Uciekający przed wojną w Ukrainie potrzebują pomocy psychologicznej. Ustawa o legalizacji ich pobytu mówi jedynie, że może być ona zapewniona bezpłatnie przez samorząd. To zadanie jednak nie będzie w pełni finansowane z budżetu państwa, a jedynie dofinansowane. Na ten cel przeznaczono 81 mln zł. To mało. Co gorsze, nie ma żadnych systemowych rozwiązań.
Jolanta Ojczyk
26.03.2022
Opieka zdrowotna
Umożliwienie organizacji i prowadzenie bezpłatnych szczepień ochronnych o charakterze akcyjnym na odrę, błonicę, gruźlicę, polio i wirusowe zapalenie wątroby typu A dla obywateli Ukrainy - to cele opublikowanego w piątek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Krzysztof Sobczak
25.03.2022
Opieka zdrowotna
Pacjent z województwa mazowieckiego, u którego zdiagnozowano zespół Guillain-Barré, otrzyma 45 tys. zł z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – poinformował w piątek Rzecznik Praw Pacjenta. To pierwsza taka decyzja z Funduszu zapewniającego wsparcie finansowe osobom, które doznały poważnych odczynów poszczepiennych w ramach odpowiedzialności związanej z zastosowaniem szczepionek.
Krzysztof Sobczak
25.03.2022
Koronawirus szczepienia
Samorząd lekarski sprzeciwia się wszelkim zmianom prawa zaostrzającym odpowiedzialność karną lekarzy i lekarzy dentystów za nieumyślne czyny skutkujące uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia czy śmiercią pacjenta. Takie stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawiło wobec projektu zmian w kodeksie karnym, który wniesiony został przez ministra sprawiedliwości do Sejmu.
Krzysztof Sobczak
25.03.2022
Prawo karne Zawody medyczne

Już za rok reklama wyrobów medycznych będzie trudniejsza

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja
Kilka tysięcy producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych czekają duże zmiany. Parlament kończy prace nad ustawą o wyrobach medycznych, która zmienia zasady reklamy. Promocja nie może wprowadzać w błąd, wykorzystywać wizerunku lekarza, ale także dotyczyć produktów dla profesjonalistów. Za złamanie przepisów grożą wysokie kary. Problem w tym, że nie zawsze wiadomo, który wyrób jest tylko dla laików.
Jolanta Ojczyk
25.03.2022
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja
Przed rosyjską agresją na Ukrainie uciekają też osoby chore i niedołężne. Jeśli legalnie przebywają w Polsce, mogą starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej na takich samych zasadach, jak każdy Polak, ale na razie nie wiadomo, kto i z jakich funduszy sfinansuje taki pobyt. W każdym razie DPS-y nie chcą na razie przyjmować Ukraińców, argumentując, że nie ma aktów wykonawczych do ustawy.
Beata Dązbłaż
25.03.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
W 2022 roku z tytułu zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia zyska 9,1 miliarda złotych. Te pieniądze jednak nie poprawią dostępności do świadczeń, nie sprawią, że pacjent coś zyska. Zje je inflacja i zaplanowane od lipca 2022 roku podwyżki minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Wydatki z powodu inflacji mają kosztować 3 miliardy złotych, a wzrost pensji 7 miliardów.
Jolanta Ojczyk
24.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W środę 23 marca sejmowa Komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok. Z tytułu zmian w zasadach rozliczania składki zdrowotnej NFZ zyska 9,1 miliarda złotych. 5,18 miliarda złotych ma pójść na leczenie szpitalne, a 2 miliardy na leczenie specjalistyczne. Z tych pieniędzy nie będą finansowane świadczenia dla obywateli Ukrainy.
Jolanta Ojczyk
23.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał nowego konsultanta krajowego w dziedzinie urologii. Funkcję tę objął prof. Tomasz Szydełko, szef  Uniwersyteckiego Centrum Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zastąpił na stanowisku dr. hab. Artura A. Antoniewicza.
Katarzyna Redmerska
23.03.2022
Zawody medyczne
We wtorek 22 marca odnotowano 10 149 nowych zakażeń, czyli o 20 proc. mniej niż tydzień wcześniej, kiedy pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskało 12 695 osób. W efekcie Ministerstwo Zdrowia ogłasza praktycznie koniec pandemii. Eksperci ostrzegają jednak, że rok temu trzecia fala była na przełomie marca i kwietnia, i to nie jest dobry czas na likwidowanie oddziałów covidowych.
Jolanta Ojczyk
23.03.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
We wtorek Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia, przedstawił informację na temat bezpieczeństwa lekowego Polski w sytuacji kryzysowej. Zapewnił, że obecnie dostępność leków jest zabezpieczona, ale sytuację trzeba cały czas monitorować. Zdaniem ekspertów wzrost sprzedaży nastąpi z czasem, gdy więcej obywateli z Ukrainy uzyska numer PESEL.
Jolanta Ojczyk
22.03.2022
Finansowanie zdrowia Farmacja
Polacy, którzy studiowali medycynę w Ukrainie, informują o kosztach, które będą musieli ponieść, w związku wyrównywaniem różnic programowych. Specustawa nie rozwiązała tego problemu - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. Jak pisze do ministra edukacji i nauki, opłaty w niektórych przypadkach mogą wynieść nawet 10 tys. euro.
Monika Sewastianowicz
22.03.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. W praktyce nie zmienia on obowiązującego wzoru. Jednak musi zostać wydane, bo obowiązujące rozporządzenie z mocy prawa przestanie obowiązywać 11 lipca.
Jolanta Ojczyk
22.03.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia dyskryminują podstawową opiekę zdrowotną - alarmuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Z dodatkowych 9 miliardów złotych z tytułu podwyższenia składki zdrowotnej wększośc środków otrzymają szpitale i opieka specjalistyczna.
Jolanta Ojczyk
22.03.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

SN: Przepisy porządkowe w czasie epidemii były wadliwe

Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Nie stosuje się nowych przepisów do rozporządzeń wprowadzających zakazy lub nakazy wypełniające treścią blankietowe przepisy kodeksu wykroczeń służące zwalczaniu epidemii - uznał Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Tym samym stwierdził, że karanie osób nie noszących maseczki na powietrzu lub kary za przebywanie w parku w sytuacji, gdy już zniesiono ten przepis - nie miało uzasadnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2022
Prawo karne Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli naszą granicę po 24 lutego, nie mogą złożyć deklaracji wyboru lekarza rodzinnego. Wszystko przez brak ujęcia ich jako świadczeniobiorców w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To oznacza, że wbrew deklaracjom resortu zdrowia, nie zostaną objęci kompleksową opieką, w tym badaniami profilaktycznymi i programem szczepień.
Jolanta Ojczyk
21.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Przepisy polskiego prawa umożliwiają ukraińskim lekarzom pracującym w Polsce na umowę o pracę, odbywającym staż podyplomowy lub robiącym specjalizację, skorzystanie z urlopów, także bezpłatnych w celu wyjazdu do swojego kraju. Konieczne jest jednak m.in. uzyskanie zgody pracodawcy i złożenie odpowiedniego wniosku. Lekarze ci mogą ubiegać się także o pomoc ze strony samorządu lekarskiego.
Józef Kielar
19.03.2022
Zawody medyczne Ukraina
Stosowanie niewłaściwych środków do dezynfekcji zagraża bezpieczeństwu pacjentów i personelu medycznego, ale może spowodować uszkodzenia aparatury medycznej, komputerów, urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, a także np. mebli. Zwłaszcza placówki medyczne muszą używać urządzeń zgodnych z normami. Tymczasem pandemia spowodowała, że szpitale zostały zalane nieprofesjonalnym sprzętem.
Marcin Malinowski
18.03.2022
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Żaden doradca podatkowy i księgowy nie dysponuje w chwili obecnej wolnymi mocami przerobowymi, przy swoich dotychczasowych obowiązkach i nowych, wynikających z Polskiego Ładu oraz szeregu poprawek mających nadejść w kolejnych miesiącach. Czy taki miał być upragniony cel zaleceń – utrata księgowych i doradców podatkowych przez szpitale i przychodnie, a w konsekwencji brak jakichkolwiek ksiąg?
Agnieszka Czernik
18.03.2022
Rachunkowość Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Po nadaniu numeru PESEL osoby z ukraińskim obywatelstwem mogą korzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl (Дія пл) w aplikacji mObywatel. Pozwala ona na identyfikację na potrzeby refundowanych usług medycznych czy podczas zawierania umowy o pracę - informuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.
Robert Horbaczewski
17.03.2022
Samorząd terytorialny Ukraina
Krajowe firmy farmaceutyczne zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego przekazały dla Ukrainy prawie milion opakowań leków o wartości około 15 mln zł. Są to produkty lecznicze, na które ukraiński resort zdrowia zgłaszał zapotrzebowanie. Leki na Ukrainę dostarczy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
Katarzyna Redmerska
17.03.2022
Farmacja Ukraina
Samorządy nie wzbraniają się przed realizacją zadań z obszaru ochrony zdrowia, ale niekoniecznie w formie programów polityki zdrowotnej. Mają bowiem problem z określeniem celu programu i oceną jego efektywności. Z drugiej strony nie ma dokładnych danych o realizacji programów. Tak naprawdę więc nie wiadomo, ile i jakie programy realizują samorządy, i co o nich wiedzą pacjenci.
Beata Dązbłaż
17.03.2022
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Polscy studenci kontynuują naukę w Polsce na tych samych zasadach jak w Ukrainie – uczelnie otrzymają refundację - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomniał w czwartek na Twitterze, że ustawa o pomocy obywatelom ukraińskim umożliwia kontynuowanie nauki studentom m.in. kierunków medycznych w Polsce.
Monika Sewastianowicz
17.03.2022
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne Ukraina

MZ konsultuje nowe przepisy o żywieniu w szpitalach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Odpowiednie żywienie pacjentów w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie, poprawę skuteczności leczenia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań - taka idea przyświeca resortowi zdrowia w pracach nad nowymi zasadami w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
16.03.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ostatnie dni pokazały, że umiemy się zmobilizować w trudnych chwilach i potrafimy realizować założenia logistyki humanitarnej, która polega na organizowaniu, planowaniu, kierowaniu i sprawdzaniu efektywnych przepływów materiałowych, finansowych i informacyjnych od momentu ich wytworzenia aż do ich zużycia w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców w ramach akcji humanitarnych.
Józef Kielar
16.03.2022
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Ukraina
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzić ma zmiany do świadczeń gwarantowanych udzielanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Zaproponowano m.in. więcej badań w ramach bilansów zdrowotnych, a także poszerzenie kompetencji pielęgniarek.
Katarzyna Redmerska
16.03.2022
Opieka zdrowotna
Narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością, każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących. Takie stanowisko Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta ogłosili w sprawie świadczenia usług dla uchodźców z Ukrainy.
Krzysztof Sobczak
15.03.2022
Opieka zdrowotna Ukraina
Płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS czy wykupić prywatny pakiet? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej osób i wybiera drugą opcję. Taki wybór oznacza jednak, że w nagłej sytuacji, np. hospitalizacji z powodu wypadku, czy Covid-19, będzie trzeba zapłacić szpitalowi wysoki rachunek.
Jolanta Ojczyk
15.03.2022
Opieka zdrowotna
Dzięki e-recepcie i e-skierowaniu łatwiej jest wykupić leki i zrobić niektóre badania. Warto jednak wiedzieć, jak długo są ważne te cyfrowe dokumenty. Przykładowo, aby recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. Z kolei rejestracja e-skierowania w jednej placówce, utrudnia zapisanie się do innej. Nawet, gdy oferuje szybszy termin realizacji.
Jolanta Ojczyk
15.03.2022
Pacjent Opieka zdrowotna
Katarzyna Drążek-Laskowska, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia została powołana na pełnomocnika do spraw ukraińskich pacjentów, którzy trafili do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terenie ich kraju, a którzy będą kontynuowali leczenie w innych państwach. 
Jolanta Ojczyk
14.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski