- W 2019 r. w zakresie onkologii wydarzyło się naprawdę dużo. Obecnie mamy już 30 programów lekowych,  141 leków i 55 substancji czynnych - mówi prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. - W 2019 roku nowych programów lekowych oraz produktów lub nowych wskazań refundacyjnych zwiększyliśmy o 25 proc. O 20 proc. wzrosła liczba substancji czynnych, które wprowadziliśmy do refundacji w onkologii - dodaje.  

W czwartek na konferencji minister zdrowia podał, jakie nowe leki z zakresu onkologii znajdą się na styczniowej liście leków refundowanych. Podsumował także mijający rok w zakresie wydanych decyzji refundacyjnych.

- W styczniu wprowadziliśmy leki na raka płuca i białaczkę, ma marcowej liście były nowe leki na raka skóry i chłoniaki, na lipcowej - na szpiczaka plazmocytowego i raka płuca oraz białaczkę limfoblastyczną - wymienia minister zdrowia. - We wrześniu wprowadziliśmy do refundacji nowe leki w leczeniu raka piersi, a w listopadzie na raka jelita grubego oraz białaczkę limfocytową. Na tej najnowszej styczniowej liście jest dopełnienie leczenia raka piersi i chłoniaków oraz raka płuca - dodaje szef resortu.  

 

Na styczniowej liście znajdą się także nowe leki dla chorych na depresję, dla cukrzyków oraz poszerzenie terapii dla dzieci z astmą i pokrzywką.

Jakie nowe leki na styczniowej liście leków refundowanych?

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreśla, że sukcesem nowego projektu listy jest zagwarantowanie nowej linii leczenia dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi w postaci leku Kadycla (trastuzumab emtanzyna). Będzie on dostępny w  programie „Leczenie raka piersi”. Lek stosowany w leczeniu rozsianego raka piersi HER2. W lutym 2013 amerykańskie FDA zatwierdziło ten lek do zastosowania w rozsianym stadium raka piersi. Kadcyla to nowa terapia dla pacjentów z HER2-dodatnim, inwazyjnym rakiem piersi w stadium uogólnionym. Resort szacuje, że ten rok rocznie będzie mogło otrzymać ok. 500 pacjentek. 

- Trastuzumab emtanzyna to był lek, którego nam jeszcze brakowało w leczeniu raka piersi - mówi Maciej Miłkowski. - Dużo pacjentów musiało przechodzić przez Ratunkowy Dostęp do Technologii, by uzyskać do niego dostęp. To było kosztowne dla systemu. Lek jest bardzo skuteczny.

Uzupełniona została także terapia dla pacjentek z rakiem piersi. We wrześniu zrefundowane zostały dwie nowe opcje terapeutyczne, rybocyklib (to lek stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy) oraz palbociclib (to lek znajdujący zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem), jednak są one podawane razem z trzecim lekiem, który do tej pory pacjentki musiały kupować w aptece bez refundacji. A od 1 stycznia produkty zawierające anastrozol, letrozol i eksemestan będą refundowane. - Teraz od 1 stycznia ten trzeci lek będzie dostępny w ramach refundacji - podkreśla Milkowski. - Taka decyzja była oczekiwana przez konsultantów - dodaje. 

Nowa generacja leków na cukrzycę, depresję na styczniowej liście leków refundowanych - czytaj tutaj>>
 

Nowy lek w leczeniu chłoniaków 

Na styczniowej liście znajdzie się także Gazyvaro (obinutuzumab). Lek będzie refundowany w pierwszej i kolejnych liniach leczenia w programie „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)”. Dzięki tej decyzji cena leku została obniżona o 25 proc. we wszystkich wskazaniach refundacyjnych.

W nowej liście rozszerzono wskazania leku Vidaza (azacitidinum), w wyniku czego będzie możliwie objęcie leczeniem szerszej grupy chorych na ostrą białaczkę szpikową

Nowa opcja terapeutyczna w raku płuca

Od stycznia w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” refundowany będzie kolejny inhibitor ALK – lek Zykadia (ceretynib). - To będzie już trzeci lek, który będzie dostępny dla pacjentów dzięki czemu lekarze będą mieli dużo więcej możliwości terapii - mówi Miłkowski.

Prof. Beata Jagielska, wojewódzki konsultant ds. onkologii klinicznej podkreśla, że dzięki refundacji kolejnych leków lekarze otrzymali szeroki wachlarz cząsteczek i mają szersze możliwości kwalifikowania pacjentów. Dodała, że w przypadku raka płuca od stycznia lekarze będą mogli wybierać z 11 cząsteczek.

- Rak piersi, rak jelita grubego i płuca to trzej wielcy zabójcy - mówi Beata Jagielska. - Doszło do połączenia programów co zdecydowanie ułatwia kwalifikacje chorych. Doszło do poszerzenia wskazań. To wszystko spowodowało, że w tych obszarach możemy leczyć pacjentów na poziomie europejskim. Mamy szeroki dostęp do wielu nowoczesnych cząsteczek, nie tylko ukierunkowanych molekularnie, ale także do immunoterapii, czyli ta najnowocześniejsza część medycyny precyzyjnej, o którą walczyliśmy od lat - dodaje. 

Nieżyciowe wymagania odstraszają chętnych do kompleksowego leczenia raka piersi - czytaj tutaj>>
 

Czas na zmiany w systemie opieki onkologicznej

Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” podkreśla, że w 2019 rok wprowadzono do refundacji wiele ważnych leków onkologicznych. 

- W drugiej połowie 2019 r. nastąpiło duże przyśpieszenie, jeśli chodzi o wprowadzenie do refundacji nowych cząsteczek - mówi Wechmann. -  Teraz czekamy na zmiany w systemie opieki zdrowotnej, by pacjent onkologiczny nie gubił się w nim po otrzymaniu diagnozy. Żeby wiedział, który ośrodek może wybrać. Żeby miał pewność, że będzie tam najlepiej leczony - dodaje. 

Wechmann podała, że organizacje pacjenckie wiążą ogromne nadzieje z Narodową Strategią Onkologiczną, która ma być taką mapą drogowa zmian w onkologii, które mają się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku lat. Dodała, że dobrze że w tej strategii są wymienione konkretne daty.