W opublikowanym projekcie rozporządzenia ministra zdrowia z 20 maja w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych (MZ 1674) resort zapowiada pilotażowe wprowadzenie centralnej e-rejestracji na świadczenia zdrowotne z zakresu:

  • kardiologii;
  • programu profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego;
  • programu profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.

 

Jak się zgłosić do centralnej e-rejestracji

W praktyce, pacjent, który będzie chciał zapisać się do odpowiedniej przychodni z powyższych zakresów, będzie mógł sam znaleźć wolny termin wizyty w centralnej e-rejestracji (CeR) i zgłosić się. Prowadzony będzie centralny wykaz oczekujących na wizytę, a placówki medyczne będą na bieżąco monitorować harmonogram przyjęć.

Jeśli pacjent nie otrzyma terminu wizyty w ciągu 40 dni od zgłoszenia się poprzez CeR z powodu braku miejsc, będzie widniał w centralnym wykazie oczekujących i otrzyma informację o prognozowanym terminie. Centralnego zgłoszenia będzie można dokonać poprzez Internetowe Konto Pacjenta lub osobiście, telefonicznie, elektronicznie bezpośrednio w konkretnej placówce medycznej, która będzie uczestniczyć w pilotażu. Skierowania papierowe będzie można zgłosić wyłącznie bezpośrednio w placówce.

- Takie rozwiązanie wynika z uwarunkowań technicznych związanych z brakiem możliwości walidacji przez System P1, informacji o wystawieniu świadczeniobiorcy ww. skierowania na udzielenie konkretnego świadczenia opieki zdrowotnej, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku skierowań wystawionych w postaci elektronicznej gromadzonych w Systemie P1 – uzasadniają autorzy projektu.

CeR będzie brała pod uwagę także pacjentów, którzy mają pierwszeństwo w dostępie do ochrony zdrowia i wolne terminy w pierwszej kolejności właśnie im będą przyznawane.

Czytaj także na Prawo.pl: E-rejestracja do specjalisty nieprędko wyprze zapisy "na zeszyt"

Pilotaż do połowy 2025 roku

Partycypacja w programie pilotażowym będzie wiązała się z przyznaniem świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych, określonych w załączniku do rozporządzenia.

- Nabór do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń – czytamy w uzasadnieniu do projektu. MZ szacuje, że program, który potrwa do 30 czerwca 2025 r. będzie kosztował 55,6 mln zł. Obecnie trwają konsultacje projektu, strona społeczna ma 14 dni na zgłaszanie uwag. Rozporządzenie miałoby wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.