Mimo zmiany przepisów, tzw. receptomaty w niekontrolowany sposób ułatwiają dostęp do uzależniających leków.  - Jedna z sieci aptecznych otworzyła (tzw. - red.) receptomat. Z subtelnym lokowaniem tramadolu. I co? I nic - napisał Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej na portalu społecznościowym. 

Chodzi o stronę internetową apteki Super-Pharm, na której znajduje się link do strony internetowej, na której można z kolei online otrzymać receptę. Opublikowano na niej także artykuły o działaniu substancji wykorzystywanych w lekach psychotropowych i opioidowych.

Czytaj także na Prawo.pl: Opioidy w zasięgu ręki. Nowe kontrowersyjne praktyki firm

Wojciech Rożdżeński, prawnik i wykładowca specjalizujący się w prawie medycznym i farmaceutycznym, z "Przeglądu Prawa Medycznego" Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwracał uwagę, że usługę "PlusRecepta" (tzw. receptomat), która umożliwia otrzymanie online recepty na lek świadczy Klinika Super-Pharm sp. z o. o. Jej właścicielem jest PELLO B.V. - Ta sama spółka , czyli PELLO B.V., ma 100 proc. udziałów Super-Pharm Poland sp. z o.o.  To Super-Pharm Poland prowadzi aptekę na stronie internetowej, na której znajduje się link do strony tzw. receptomatu, czyli usługi Kliniki Super-Pharm. Jest to jedna grupa kapitałowa - mówił. 

Zgodnie z art. 103 ust. 1a ustawy Prawo farmaceutyczne wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli podmiot prowadzący aptekę wykonuje działalność leczniczą (okoliczność wymieniona w art. 101 pkt. 3). 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi w odpowiedzi przesłanej Prawo.pl zauważa, że sprzedaż wysyłkową za pomocą strony internetowej prowadzi apteka ogólnodostępna Super-Pharm. Apteka ta jest z kolei prowadzona przez Super-Pharm Poland sp. z o.o.  Natomiast recepty wystawia Klinika Super-Pharm sp. z o.o, która to spółka jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

- Nie dochodzi zatem do naruszenia przez podmiot prowadzący ww. aptekę art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2301 ze zm.) - uznał inspektorat farmaceutyczny. 

Inspektorat bada natomiast sprawę pod kątem naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy - Prawo farmaceutyczne.  Zgodnie z tym przepisem zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Przy czym nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.

- Sam wnioskodawca (Super-Pharm Poland - apteki) nie prowadzi działalności leczniczej, ale jest powiązany kapitałowo z podmiotem leczniczym (Klinika Super-Pharm). Jest poważnie wątpliwe, czy takie działanie jest dopuszczalne, zwłaszcza w kontekście reklamowania jednego podmiotu przez drugi - mówi Wojciech Rożdżeński.