Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt rozporządzenia z 20 maja zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu” (MZ 1672). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu” weszło w życie 27 września 2023 r. Pilotaż ma wypracować standardy optymalnego żywienia dla pacjentów oraz ich edukacji w zakresie porad żywieniowych, które będą świadczeniem opieki zdrowotnej. NFZ za wyżywienie za jeden osobodzień pobytu pacjenta na oddziale płaci 25,62 zł.

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>

 

Innych zmian w pilotażu nie będzie

Zgodnie z ogłoszonym projektem rozporządzenia, program zakończy się 31 grudnia 2024 r., a nie w czerwcu. O planach resortu zdrowia dotyczących przedłużenia programu pisaliśmy w Prawo.pl. Zarządzający szpitalami uważają, że to dobry krok. Równocześnie opowiadali się za tym, aby program dotyczył także zakładów opiekuńczo-leczniczych, które często, np. w szpitalach powiatowych, mieszczą się na ich terenie. W praktyce jedni pacjenci dostają posiłki w ramach pilotażu, a inni już nie. 

Czytaj też: Dobry posiłek także w ZOL-ach? Takie są postulaty >

MZ nie wprowadza jednak takiej zmiany, przedłużając pilotaż. Zmieniono jedynie czas ewaluacji programu, którą NFZ musi przedłożyć MZ do 30 września 2024 r. Obejmie etap organizacji i częściowej realizacji programu pilotażowego od 27 września 2023 r. do 31 sierpnia br. 

- Zakłada się, że zmiany wpłyną na poprawę stanu zdrowia większej liczby świadczeniobiorców, w tym na ich szybszy powrót do aktywności zawodowej, niższą skalę występowania powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji, a przy tym zmniejszenie kosztów ponoszonych przez państwo – czytamy w skutkach oceny regulacji.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw. 

Dowiedz się, jak zmiany w prawie w 2024 r. wpłyną na obowiązki placówek medycznych – czytaj więcej >>>