- Ta lista, myślę, że jest dobrą informacją dla pacjentów - powiedział minister zdrowia. Zaznaczył, że główne zmiany dotyczą tych leków, o które od dłuższego czasu zabiegali pacjenci. Szumowski podał, że chodzi m.in. o leczenie raka jelita grubego.

- Wreszcie w trzeciej i czwartej linii mamy lonsurfem - powiedział minister zdrowia. - To są również leki dla stwardnienia rozsianego, gdzie do tej pory część pacjentów w ogóle nie miała możliwości leczenia. To są też leki dla chorób takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna - mówił.

Na nowej liście leków refundowanych znalazł się lek stosowany w trzeciej i czwartej linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego Triflurydyna/typiracyl (Lonsurf). Ten lek rekomendowany jest przez ESMO (European Society for Medical Oncology). Pacjenci i lekarze starają się o dostęp do tej terapii od około dwóch lat. Lek jest refundowany w 26 krajach Unii Europejskiej. Jak podawał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski lek wydłuża przeżycie pacjentów średnio o ok. 3 miesiące.

Jak podał resort zdrowia dla 631 produktów leczniczych dopłata pacjenta spadnie od 0,01 zł do 107,73 zł, a dla 587 produktów leczniczych spadną ceny detaliczne. 

Dużo nowości w projekcie listopadowej listy leków refundowanych - czytaj tutaj>>
 

 

Leki na cukrzycę

Minister zdrowia podał, że zmiany na liście dotyczą także leczenia cukrzycy. - Wprowadzamy na listę leków nowe leki flozyny - poinformował minister zdrowia. Zaznaczył, że cukrzyca wiąże się najczęściej z chorobami układu krążenia, a ostatnie wyniki badań pokazują, że te same leki, które leczą cukrzycę, powodują znaczny spadek śmiertelności w niewydolności serca. -W związku z tym te flozyny są takimi lekami, na które czekają nie tylko pacjenci z cukrzycą, ale tez pacjenci z niewydolnością serca - dodał.

Jak już pisaliśmy wcześniej od listopada refundacją zostanie objęta nowa grupa leków w cukrzycy typu 2 - inhibitory SGLT-2 (flozyny).  Na liście znajdą się trzy flozyny: Invocana, Forxiga, Jardiance. W rozmowie z Prawo.pl Miłkowski podał, że powinny być one dostępne w cenie do 60 zł dla pacjenta, bo będą z 30-procentową odpłatnością.

Leki na hipercholesterolemię rodzinną

Minister zdrowia podał także, że na liście znalazły się także preparaty podawane w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. Od 1 listopada w refundacji będzie dostępny Ewolokumab (Repatha), lek obniżający poziom cholesterolu LDL we krwi oraz redukujący częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Na liście znalazł się także nowy lek na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaks (Venclyxto). Jest to rozszerzenie wskazań dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL). - Dzięki temu w zakresie PBL objęta leczeniem będzie cała populacja chorych – podkreślał wiceminister. - Wenetoklaks (Venclyxto) zostanie udostępniony dla pacjentów bez delecji 17p lub mutacji TP53. Ta grupa stanowi ok. 2/3 chorych na PBL. Czas terapii tym lekiem trwa dwa lata - podał.

Lek na osteoporozę 

Na nowej liście będzie także Denosumab (Prolia). Lek będzie dostępny w poszerzonych wskazaniach dla pacjentów z osteoporozą z kryterium densytometrycznym lub po złamaniu osteoporotycznym. Dodatkowo w tych samych wskazaniach poszerzenie o populację mężczyzn. Celem zmiany jest zmniejszenie ilości kolejnych złamań.

Dwa leki dla chorych na SM

Na najnowszej liście będą także dwa nowe leki dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Ocrelizumab (Ocrevus) to pierwszy i aktualnie jedyny zarejestrowany preparat hamujący progresję w pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego SM, podawany dożylnie co 6 miesięcy. Maciej Miłkowski podał, że Ocrelizumab stosuje się w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego i jest to czwarty dostępny lek w drugiej linii leczenia tej postaci SM.

Od listopada w refundacji będzie dostępna także Kladrybina (Mavenclad). To lek w tabletkach dla chorych na rzutowo-remisyjne postaci stwardnienia rozsianego. Stosowany jest w 1, 2, 13 i 14 miesiącu przez 5 dni. W 3 i 4 roku leczenie nie jest już wymagane dla 94 proc. populacji. Ważny jest np. dla kobiet planujących ciąże. - Od listopada wszystkie dostępne terapie w leczeniu stwardnienia rozsianego będą dostępne w Polsce. Kolejnym krokiem w SM jest poprawa dostępności rehabilitacji, szczególnie dla pacjentów, którzy nie korzystają z programów lekowych – zapowiadał Miłkowski.

Terapia dla chorych na Leśniowskiego-Crohna

Od 1 listopada refundowana będzie także kolejna terapia dla pacjentów z ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna. Wedolizumab (Entyvio) stosowany będzie w terapii dwuletniej, jest to jedyny lek selektywny w tej chorobie. Dzięki temu teraz program lekowy będzie zawierał wszystkie dostępne terapie.

Lek dla alergików

Pozytywnie zakończyły się także negocjacje dla produktu Novo-Helisen Depot, wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego do leczenia podtrzymującego. Opakowanie zawiera 2 fiolki po 4,5 ml i wystarcza na rok terapii. Produkt ten był niedostępny w refundacji od 1 lipca, z powodu braku wniosku o kontynuację.