Projekt obwieszczenia ma zostać opublikowany w poniedziałek. 

Duże zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy, w wyniku czego diabetycy zyskają nowe leki m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy.

- Kolejne nowości na liście leków refundowanych. Są to oczekiwane nowości – mówi prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. - Wchodzą nowe leki dla osób chorych na cukrzycę, dopełniamy listę leków, którymi możemy leczyć pacjentów diabetologicznych. Wiemy, że mają bardzo dobre działanie obniżające poziomy cukru, ale też masy ciała i zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe.

 

Flozyny, lek dla chorych na SM i raka jelita grubego na listopadowej liście - czytaj tutaj>>

 

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreśla, że cieszy się, że na listę leków refundowanych udało się wpisać grupę leków inkretynowych. - Po flozynach, które pojawiły się na liście w listopadzie, to była ostatnia grupa leków, na którą pacjenci czekali. To grupa leków, która jest znacząco  bardziej skuteczna niż flozyny, zwłaszcza dla pacjentów, którzy zmagają się z nadwagą, dla pacjentów, którzy mają powyżej 35 BMI i powinni przejść na insulinę. Takie osoby bardzo mocno skorzystają z takiego leczenia.

Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie lek analog insulin Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połączenie insulin.

- 1 maja weszła insulina degludec, która cieszy się dużym powodzeniem – mówi Miłkowski. - Teraz udało się wprowadzić także Ryzodeg, która jest insuliną długodziałającą połączoną z krótkodziałającą.

W skład leku wchodzi insulina bazowa degludec i szybkodziałająca doposiłkowa insulina aspart.

Prof. Edward Franek, kierownik Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii szpitala MSWiA w Warszawie podkreśla, że nowe leki na liście są nowoczesne i bardzo potrzebne.

– Te leki obniżają masę ciała, co jest niezwykle ważne, bo większość chorych z cukrzycą typu drugiego jest bardzo otyła i ta otyłość bardzo przeszkadza w leczeniu powodując insulinooporność – mówi prof. Franek. - Te leki zmniejszają jeszcze ryzyko sercowo-naczyniowe, zmniejszają częstość zawału serca, udaru mózgu.

Prof. Franek podkreślił, że te leki będą refundowane dla pacjentów z niewyrównaną cukrzycą, z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i BMI 35.

 

Producenci leku na cukrzycę mają czas do połowy stycznia, by zbadać ryzyko związane z jego zanieczyszczeniem - czytaj tutaj>>

 


  

Polska przestanie być skansenem

Anna Siwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podkreśla, że Polska do teraz była uważana za skansen w leczeniu cukrzycy typu drugiego i jako jedyny kraj nie refundowała nowoczesnych terapii, a teraz w krótkim czasie refundowano dwie ważne terapie: flozyny (są refundowane od listopada) oraz grupę leków inkretynowych (będzie refundowana do stycznia 2020 r.).

- Dzięki temu Polska dobija do standardów europejskich – mówi Anna Siwińska. - Mamy nadzieję, że w przyszłości grupa leków, dla których będą leki refundowane będzie rozszerzana. Ważne jest także, że mamy kolejną insulinę. Im więcej insulin, tym łatwiej lekarzom będzie prowadzić cukrzycę. Ta insulina, która teraz zostanie objęta refundacją, ułatwi prowadzenie przez zmniejszenie częstotliwości iniekcji.

Nowe leki dla osób zmagających się z depresją

Ponadto na liście będą dostępne nowe leki pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych.

Brintellix (wortioksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny”.

Na liście znajdzie się również Trevicta (paliperidon), stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu podtrzymującym schizofrenii.

Leki dla chorych na ciężką astmę alergiczną

Nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”, a ponadto będzie on dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

- To grupa pacjentów, która z jednej strony ma ciężką astmę, a z drugiej strony pokrzywkę – mówi prof. Szumowski. – Wcześniej omalizumab był refundowany dla dzieci powyżej 11 roku życia, a u młodszych pokrzywka też występuje. Jest to leczenie przeciwciałem.   

Nowości dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu B

Refundacją objęto we wskazaniach pozarejestracyjnych także leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.

Nowy lek dla chorych na raka piersi

W projekcie styczniowej listy leków refundowanych są także nowe terapie dla pacjentów onkologicznych, ale jakie dokładnie, Ministerstwo Zdrowia ma podać w przyszłym tygodniu.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że na styczniowej liście ma znaleźć się także nowy program lekowy dla pacjentek z rakiem piersi. Refundacją od nowego roku ma zostać objęta Kadcyla, lek stosowany w leczeniu rozsianego raka piersi HER2. W lutym 2013 amerykańskie FDA zatwierdziło ten lek do zastosowania w rozsianym stadium raka piersi. Kadcyla to nowa terapia dla pacjentów z HER2-dodatnim, inwazyjnym rakiem piersi w stadium uogólnionym.

Na ten lek czekały pacjentki w Polsce. Wyniki wykazały, że u pacjentów leczonych Kadcyla średnia długość przeżycia bez progresji choroby wynosiła 9,6 miesięcy w porównaniu do 6,4 miesięcy u pacjentów leczonych lapatynibem i kapecytabiną. W grupie poddanej terapii Kadcylą, średni czas przeżycia wyniósł 30,9 miesięcy, a w drugiej poddanej terapii lapatynibem i kapecytabiną, 25,1 miesięcy.