Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Dotychczas na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej kwalifikacja odbywała się na podstawie skierowania lekarskiego od lekarza specjalisty i dołączonej dokumentacji medycznej. Lekarz POZ mógł kierować swoich pacjentów tylko na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.

 • Czy coś się zmieniło w tej kwestii?
 • Czy lekarz POZ może kierować pacjenta na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej całodobowej?
 • Czy może skierowanie do szpitala wydawać tylko lekarz specjalista?

Odpowiedź:

Zasady kierowania na świadczenia z zakresu rehabilitacji są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522) - dalej r.ś.g.r.l. Podkreślenia wymaga, że rozporządzenie to nie było dotychczas nowelizowane, a zatem określone w nim zasad kierowania na świadczenia rehabilitacyjne obowiązują od dnia 27 grudnia 2013 r. kiedy rozporządzenie weszło w życie.

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może kierować pacjentów na świadczenia rehabilitacji realizowane w warunkach stacjonarnych. Zakres specjalności i oddziałów szpitalnych, z których mogą być kierowani pacjenci na świadczenia rehabilitacji, są zależne od rodzaju prowadzonej rehabilitacji lub stanu pacjenta.

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową na oddziale rehabilitacji stacjonarnej jest wystawiane przez:

 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Rehabilitacja neurologiczna

W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej - pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji, w tym w wyżej wymienionych grupach, i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych:

 • a) przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej lub
 • b) przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej;

Rehabilitacji neurologiczna dziecięca

 • a) przyjęcie ze skierowaniem z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii lub
 • b) przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: neurologicznej, neonatologicznej, neurochirurgicznej, pediatrii, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja pulmunoglogiczna

Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji stacjonarnej - skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 1. oddziału pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego;
 2. poradni gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacji, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 1. oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób wewnętrznych, pediatrycznego; 2) poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej.

Warunki kierowania na świadczenia rehabilitacyjne realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.

Jeśli natomiast chodzi i kierowanie na świadczenia rehabilitacyjne realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowania w ściśle określonych sytuacjach.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa, w tym rehabilitacja dla określonej grupy pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez:

 • 1) lekarza oddziału:
  • a) urazowo-ortopedycznego,
  • b) chirurgicznego,
  • c) neurochirurgicznego,
  • d) neurologicznego,
  • e) reumatologicznego,
  • f) chorób wewnętrznych,
  • g) onkologicznego,
  • h) urologicznego,
  • i) pediatrii,
  • j) endokrynologii dziecięcej,
  • k) diabetologii dziecięcej,
  • l) rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
  • m) ginekologicznego lub
 • 2) lekarza poradni:
  • a) rehabilitacyjnej,
  • b) urazowo-ortopedycznej,
  • c) neurologicznej,
  • d) reumatologicznej,
  • e) poradni wad postawy,
  • f) endokrynologii dziecięcej,
  • g) diabetologii dziecięcej lub
 • 3) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 1. neonatologicznej;
 2. rehabilitacyjnej;
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 4. neurologicznej;
 5. reumatologicznej;
 6. chirurgii dziecięcej;
 7. endokrynologii dziecięcej;
 8. diabetologii dziecięcej lub
 9. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni:

 1. otolaryngologicznej;
 2. otolaryngologicznej dziecięcej;
 3. audiologii i foniatrii;
 4. audiologicznej;
 5. foniatrycznej;
 6. neurologicznej;
 7. rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Skierowanie na rehabilitację wzroku jest wystawiane przez lekarza poradni:

 1. okulistycznej;
 2. neurologicznej;
 3. rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną jest wystawiane przez lekarza:

 1. oddziału kardiologii;
 2. oddziału kardiochirurgii;
 3. oddziału chorób wewnętrznych;
 4. poradni kardiologicznej;
 5. poradni rehabilitacyjnej

Rehabilitacja pulmonologiczna, z wykorzystaniem metod subterraneoterapii.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawione przez lekarza poradni lub oddziału:

 1. rehabilitacji;
 2. gruźlicy i chorób płuc;
 3. alergologii;
 4. laryngologii;
 5. pulmonologii;
 6. pediatrii.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może natomiast kierować na rehabilitację w warunkach domowych.

Natomiast skierowanie na fizjoterapię ambulatoryjną może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, (w tej kategorii mieści się również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej), z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).

Grzegorz Machulak, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 14.10.2015 r.