Prawo.pl
Algorytmy i sztuczna inteligencja są wykorzystywane coraz chętniej i śmielej w medycynie, co nie pozostaje bez wpływu na rzeczywistość prawną i wymaga reakcji ze strony ustawodawców, praktyków prawa i przedstawicieli nauk prawniczych - przekonują organizatorzy Konferencji Naukowej "Prawo a algorytmy postępowania i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia", która odbędzie się w piątek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Katarzyna Nocuń
09.05.2024
Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Błąd medyczny w sądzie. Może być szybciej i rzetelniej

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne
Prawnicy zaangażowani w sprawy o błędy medyczne zauważają, że niska jakość opinii biegłych sądowych, na których wybór strony w praktyce nie mają żadnego wpływu, wprost przekłada się na brak komfortu sądów orzekających. Oceniają, że zrównanie opinii prywatnych z opiniami sądowymi, co rozważa resort sprawiedliwości, jest korzystne z wielu powodów, w tym przyśpieszy procesy sądowe i umożliwi rzetelniejsze rozpatrzenie sprawy.
Katarzyna Nocuń
09.05.2024
Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne
Minister zdrowia Izabela Leszczyna uważa, że system taryfikacji musi inaczej wyceniać trudne, skomplikowane świadczenia. Jak oceniła, jest to m.in. ratunek dla nierentownych szpitali powiatowych. - Wylistujemy świadczenia, które mogą i powinny być realizowane w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej, przeanalizujemy i wymyślimy nowy mechanizm taryfikacji - taki, który będzie dostosowany do poziomu skomplikowania danego przypadku - przekazała w Katowicach.
kn/pap
08.05.2024
Opieka zdrowotna
Powrotowi do stanu sprzed wprowadzenia zakazu reklamy aptek sprzeciwia się samorząd aptekarski. Widzi jednocześnie potrzebę rozszerzenia katalogu informacji, które apteka może podawać bez narażenia się na finansową karę, w tym o możliwości otrzymania tabletki "dzień po" czy o szczepieniu. Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET chciałby natomiast "całkowity zakaz" zastąpić ograniczeniami.
Katarzyna Nocuń
08.05.2024
Farmacja
Lekarze dostali czas do 30 czerwca na dostosowanie aplikacji gabinetowych do systemu obliczania ilości leku, którą może wydać farmaceuta na podstawie recepty rocznej. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o kolejnym przesunięciu ostatecznego terminu, który początkowo wyznaczyło na 1 kwietnia, a następnie na 9 maja. Zgodnie z najnowszymi decyzjami resortu oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane przez ich dostawców od 1 lipca.
Katarzyna Nocuń
07.05.2024
Farmacja
Z roku na rok spada liczba gabinetów stomatologicznych, które chcą podpisywać umowy z NFZ na usługi dentystyczne. Powodem jest m.in. zbyt niska wycena świadczeń przez publicznego płatnika i ograniczony zakres usług refundowanych przez Fundusz. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że we wszystkich województwach były rejony, gdzie nie było dostępu do dentysty na NFZ.
Beata Dązbłaż
07.05.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Finansów chce opodatkować akcyzą dwie nowe kategorie - saszetki nikotynowe oraz inne wyroby nikotynowe. Akcyza obejmie wyroby, w których tytoń jest zastępowany innym surowcem, np. herbatą, konopiami siewnymi czy czerwonokrzewem (rooibos). Resort chce też ograniczyć dodatkową karną opłatę od opłaty cukrowej, nakładaną w przypadku nieprawidłowości, by była liczona od kwoty zaniżenia opłaty, a nie od należnej opłaty. Sankcja ma być też miarkowana.
Monika Pogroszewska
07.05.2024
Akcyza
Od początku roku 2025 lub 2026 osoby wykonujące zawody medyczne będą musiały rozpocząć gromadzenie punktów za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego. Tylko uzbieranie określonej puli punktów pozwoli im na zaliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego w danym okresie edukacyjnym.
Aleksandra Rybak
07.05.2024
Zawody medyczne
Obecnie, w przypadku gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny czy błędny dawkowanie produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, farmaceuta może wydać ten preparat tylko w ilości nie większej niż w dwóch, najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Polski. Zgodnie z projektowaną nowelizacją farmaceuta będzie mógł wydać go w ilości, która nie jest większa od ilości zawartej w czterech opakowaniach.
kn/pap
06.05.2024
Zawody medyczne Farmacja
Obecny rektor uczelni, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, napisał w oświadczeniu, że zorganizowanie wyborów stanowiłoby naruszenie prawa. Głosowanie na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego było zaplanowane na poniedziałek. Na temat wyborów wypowie się Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
kn/pap
06.05.2024
Zawody medyczne
Lekarz tylko w ściśle określonych prawem sytuacjach ma obowiązek zawiadomić o popełnieniu przestępstwa organy ścigania. Poza zamkniętym katalogiem tych spraw, lekarz musi dochować tajemnicy lekarskiej. Także wtedy, gdy dowie się, że np. pacjent posiada lub zażywa środki odurzające.
Beata Dązbłaż
06.05.2024
Zawody medyczne

SN: Zawieszenie w wykonywaniu zawodu lekarza z powodu fałszywego zaświadczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Lekarz bez badania dziecka wystawił zaświadczenie zalecające jego izolację z matką. Powodem miała być rzekoma choroba psychiczna kobiety. Przy okazji małoletnią skierował do szpitala na przebadanie. Diagnoza była nietrafna, zaś zaświadczenie naruszało zasady etyki zawodu – tak wynika z postanowienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Utrzymało ono zatem karę zawieszenia w czynnościach na rok.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.05.2024
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Ministerstwo rodziny wycofuje się z opracowania listy chorób rzadkich, na której znalazłyby się schorzenia uprawniające do wydania dziecku jednego orzeczenia do 16 roku życia. Zamiast tego będą wytyczne dla zespołów orzekających w sprawie kwalifikacji dzieci z chorobami rzadkimi, w tym genetycznymi, do osób z niepełnosprawnością. Wytyczne będą też dotyczyć okresu wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
Beata Dązbłaż
02.05.2024
Opieka zdrowotna Niepełnosprawność
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, wyroby medyczne oraz telemedycyna - to sektory, którymi najczęściej zajmują się startupy medyczne w Polsce, zbadane na potrzeby raportu "Top Disruptors in Healthcare 2024: Analiza Polskiego Rynku Startupów Medycznych". Oficjalna publikacja odbędzie się 11 czerwca podczas międzynarodowej konferencji AI&MEDTECH CEE.
Katarzyna Nocuń
02.05.2024
Nowe technologie Zawody medyczne
Nie tylko szpitale mogą udzielać stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Inną niż szpitalną, stacjonarną i całodobową działalność leczniczą, prowadzą również m.in. zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady rehabilitacji, hospicja i sanatoria uzdrowiskowe. W szczególnych przypadkach świadczenia zdrowotne, które są świadczone w trybie całodobowym i stacjonarnym – mogą być również udzielane w domu pacjenta.
Aleksandra Rybak
30.04.2024
Opieka zdrowotna
Publikacja rozporządzenia, czyli wejście w życie planu "B", nie oznacza, że już 1 maja pacjentki otrzymają pigułkę w aptece bez recepty wystawionej uprzednio przez lekarza. Przystąpienie do pilotażu wymaga bowiem od aptek szeregu czasochłonnych procedur. Otwarte pozostaje też pytanie, ile z nich się na to zdecyduje. Farmaceuci ostrzegają, że ubezpieczyciele aptek mają wątpliwości, czy przepisy proponowane przez resort zdrowia są zgodne z innymi aktami prawnymi.
Katarzyna Nocuń
30.04.2024
Pacjent
Maciej Miłkowski pracował w Ministerstwie Zdrowia od połowy 2018 r. Odpowiedzialny w resorcie za politykę lekową (m.in. listy leków refundowanych, negocjacje cenowe z producentami leków, programy lekowe) był jedynym wiceministrem zdrowia z gabinetu Mateusza Morawieckiego, któremu po zmianie rządu w grudniu 2023 r. nowa szefowa ministerstwa Izabela Leszczyna zaproponowała pozostanie na stanowisku.
kn/pap
29.04.2024
Farmacja
Świat poszedł o krok do przodu - wiele krajów upraszcza testowanie, demedykalizuje je na rzecz prostszego samotestowania i szerszych programów przesiewowych, prowadzonych na przykład w klubach, dyskotekach czy punktach mobilnych – mówi w rozmowie z Prawo.pl prof. Miłosz Parczewski, konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych.
Beata Dązbłaż
29.04.2024
Pacjent Opieka zdrowotna
Wątpliwości budzi zniesienie odpowiedzialności karnej za uszkodzenie zdrowia pacjenta, w sytuacji gdy błędy medyczne i zdarzenia niepożądane są nierzadko ukrywane: nie rejestruje się ich ani nie analizuje. Nie do końca zasadny jest także argument lekarzy o pracy pod presją, w obawie przed karą. Rocznie oskarżanych jest zaledwie pół promila lekarzy i pielęgniarek. Tworzone za Zbigniewa Ziobry działy do spraw błędów medycznych w prokuraturach regionalnych wkrótce mają być zlikwidowane.
Katarzyna Nocuń
27.04.2024
Pacjent Zawody medyczne
Pomorski oddział NFZ skontroluje przychodnię, która pobierała dodatkowe opłaty od pacjentów za szybsze uzyskanie opisu badania tomografii komputerowej. - Dopuszczenie takiej dopłaty byłoby otwarciem szeroko drzwi do różnego rodzaju patologii, jak np. dopłata za ciepłą wodę, wygodne łóżko, prywatny pokój - przestrzegają prawnicy. Sama placówka przyznaje, że jej działanie było niewłaściwe i zapowiada zwrot pobranych opłat pacjentom. Niezależnie od tego przychodni może grozić finansowa kara.
Beata Dązbłaż
26.04.2024
Pacjent Finansowanie zdrowia
Osoby w wieku poniżej 3 lat wyposaża się w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 32 mg jodku potasu, zaś w wieku powyżej 3 lat a do ukończenia 12 lat - w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 65 mg jodku potasu. Osoby powyżej 12 lat i do ukończenia 60 lat wyposażone miałyby być w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 130 mg jodku potasu, zaś osoby powyżej 60 lat - w 1 dawkę preparatu ze stabilnym jodem, która wynosi 130 mg jodku potasu.
kn/pap
25.04.2024
Zmiany w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia wynikają z większych niż wcześniej szacowano wpływów ze składki zdrowotnej. Po korekcie, uwzględniającej m.in. zmiany makroekonomiczne, nowa prognoza zakłada, że w kasie Funduszu znajdzie się w tym roku dodatkowe 5,4 mld zł. W czwartek sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała dokument.
kn/pap
25.04.2024
Finansowanie zdrowia
Jak poinformował jeden z kontrolerów NFZ, który zajmuje się rynkiem recepturowym, niektórzy lekarze przypisywali niewytłumaczalne ilości leków recepturowych. - W ujawnionym przez nas przypadku lekarz wystawiał nawet 500 recept dziennie na lek recepturowy. To rekordzista, ponieważ kara z tytułu kontroli ordynacji takich leków wyniosła 900 tys. zł, a ponadto swoje czynności w tej sprawie prowadzą też organy ścigania - dodał.
kn/pap
25.04.2024
Zawody medyczne Farmacja
Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego ujawnia informacje o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę. A są to dane wrażliwe, dotyczące np. zdrowia psychicznego, nałogów, wyroków karnych i dyscyplinarnych. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian, takie dane nie będą już zapisywane.
Agnieszka Matłacz
25.04.2024
Zawody medyczne RODO
Nieprawidłowo założony kołnierz ortopedyczny poszkodowanemu zawodnikowi i bezprawne użycie logo wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego każą pytać o jakość zabezpieczenia imprez masowych. Zdaniem prawników, firma, z którą klub sportowy podpisuje umowę, powinna być zarejestrowana jako podmiot leczniczy. W praktyce jest przyzwolenie na prowizorkę.
Katarzyna Nocuń
25.04.2024
Pacjent Zawody medyczne
Zapewnienie każdemu pacjentowi dostępu do odpowiedniej zindywidualizowanej terapii przeciwbólowej - to jeden z postulatów ekspertów. Zwracają uwagę, że przeciwbólowe leki opioidowe mają niejednolitą refundację lub są nierefundowane. Ministerstwo Zdrowia przygotowało wniosek do AOTMiT dotyczący ujednolicenia i poszerzenia wskazań refundacyjnych. Zmiany mogłyby się pojawić jesienią 2024 r.
kn/pap
24.04.2024
Pacjent Farmacja
Przeprowadzone w MZ oraz MF analizy doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że wyeliminowanie problemów wymaga wdrożenia zmiany na poziomie ustawowym - przekazała Izabela Leszczyna, minister zdrowia, w odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie. Jednocześnie poinformowała, że prace w parlamencie zaplanowane są na drugi kwartał br., a wejście proponowanych zmian w życie - na 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Od przyszłego roku resort rodziny planuje rozpocząć prace nad reformą systemu orzekania o niepełnosprawności w ramach projektu z funduszy europejskich. System ma być oparty o ocenę funkcjonalną, której elementy zostały już wprowadzone w tym roku, ale tylko dla osób starających się o świadczenie wspierające. Starym problemem jest brak lekarzy orzeczników, co wiąże się m.in. z budżetem przeznaczonym przez państwo na ten cel, ale też powielanie tych samych dokumentów medycznych potrzebnych do wydania orzeczenia.
Beata Dązbłaż
24.04.2024
Niepełnosprawność
Jedną z najczęstszych przyczyn niestawienia się w sądzie np. w charakterze świadka jest choroba. Musi być ona potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Jednak sąd nie uzna zaświadczenia wystawionego przez jakiekolwiek lekarza. Musi to być dokument wystawiony przez lekarza sądowego, który wpisany jest na listę sądu okręgowego. Nie każdy lekarz jest bowiem lekarzem sądowym.
Beata Dązbłaż
23.04.2024
Zawody medyczne