Radni Częstochowy uchwałą z 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wprowadzili nowe kryterium dotyczące poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Dziecko, które ma wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego otrzyma 20 punktów w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Sposobem udokumentowania tego nowego kryterium ma być oświadczenie o odbyciu obowiązkowych szczepień lub długotrwałym odroczeniu.

 

NSA: Od szczepionki nie ma ucieczki - czytaj tutaj>>

WSA uchylił rozstrzygnięcie wojewody śląskiego

Ponieważ wojewoda stwierdził nieważność uchwały częstochowskich radnych, dlatego tegoroczna rekrutacja do przedszkoli w Częstochowie odbyła się według starych zasad. Nie brano pod uwagę zaświadczeń rodziców o odbyciu przez dziecko obowiązkowych szczepień, ale to się ma zmienić, bo Częstochowa będzie mogła zacząć żądać zaświadczeń o szczepieniu.

- Wyrokiem z 6 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego – mówi Ewa Jeziak, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Ale dodaje, że do dnia dzisiejszego do urzędu nie wpłynął wyrok sądu wraz z uzasadnieniem.

 

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski

Sprawdź  
POLECAMY

Wojewoda może się jeszcze odwołać

Jolanta Urbańska częstochowska radna (PO), inicjatorka uchwały podkreśla, że wyrok WSA nie kończy jeszcze sprawy, bo wojewoda może się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale bardzo się cieszy, bo daje poczucie samorządności, przekonanie, że samorząd coś może. Według relacji Jolanty Urbańskiej Sąd nie podzielił stanowiska nadzoru prawnego wojewody, jakoby uchwała miała charakter dyskryminacyjny.

To nie jedyna inicjatywa samorządu, która preferuje przy naborze do przedszkoli lub żłobków zaszczepione dzieci. To odpowiedź na działania tzw. ruchów antyszczepionkowych, przy jednoczesnych informacjach o wzroście zachorowań na choroby zakaźne, przed którymi chronią szczepienia. W ostatnim czasie w Polsce zaobserwowano m.in. znaczący wzrost zachorowań na odrę.

 

W Katowicach od września punkty za szczepienia

W Katowicach już od początku września zaczną obowiązywać przepisy, na których mocy zaszczepione dzieci otrzymają dodatkowe punkty przy naborze do miejskich żłobków. Przedstawiciele władz lokalnych podkreślają, że wprowadzają takie przepisy, bo zdrowie dzieci jest dla nich kluczowe.

Magistrat podał, że zmiana w kryteriach naboru, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Katowic Marcina Krupy, będzie obowiązywać od 1 września. Dokument podpisany przez prezydenta wprowadza w życie zapisy kwietniowej uchwały rady miasta. W ich myśl podczas rekrutacji do żłobka dzieci, które zostały zaszczepione, otrzymają 50 dodatkowych punktów.

- Zdrowie maluszków jest dla nas wszystkich kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego poleciłem przygotować projekt dotyczący rekrutacji do katowickich żłobków, który został przyjęty przez radę miasta w kwietniu, a od września wejdzie w życie – powiedział prezydent Krupa.

Prezydent zaznacza, że jeśli – wyłącznie ze względów medycznych – byłyby przeciwwskazania do szczepienia dziecka, to będą uwzględniać takie przypadki. Jak wyjaśniają urzędnicy, wprowadzenie kryterium szczepień ma na celu promowanie ochrony zdrowia dzieci i motywowanie rodziców do profilaktyki szczepień zdrowotnych.

 

Czy przedszkola mają prawo do zbierania danych o szczepieniach w kontekście RODO? - czytaj tutaj>>

Potrzebna pilna aktualizacja wniosku

Naczelnik wydziału polityki społecznej w katowickim magistracie Małgorzata Moryń-Trzęsimiech poinformowała, że w związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium w systemie naboru, rodzice zostaną poproszeni o pilną aktualizację złożonego wniosku do żłobka.

Wprowadzenie 50 punktów za szczepienie dzieci jest kolejną zmianą w naborze do katowickich żłobków. W marcu ubiegłego roku prezydent Krupa podjął decyzję, aby podczas rekrutacji szczególnie premiować mieszkańców Katowic. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzymuje dodatkowych 50 punktów na dziecko.

Punkty przy rekrutacji do żłobka są przyznawane także m.in. wtedy, gdy dziecko na stałe mieszka w Katowicach (50 punktów), wychowywane jest przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym (20 p.) lub dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym (18 p.).

W Warszawie też bonusy za szczepienia

Także warszawscy radni przyjęli uchwałę, dzięki której od września dodatkowe 30 punktów dostaną dzieci zaszczepione. Paweł Rabiej, wiceprezydent stolicy przyznał, że to "element myślenia, żeby w żłobkach było zdrowo". - Chodzi o to, żeby do żłobków nie trafiały dzieci niezaszczepione, roznoszące choroby, które nie tylko zwiększają absencje, ale po prostu stanowią zagrożenie dla innych dzieci - powiedział Rabiej.

 

NSA: Od szczepionki nie ma ucieczki - czytaj tutaj>>

Kolejne skargi w sądach

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" twierdzi, że przedszkole i żłobek nie mają prawa żądać informacji o szczepieniach oraz uzależniać przyjęcia dziecka od szczepień. Podkreślają, że potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- Także Ministerstwo Zdrowia w stanowisku z tego roku informuje, że nie zamierza zmienić przepisów, które w jakikolwiek sposób dyskryminowałyby dzieci w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych – jest to niezgodne z Konstytucją RP – podkreślają członkowie Stowarzyszenia i na swojej stronie podają wzór skargi, którą można złożyć do organu nadzorującego pracę placówki opiekuńczej lub edukacyjnej w przypadku podejmowania działań zmierzających do uzyskania informacji o danych medycznych dziecka lub odmowy przyjęcia.

- Informacja na temat stanu zdrowia dziecka jest objęta tajemnicą, to podstawowe prawo pacjenta (art. 13 i 14 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy – podkreśla Stowarzyszenie. I dodaje, że w obecnym systemie prawnym nie ma również podstaw prawnych, aby odmawiać przyjęcia do przedszkoli i szkół dzieciom, które nie otrzymały szczepionek z obowiązkowego kalendarza szczepień. Takie kryterium kwalifikacji uczniów nie jest wymienione w ustawie o systemie oświaty i jest nielegalne, ponieważ ograniczenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy. (art. 70 i por. z art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Organizacja monitoruje, które samorządy podejmują uchwały wprowadzające dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkoli i żłobków i namawia rodziców do składania skarg do sądów administracyjnych. Z danych Stowarzyszenia wynika, że takie skargi zostały złożone na uchwały radnych Piastowa, Sosnowca oraz Poznania.