Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaznacza, że chce Ministerstwu Zdrowia przedstawić merytoryczne propozycje zmian dotyczące danych medycznych.

Czytaj także na Prawo.pl: Państwo przejęło kontrolę nad wiedzą o naszym zdrowiu

Powstał liczący ponad 120 stron raport „Dane medyczne w pracy lekarza” Sieci Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej. Jego partnerem jest Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej. Jest to analiza o charakterze prawnym.

Wyzwania są duże, bo obecnie dane trafiające do systemu P1 są niepełne. Niecałe 58 proc. placówek wdrożyło raportowanie zdarzeń medycznych.

Dane medyczne - Krajowy Plan Odbudowy

Tymczasem - jak zauważają autorzy raportu - program rozwoju e-zdrowia w Polsce do 2027 r. oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) przewiduje konkretne cele związane z danymi medycznymi. - Plany związane z tym obszarem ma także Unia Europejska. Kluczową rolę odgrywa w nich projekt rozporządzenia w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (European Health Data Space), który zawierać będzie nowe wymogi związane z pierwotnym i wtórnym przetwarzaniem danych medycznych. Najbliższe lata będą okresem wypracowywania wspólnego podejścia do wykorzystywania danych na poziomie UE, w tym danych medycznych, które obowiązywać będzie także Polskę – podkreślono.

W rekomendacjach wskazano:

  • Przyjęcie krajowej ustawy o zarządzaniu danymi
  • Powołanie sektorowego podmiotu odpowiedzialnego za dostęp do danych medycznych
  • Wypracowanie standardów przygotowania danych medycznych do udostępnienia w trybie DGA, w tym ich anonimizacji.

Zaznaczono, że kluczowym zadaniem jest zapowiadane w Programie rozwoju e-zdrowia w Polsce do 2027 r. przygotowanie ustawy o danych medycznych regulującej cały obszar danych medycznych i dokumentacji medycznej w jednym akcie prawnym.

Raport można pobrać TU.