Projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada, że pielęgniarka miałaby odwiedzać pacjenta w hospicjum domowym, co trzy dni, chyba, że stan zdrowia chorego wymaga częstszych wizyt. Proponowane uszczegółowienie przepisów ma poprawić jakość opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Katarzyna Redmerska
29.09.2021
Opieka zdrowotna

Kanclerz: Wiele rozwiązań z czasu pandemii pozostanie na uczelni

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Cała komunikacja pomiędzy nauczycielami akademickimi, doktorantami, studentami, słuchaczami studiów podyplomowych i pracownikami administracji została oparta o pocztę elektroniczną oraz spotkania wideokonferencyjne Google Meet. W szczycie dziennie przez system przechodziło około 130 tys. wiadomości - mówi Paweł Kadłubiak, kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Beata Igielska
29.09.2021
Nowe technologie Szkolnictwo wyższe Koronawirus a prawo
Jesteśmy otwarci na negocjacje, kluczowe dla ich powodzenia jest przedstawienie przez ministra zdrowia konkretnych propozycji dotyczących kwestii finansowych – mówili we wtorek w „Białym miasteczku 2.0” protestujący. Sprawą nadal nierozwiązaną pozostaje temat urlopów zdrowotnych, które miałyby przysługiwać po 15 i więcej latach pracy. Rozmowy mają być kontynuowane w czwartek.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2021
Zawody medyczne Zarządzanie
Najwyższa Izba Kontroli zbadała efektywność wykorzystania czasu przeznaczanego na pomoc stricte lekarską dla pacjentów. Okazuje się, że w trakcie porady lekarskiej lekarz jedną trzecią czasu przeznacza na prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności administracyjnych. Jeszcze gorzej jest w trakcie teleporady. NIK nie ma wątpliwości, że potrzebne są zmiany.
Agnieszka Matłacz
28.09.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Już ponad rok szpitale nie muszą zapewniać odpowiedniej liczby pielęgniarek i lekarzy przy realizacji świadczeń gwarantowanych. Wszystko po to, aby w czasie pandemii z powodu braków kadrowych nie trzeba było zamykać oddziałów. Tyle, że zdaniem prawników i lekarzy wyjątek staje się regułą. Niebezpieczną nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego.
Jolanta Ojczyk
28.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rząd opublikował plan dla chorób rzadkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ponad miesiąc zajęła Radzie Ministrów publikacja uchwały w sprawie przyjęcia Planu Chorób Rzadkich. Plan po 12 latach od zaleceń Unii rząd przyjął 24 sierpnia. Uchwała w tej sprawie została opublikowana w Monitorze Polskim dopiero 27 września. Eksperci nie mają wątpliwości, że zawiera to co najważniejsze, by ponad 2 mln pacjentów mogło liczyć na lepszą opiekę.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
27.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia domaga się automatycznego e-skierowania na przypominającą...
Jolanta Ojczyk
27.09.2021
Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Zdrowia wydłuża obowiązywanie przepisu, który zwalnia szpitale z zapewnienia liczby lekarzy i pielęgniarek wynikającej z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. W efekcie to kierownik placówki będzie decydował o obsadzie. Ma ona jedynie zapewnić ciągłość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów.
Jolanta Ojczyk
27.09.2021
Zawody medyczne Zarządzanie
418 respiratorów przejętych od spółki E&K w lutym przez komornika na Lotnisku Chopina w Warszawie nie zostało zlicytowanych, bo zabrakło chętnych do ich nabycia. Ministerstwo Zdrowia zapowiada przygotowanie wniosku o ich przejęcie. – Sprzęt po uzupełnieniu certyfikatów oraz ponownym zbadaniu stanu technicznego trafi do szpitali – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. 
Katarzyna Redmerska
27.09.2021
Finanse

Podczas festynów KGW zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Do 23 września w ramach festynów organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, przeciwko Covid-19 zaszczepiło się ponad 22,5 tys. osób - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczba ta może się zwiększyć, bo ostatnie tego typu akcje potrwają do czwartku. Łącznie do ARiMR wpłynęło blisko 3500 wniosków o dofinansowanie.
Robert Horbaczewski
27.09.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
We Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność, pierwsze w tym regionie centrum dla dzieci i młodzieży dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Dzieci otrzymają tam bezpłatne wsparcie specjalistów, takich jak: pediatra, psychiatria, psycholog, logopeda.
Katarzyna Redmerska
27.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie ma uprawnień do rozstrzygania we władczy sposób o prawach i obowiązkach strony. Wobec tego sądy administracyjne nie są właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących uprawnienia do prowadzenia studiów przez uczelnie wyższe - taki jest sens postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Obecnie szpitalami zarządzają ekonomiści, choć jeszcze kilka lat dominowali medycy. Zdaniem ekspertów jednak to nie wykształcenie, a cechy osobowości decydują o tym, czy szpital jest dobrze zarządzany. By szpital chodził jak w zegarku, ku zadowoleniu pacjentów, potrzebny mądry właściciel i szef z wizją. A zdanie państwowego egzaminu, co planuje Ministerstwo Zdrowia, tego nie gwarantuje.
Jolanta Ojczyk
27.09.2021
Opieka zdrowotna Zarządzanie

Koordynacja leczenia i diagnostyki gwarantowana na poziomie powiatu

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
By każdy pacjent podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czuł się dobrze zaopiekowany, potrzebny jest powiatowy lider scalający system opieki podstawowej, wdrożenie opieki koordynowanej i poprawa finansowania zwłaszcza profilaktyki, co pozwoli też uzupełnić brakują kadry.
Katarzyna Redmerska
25.09.2021
Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Ustanowione w związku z pandemią koronawirusa zakazy, nakazy i ograniczenia, były merytorycznie uzasadnione, ale tryb ich wprowadzenia naruszył podstawowe standardy konstytucyjne i prawa w zakresie wolności działalności gospodarczej. Oznacza to, że decyzja nakładająca karę za nieprzestrzeganie zakazu prowadzenia siłowni została wydana niezgodnie z prawem.
Dorian Lesner
25.09.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W piątek rozpoczyna się rejestracja na szczepienia trzecią dawką dla wszystkich osób 50 plus i pracowników medycznych mających stały kontakt z pacjentami. To efekt decyzji rządu, który we wtorek zarekomendował, aby po 6 miesiącach od pierwszego szczepienia można było stosować dawkę przypominającą. Jako trzecia dawka będą stosowane preparaty firm Pfizer i Moderna, czyli szczepionki mRNA.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
24.09.2021
Koronawirus szczepienia
​O ile Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby autoryzować podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, i to wszystkie, o tyle nie może mieć monopolu na akredytację – oceniają eksperci ochrony zdrowia. Zwracają też uwagę, że bez wzmocnienia kadr i stworzenia odpowiednich kryteriów, mierników ich spełniania oraz narzędzi informatycznych, NFZ nie poradzi sobie z tak odpowiedzialnym zadaniem.
Jolanta Ojczyk Norbert Bonin
24.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Samorząd zawodowy nie chciał udostępnić uchwał okręgowej komisji wyborczej w sprawie protestów zgłoszonych przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie są to dokumenty wewnętrzne. Osoby wybrane do organów samorządu będą w przyszłości decydować o sprawach publicznych, więc proces związany z ich wyborem dotyczy spraw publicznych.
Dorian Lesner
24.09.2021
Administracja publiczna Zawody medyczne
Zdaniem pracodawców ochrony zdrowia, konsekwencje rozmów pomiędzy protestującymi a stroną rządową będą dotyczyć sposobu zarządzania i działalności poszczególnych instytucji. Tym samym nie jest możliwe wypracowanie konsensu bez udziału strony pracodawców. Tymczasem już część ratowników podpisała porozumienie z Ministerstwem Zdrowia. Pozostali dalej protestują i dołączają do nich kolejne grupy zawodowe.
Jolanta Ojczyk
23.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

WSA: Nie będzie kary za dyskotekę w lockdownie

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
W związku z pandemią koronawirusa i wysoką liczbą zakażeń, rząd przyjął rozporządzenie, które zakazywało prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Przedsiębiorca, który pomimo tego otworzył swój lokal, został ukarany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcia i umorzył postępowanie
Dorian Lesner
23.09.2021
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo

Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - znamy zwycięzców konkursu

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Zapewnienie bezpiecznej opieki medycznej podczas Covid-19, wdrożenie szybkiej ścieżki diagnostycznej u lekarza rodzinnego czy profilaktyki zwalczania depresji poporodowej, to tylko niektóre z nagrodzonych projektów. 11 finalistów konkursu "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia" łączy wspólny mianownik: poprawa jakości leczenia i jego dostępności dla pacjentów.
Jolanta Ojczyk
22.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Niedzielski: Musimy zrobić ustawę o jakości

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Musimy przejść do czynów i zrobić ustawę o jakości i bezpieczeństwie pacjenta - podkreślił Adam Niedzielski, minister zdrowia na konferencji "Zmiany w Ochronie Zdrowia. Transformacja systemu". Dodał, że to nie będzie rozwiązanie doskonałe, ale musimy je przyjąć, chociażby po to, aby nagradzani liderzy zmian w ochronie zdrowia nie mieli wrażenia, że ich praca to hobby.
Jolanta Ojczyk
22.09.2021
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przywrócenie tzw. dodatku wyjazdowego to główny element porozumienia podpisanego przez Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, pracodawców i Ministerstwa Ponadto pracujący na umowach cywilnych mają zarabiać nie mniej niż 40 zł za godzinę. Porozumienia nie akceptuje Polskie Towarzystwo RM.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk
22.09.2021
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
„Transformacja systemu – jakość i bezpieczeństwo” - pod takim hasłem w środę 22 września odbywa się bezpłatna konferencja pt. "Zmiany w Ochronie Zdrowia", organizowana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. By wziąć udział w wydarzeniu, które odbędzie się w formule online, wystarczy zapisać się online.
Jolanta Ojczyk
22.09.2021
Opieka zdrowotna Zarządzanie

E-dokumentacja już powinna działać, a historii choroby tam nie ma

Nowe technologie Opieka zdrowotna Zarządzanie
Pacjenci myśleli, że za sprawą elektronicznej dokumentacji medycznej po 1 lipca na ich Internetowym Koncie Pacjenta będą dane o wizytach u lekarzy, w szpitalu, z pełnym opisem, wyniki wszystkich badań laboratoryjnych. Rozczarowani mówią, że jedyne co widzą w historii leczenia, to datę wizyty. Wiele placówek, mimo ustawowego obowiązku, wciąż nie ma, niestety, odpowiednich systemów informatycznych.
Jolanta Ojczyk
22.09.2021
Nowe technologie Opieka zdrowotna Zarządzanie
O ile koszt zaszczepienia pacjenta przeciwko Covid-19 w przychodni lub aptece wynosi 61,24 zł, to już na festynach organizowanych przez koła gospodyń wiejskich potrafi wzrosnąć nawet... kilkudziesięciokrotnie. Zdaniem medyków, akcja SzczepimySięzKGW to strzelenie z armaty do wróbla i marnotrawienie pieniędzy. Na rządowym programie skorzystały jedynie aktywne koła gospodyń wiejskich, które zarobiły kilka tysięcy złotych,
Robert Horbaczewski
22.09.2021
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
O płacach w publicznej ochronie zdrowia powinny decydować mechanizmy rynkowe. Ale skoro o najważniejszych kwestiach, w tym zwłaszcza o cenach za refundowane świadczenia zdrowotne decyduje państwo, to również państwo powinno ustalić minimalne pensje. Żaden dyrektor szpitala nie mógłby ich obniżyć – uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Józef Kielar
22.09.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Dzisiejsze spotkanie to pierwszy krok do wyjścia z impasu i jesteśmy tym bardziej zdeterminowani do dalszych działań - napisali przedstawiciele protestujących medyków w komunikacie po spotkaniu z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia. Przyznali, że nie usłyszeli jeszcze konkretnych propozycji, a następne spotkanie zostało zaplanowane na czwartek.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
21.09.2021
Zawody medyczne Zarządzanie
Doprecyzowujemy przepisy w sprawie weryfikowania przez pracodawców, czy pracownik jest zaszczepiony – powiedział we wtorek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dodał, że pojawiły się nowe postulaty m.in. z uczelni, które chcą sprawdzać, czy studenci są zaszczepieni. Nie wiadomo jednak, kiedy projekt trafi do Sejmu. Póki co dyskusję nad nim odbył Komitet Stały Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Kształcenie lakarzy ma być możliwe także w uczelniach zawodowych - taką zmianę zapowiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. I poinformował, że jego resort przygotowuje wspólnie w Ministerstwem Edukacji i Nauki potrzebne do tego przepisy. - Inicjatywy związane ze zwiększeniem naborów i otwieraniem nowych kierunków są w tej chwili priorytetowe - podkreślił.
Krzysztof Sobczak
21.09.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne