Prezydium NRL skierowanego list otwarty do jednostek samorządu terytorialnego w sprawie szczepień ochronnych. - Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z uznaniem przyjmuje działania niektórych jednostek samorządu terytorialnego, które już obecnie na obszarze swojej właściwości przyjęły, że wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych dziecka jest jednym z kryteriów przyjęcia do publicznych placówek oświatowych - podkreśla Krzysztof Madej, wiceprezes Naczelnej Madej.

Samorząd lekarski nieustannie przypomina, że decyzja rodziców o nie poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci, mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach.

 

NSA: Od szczepionki nie ma ucieczki - czytaj tutaj>>

 

Krajowe ogniska zakażeń 

Samorząd lekarski podkreśla, że z niepokojem obserwuje, że w ostatnim czasie zwiększa się w niektórych rejonach Polski liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom. NRL podkreśla, że pojawiają się ogniska zakażeń o pochodzeniu krajowym. Od 1 stycznia do 15 maja br. odnotowano w Polsce 948 przypadków odry.

Sprawdź w LEX: Czy pielęgniarka może zaszczepić pacjenta podlegającego obowiązkowemu szczepieniu, który nie posiada karty szczepień? >

- Wymóg szczepienia dziecka jest w naszym głębokim przekonaniu uzasadniony interesem publicznym potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez ograniczenie kontaktu z osobami niezaszczepionymi - podkreśla wiceprezes NRL.

Samorząd lekarski zwrócił się do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, aby także promowały szczepienia dzieci trafiających do publicznych placówek oświatowych, poprzez wprowadzanie w pilnym trybie odpowiednich regulacji.

Czy przedszkola mają prawo do zbierania danych o szczepieniach w kontekście RODO? - czytaj tutaj>>

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski

Sprawdź  

Nie udało się zmienić przepisów

Przypomnijmy, że nie udało się zebrać wymaganych 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem zakładającym wprowadzenie jako dodatkowego kryterium przyjmowania dzieci do przedszkola lub żłobka wykonania obowiązkowych szczepień. Chodzi o projekt inicjatywy „Szczepimy, bo myślimy”. Zakładał on nowelizację prawa oświatowego, dzięki której dziecko, które ma komplet szczepień, dostałoby więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola. Po takiej nowelizacji jednostki samorządu terytorialnego miały zyskać możliwość wprowadzenia dodatkowego kryterium (art. 131 PO) przy rekrutacji do przedszkola  i można byłoby zażądać od rodziców dziecka przedstawienia zaświadczeń potwierdzających, że dziecko zostało zaszczepione.

Sprawdź w LEX: Czy sprzeciw rodziców wobec podpisania oświadczenia o odmowie wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego małoletniemu pacjentowi wymaga sporządzenia odrębnego oświadczenia? >

Podobne zapisy chcieli wprowadzić radni miejscy w Częstochowie. Uchwałę zakwestionował jednak wojewoda śląski i sprawa zakończyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który uznał, że decyzja radnych jest niezgodna z polskim prawem. Wtedy pojawił się pomysł, by powstał obywatelski projekt nowelizacji ustawy. 

Sprawdź w LEX: Czy przepisy prawa nakładają na rodziców ucznia obowiązek przekazywania szkole danych o zdrowiu ucznia czy pielęgniarce szkolnej? >