Z programu będą mogły skorzystać dzieci i młodzież, u których występuje wysokie ryzyko rozwoju otyłości, określane na podstawie centyla BMI ≥ 85 centyla lub z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 „Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii”, u których wskaźnik masy ciała wynosi ≥ 95 centyla. Efektem pilotażu ma być ocena skuteczności nowego modelu organizacyjnego opieki dla tej grupy pacjentów.

Projekt rozporządzenia MZ z 18 stycznia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej rozwoju KOS-BMI Dzieci, jest obecnie w konsultacjach społecznych.

Czytaj także na Prawo.pl: Porzucających bliskich w szpitalu prawo nie karze

Modelowa ścieżka postępowania z chorymi na otyłość

- Z uwagi na zdiagnozowaną przez klinicystów i innych ekspertów potrzebę zaoferowania pacjentowi z otyłością wielospecjalistycznego wsparcia, a tym samym uniknięcia zabiegów bariatrycznych, opracowano propozycję programu pilotażowego skierowanego do osób w wieku do 18. roku życia, który ma na celu stworzenie modelowej ścieżki postępowania z chorymi na otyłość – czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu. Obecnie w Polsce nie ma jednego standardu leczenia dzieci i młodzieży z chorobą otyłościową.

Proces terapeutyczny w pilotażu ma być dostosowany do potrzeb indywidualnych pacjenta. Będzie się składał z czterech modułów:

  • Diagnostyka wstępna i ustalenie indywidualnego planu leczenia;
  • Leczenie specjalistyczne i monitorowanie;
  • Rehabilitacja lecznicza;
  • Przekazanie informacji dotyczącej realizacji programu pilotażowego i zaleceń dalszego postępowania do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Program sfinansuje NFZ

Jak wynika z danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (2021 r.) pacjenci w wieku do 18. roku życia z otyłością rozpoznaną na podstawie siatek centylowych ≥ 95 centyla, stanowią 21,7 proc. w populacji Polski wśród osób 0-14 lat (uwzględniając nadwagę oraz otyłość).

Program potrwa dwa lata, skorzystać z niego będzie mogło 2 tys. dzieci i młodzieży. Jego szacowany koszt to ponad 57 mln zł. Program pilotażowy zostanie sfinansowany w ramach planu finansowego NFZ ze środków pozyskanych z tytułu opłaty od napojów z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, a także kofeiny lub tauryny bez konieczności ich zwiększania.