Zaproponowana zmiana umożliwi wydłużenie do końca 2024 r. okresu, w którym świadczeniodawcy powinni rozliczyć kwoty otrzymane jako dodatki do ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej za 2023 r., poprzez wypracowanie nadwykonań tego ryczałtu zaliczanych na poczet spłaty otrzymanych kwot.

Jak uzasadniono, rozwiązanie to pozwoli świadczeniodawcom, którzy skorzystali z dodatków, a nie zdołali osiągnąć w 2023 r. odpowiednio wysokich nadwykonań ryczałtu, uniknąć konieczności zwrotu do Narodowego Funduszu Zdrowia części środków wypłaconych za 2023 r., w przypadku wypracowania odpowiednich nadwykonań w kolejnym okresie rozliczeniowym ryczałtu systemu zabezpieczenia.