To reakcja na post, który ukazał się 16 października 2019 r. na profilu facebookowym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop”.  Wynika z niego, że w polskich szpitalach na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii dochodzi do eutanazji pacjentów.

Jak podaje rzecznik Prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Lekarskiej wraz z Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesami Okręgowych Izb Lekarskich podpisali się pod wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego ze względu na ważny interes społeczny kierowany do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

- We wniosku Prezesi Izb Lekarskich podkreślają, że zawody lekarza i lekarza dentysty mają bezpośredni wpływ na losy jednostek i społeczeństwa, służą ochronie podstawowych wartości społecznych, a powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Wpis zamieszczony przez Stowarzyszenie „Stop Nop” na temat rzekomej eutanazji w polskich szpitalach uważają za manipulację mającą na celu podważanie zaufania do zawodu lekarza - podkreśla Strzałkowska i dodaje, że prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier zadecydował o złożeniu odrębnego wniosku przez Wielkopolską Izbę Lekarską do Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto.

Konieczna reakcja organów ścigania

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że zarzucanie lekarzom pracującym w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii podejmowania działań mających na celu umyślne spowodowanie śmierci pacjenta w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla szpitala, jest poza wszelką krytyką i nie może pozostać bez zdecydowanej reakcji.

" Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarz ma obowiązek służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, według najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek" - podkreśla NRL i dodaje, że rozpowszechnianie wśród rodzin pacjentów przekonania, że leki i procedury medyczne powszechnie stosowane w oddziałach intensywnej terapii celem ratowania życia mają rzekomo być stosowane w celu zabijania pacjentów, wymaga zdecydowanej reakcji organów ścigania.

 


Samorząd lekarski podkreśla, że niezastosowanie w odpowiednim czasie tych metod leczenia byłoby poważnym błędem medycznym i skutkowałoby nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla chorych. "Zwracamy uwagę, że bezrefleksyjne wypowiadanie kategorycznych i błędnych sądów na temat postępowania medycznego jest barbarzyństwem, zwłaszcza gdy dotyczy chorych w stanie zagrożenia życia" - czytamy w stanowisku.

Naczelna Rada Lekarska podaje, że podjęła wszelkie możliwe kroki zmierzające do ukarania autorów wpisu i oczekuje równie stanowczej postawy organów publicznych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w Polsce.

Przypomnijmy, że w czwartek ministerstwo zdrowia skierowało do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP". Resort podkreśla, że „nie ma zgody na szerzenie treści zagrażających bezpieczeństwu pacjentów oraz internetowy hejt wobec personelu medycznego”.