medyczne Zarządzanie
Pierwsza kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej w Krajowej Sieci Onkologicznej - SOLO I, SOLO II i SOLO III - zostanie przeprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia do 31 marca 2024 roku - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację poselską.
Katarzyna Nocuń
11.04.2023
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Pacjenci uprawnieni do świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych bez kolejki często odchodzą z kwitkiem. Okazuje się, że pracownicy rejestracji nie znają przepisów i odsyłają takiego pacjenta bezpośrednio do lekarza, aby ten podjął decyzję. Z drugiej strony sami pacjenci też nie zawsze właściwie rozumieją to uprawnienie, żądając natychmiastowej usługi np. w przychodni.
Beata Dązbłaż
11.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Ośrodki niższego szczebla w strukturach Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) zasadniczo podlegać będą ośrodkom wyższego szczebla, gdyż będą przez nie nadzorowane i monitorowane. W toku prac nad ustawą eksperci podnosili, że równolegle podmioty te będą konkurować w konkursach organizowanych przez NFZ, a to może powodować konflikt interesów.
Bartłomiej Sasin Paulina Kieszkowska-Knapik Zuzanna Rosłonowska Zofia Olszewska
10.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Wydanie dokumentacji medycznej powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe w normalnym toku czynności w danej placówce, możliwie jak najszybciej. Więcej czasu potrzeba na odszukanie i wydanie dokumentacji papierowej sprzed kilku lat, która jest przechowywana w archiwum, a mniej czasu zajmie sporządzenie wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, czy z wizyty z bieżącego roku.
Karol Kolankiewicz
10.04.2023
Pacjent Zawody medyczne
Luki w przepisach ułatwiają przedszkolom wykluczanie dzieci, których życie zależy od podania leku podczas wstrząsu anafilaktycznego. Aplikacja adrenaliny nie mieści się w definicji pierwszej pomocy, wychowawca dziecka nie ma więc obowiązku jej podania. Są placówki, które idą krok dalej: blokują dzieciom-alergikom możliwość przynoszenia ze sobą leków ratujących życie, zasłaniając się zasadami bezpieczeństwa.
Katarzyna Nocuń
08.04.2023
Pacjent Zarządzanie oświatą Farmacja
Będzie można uzyskać rekompensatę za szkody poniesione na zdrowiu w wyniku udziału w badaniu klinicznym lub śmierć bliskiej osoby, która uczestniczyła w takiej eksperymentalnej terapii. Ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi ustanawia Funduszu Kompensacyjny, który będzie zasilany przez sponsorów badań klinicznych. Więcej na ten temat piszemy w Legal Alert.
Katarzyna Nocuń
07.04.2023
Prawo cywilne Pacjent Opieka zdrowotna
Aż 88 proc. logopedów straci prawo posługiwania się tytułem, niezależnie od stażu pracy i kwalifikacji. Logopedzi przestrzegają, że taki będzie efekt wejścia w życie regulacji przygotowanej przez rząd. Proponowane nowe przepisy będą wyzwaniem zwłaszcza dla małych podmiotów, które będą musiały dostosować gabinety do wymogów placówki medycznej.
Beata Dązbłaż
07.04.2023
Zawody medyczne

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej opublikowana

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada, że każdy pacjent – niezależnie od miejsca zamieszkania – otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Nowe regulacje co do zasady wejdą w życie 20 kwietnia, sieć ruszy w ciągu 6 miesięcy, a w ciągu 12 miesięcy będzie uruchomiona krajowa infolinia onkologiczna. Podmioty lecznicze mają rok na wejście do sieci.
Katarzyna Nocuń Agnieszka Matłacz
06.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Sukces ChatGPT, który radzi sobie z egzaminami medycznymi, nie zrewolucjonizuje leczenia. Medycyna potrzebuje bowiem wyspecjalizowanych algorytmów trenowanych na zbiorach danych stricte zdrowotnych lub medycznych. Chaty oparte na analizie języka, jak ChatGPT, teoretycznie mogą być natomiast przydatne w formułowaniu zaleceń dla pacjenta na podstawie krótkich wskazówek lekarza.
Katarzyna Redmerska
06.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Krótszy czas pracy lekarza z niepełnosprawnością, który wynika z Kodeksu Pracy, nie powinien wydłużać szkolenia specjalizacyjnego - uważa samorząd lekarski. W związku z tym potrzebny jest zapis legislacyjny, który jasno określi tę zasadę. W tej sprawie pełnomocnik Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw lekarzy z niepełnosprawnościami spotkał się z dyrektor Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia. 
Katarzyna Nocuń
05.04.2023
Zawody medyczne Niepełnosprawność
Okręgowa Izba Lekarska wygrała proces sądowy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy po zakończeniu stażu podyplomowego zakładają działalność gospodarczą i kontynuują pracę u tego samego pracodawcy. Ten przełomowy wyrok dla lekarzy zapadł w drugiej połowie marca przed Sądem Okręgowym w Szczecinie.
Grażyna J. Leśniak
05.04.2023
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne

Wycena świadczeń w ochronie zdrowia nie nadąża za inflacją

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Szpitale liczą na korektę nie tylko stawek, ale i metodologii wyceny świadczeń przed lipcem tego roku. Nowa wycena ma umożliwić sfinansowanie rosnących płac minimalnych w ochronie zdrowia i kosztów działalności szpitali. Te napędzane inflacją rosną jednak na tyle szybko, że trwająca miesiące wycena, w lipcu może już być nieadekwatna.
Katarzyna Nocuń
05.04.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Jeżeli lekarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może skorzystać z opodatkowania uzyskanych dochodów 19-proc. podatkiem liniowym. Usługi świadczone w ramach firmy muszą się jednak różnić od tych wykonywanych w ramach stosunku pracy.
Malwina Pasternak-Janik
05.04.2023
PIT Doradca podatkowy Zawody medyczne
Z 250 do 500 mln zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył budżet programu samochodowego. Zmieniły się także daty kolejnych naborów do programu. Kolejny nabór nie rozpocznie się w czerwcu, ale dopiero w sierpniu. Wydłużył się także czas rozpatrywania wniosku przez Fundusz.
Beata Dązbłaż
04.04.2023
Pomoc społeczna Niepełnosprawność

Uczelnia o. Rydzyka chce otworzyć kierunek lekarski

Dla studenta Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu złożyła dokumenty do Ministerstwa Edukacji i Nauki, które są potrzebne do otwarcia kierunku lekarskiego. O. Tadeusz Rydzyk, rektor i założyciel tej uczelni chciałby, aby przyszli lekarze kształcili się na nowo otwartym kierunku już od października tego roku.
Katarzyna Nocuń
04.04.2023
Dla studenta Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Szpitale, które w ubiegłym roku ze względu na epidemię nie wykonały ustalonej liczby świadczeń, będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze. Pozwolą im one utrzymać obecną wysokość umowy ryczałtowej i uchronić się przed spiralą zdrowotnego zadłużenia. Zaciągnięty dług zdrowotny szpitale będą musiały spłacić jednak bardzo szybko, bo już do końca 2023 r. Dla części z nich to niewykonalne.
Katarzyna Nocuń
04.04.2023
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Chcemy przygotować takie rozwiązanie, które będzie wypośrodkowane, tzn. będzie cały czas utrzymywało komfort korzystania z niego - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się w ten sposób do procederu wystawiania recept przez internet, dzięki czemu można w kilkanaście minut uzyskać każdy lek. Nie podał jeszcze szczegółów projektowanych rozwiązań.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Zawody medyczne Farmacja
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny zwróciło się do lekarzy i lekarzy dentystów z apelem o powstrzymanie się od stosowania tych metod leczenia. - Ze względu na ciągły brak naukowych dowodów potwierdzających skuteczność leczenia środkami homeopatycznymi - czytamy w ogłoszonym pod koniec marca stanowisku. Jest w nim też mowa o niekorzystnym działaniu prawa o produktach leczniczych.
Krzysztof Sobczak
03.04.2023
Opieka zdrowotna Farmacja
Nie odstajemy, niestety, od krajów zachodnich, jeśli chodzi o problemy ze zdrowiem psychicznym lekarzy i wypalenie zawodowe. U nas istnieje obawa, że skala problemu jest jeszcze większa, bo mamy bardziej niż na Zachodzie rozbudowaną biurokrację i niedomagający system publiczny – mówi w rozmowie z Prawo.pl lek. Jakub Kosikowski, p.o. rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.
Beata Dązbłaż
01.04.2023
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski