Zapowiadając zmiany wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślał, że sukcesem styczniowej listy leków refundowanych jest zagwarantowanie nowej linii leczenia dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi w postaci leku Kadycla (trastuzumab emtanzyna). Będzie on dostępny w  programie „Leczenie raka piersi”. Lek stosowany w leczeniu rozsianego raka piersi HER2. W lutym 2013 amerykańskie FDA zatwierdziło ten lek do zastosowania w rozsianym stadium raka piersi. Kadcyla to nowa terapia dla pacjentów z HER2-dodatnim, inwazyjnym rakiem piersi w stadium uogólnionym. Resort szacuje, że ten rok rocznie będzie mogło otrzymać ok. 500 pacjentek. 

- Trastuzumab emtanzyna to był lek, którego nam jeszcze brakowało w leczeniu raka piersi - mówi Maciej Miłkowski. - Dużo pacjentów musiało przechodzić przez Ratunkowy Dostęp do Technologii, by uzyskać do niego dostęp. To było kosztowne dla systemu. Lek jest bardzo skuteczny - dodaje.

Uzupełniona została także terapia dla pacjentek z rakiem piersi. We wrześniu zrefundowane zostały dwie nowe opcje terapeutyczne, rybocyklib (to lek stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy) oraz palbociclib (to lek znajdujący zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem), jednak są one podawane razem z trzecim lekiem, który do tej pory pacjentki musiały kupować w aptece bez refundacji. A od 1 stycznia produkty zawierające anastrozol, letrozol i eksemestan będą refundowane.

Nowy lek w leczeniu chłoniaków 

Na styczniowej liście znajdzie się także Gazyvaro (obinutuzumab). Lek będzie refundowany w pierwszej i kolejnych liniach leczenia w programie „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)”. Dzięki tej decyzji cena leku została obniżona o 25 proc. we wszystkich wskazaniach refundacyjnych.

W nowej liście rozszerzono wskazania leku Vidaza (azacitidinum), w wyniku czego będzie możliwie objęcie leczeniem szerszej grupy chorych na ostrą białaczkę szpikową. 

Nowa opcja terapeutyczna w raku płuca

Od stycznia w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” refundowany będzie kolejny inhibitor ALK – lek Zykadia (ceretynib). Dzięki temu lekarze od tycznia w przypadku raka płuca będą mogli wybierać z 11 cząsteczek.

Nowa insulina na liście

Duże zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy, w wyniku czego diabetycy zyskają nowe leki m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślał, że cieszy się, że na listę leków refundowanych udało się wpisać grupę leków inkretynowych. - Po flozynach, które pojawiły się na liście w listopadzie, to była ostatnia grupa leków, na którą pacjenci czekali. To grupa leków, która jest znacząco  bardziej skuteczna niż flozyny, zwłaszcza dla pacjentów, którzy zmagają się z nadwagą, dla pacjentów, którzy mają powyżej 35 BMI i powinni przejść na insulinę. Takie osoby bardzo mocno skorzystają z takiego leczenia - mówił.

Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie analog insulin Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połączenie insulin. - 1 maja weszła insulina degludec, która cieszy się dużym powodzeniem – mówi Miłkowski. - Teraz udało się wprowadzić także Ryzodeg, która jest insuliną długodziałającą połączoną z krótkodziałającą - dodał.

W skład leku wchodzi insulina bazowa degludec i szybkodziałająca doposiłkowa insulina aspart.

Prof. Edward Franek, kierownik Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii szpitala MSWiA w Warszawie podkreślał, że nowe leki na liście są nowoczesne i bardzo potrzebne. – Te leki obniżają masę ciała, co jest niezwykle ważne, bo większość chorych z cukrzycą typu drugiego jest bardzo otyła i ta otyłość bardzo przeszkadza w leczeniu powodując insulinooporność – mówi prof. Franek. - Te leki zmniejszają jeszcze ryzyko sercowo-naczyniowe, zmniejszają częstość zawału serca, udaru mózgu.

Prof. Franek podkreślił, że te leki będą refundowane dla pacjentów z niewyrównaną cukrzycą, z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i BMI 35.

 


Nowe leki na depresję

Na styczniowej liście będą dostępne także nowe leki pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych.

Brintellix (wortioksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny”.

Na liście znajdzie się również Trevicta (paliperidon), stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu podtrzymującym schizofrenii. Jak podał Miłkowski od 1 stycznia refundowany będzie we wszystkich zarejestrowanych dotąd wskazaniach. Jest to pierwszy lek w schizofrenii stosowany raz na 3 miesiące. Poprawia to compliance u pacjentów niewspółpracujących. 

Leki dla chorych na ciężką astmę alergiczną

Nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”, a ponadto będzie on dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

- To grupa pacjentów, która z jednej strony ma ciężką astmę, a z drugiej strony pokrzywkę – mówi prof. Szumowski. – Wcześniej omalizumab był refundowany dla dzieci powyżej 11 roku życia, a u młodszych pokrzywka też występuje. Jest to leczenie przeciwciałem - dodaje minister.   

Nowości dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu B

Refundacją objęto we wskazaniach pozarejestracyjnych także leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.