Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu” weszło w życie 27 września 2023 r. Pilotaż ma wypracować standardy optymalnego żywienia dla pacjentów oraz ich edukacji w zakresie porad żywieniowych, które będą świadczeniem opieki zdrowotnej. NFZ za wyżywienie za jeden osobodzień pobytu pacjenta na oddziale płaci 25,62 zł.

Czytaj także na Prawo.pl: "Dobry posiłek w szpitalu" - chętni są, mimo zastrzeżeń

„Dobry posiłek w szpitalu” także dla ZOL-i

Pilotaż programu miał zakończyć się 30 czerwca w tym roku. Jednak zostanie przedłużony.

- Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace wewnętrzne nad przedłużeniem etapu realizacji programu pilotażowego – informuje w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. 

- To na pewno bardzo dobra decyzja dla szpitali. Dyrektorzy są bardzo zadowoleni z pilotażu, m.in. dlatego, że pieniędzy za procedury nie muszą przesuwać na wyżywienie – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. Dodaje, że zarządzający szpitalami postulowaliby rozszerzenie pilotażu także na zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL), bo niekiedy w tym samym miejscu pacjenci nie mogą skorzystać z takiego samego jadłospisu.

Chodzi o szpitale, na terenie których są ZOL-e, w szpitalach powiatowych to bardzo częste – dodaje Bartłomiej Wnuk. Zaznacza także, że zarządzający chcieliby też większej elastyczności w godzinach wydawania posiłków. – Obecnie jest zapis, że pomiędzy porannym a wieczornym posiłkiem przerwa powinna maksymalnie wynosić 12 godzin, a różne są sytuacje zdrowotne pacjentów, np. ze względu na badania, ktoś musi być dłużej na czczo, itp. – dodaje.

Konieczny dietetyk

Zespołowi Szpitali Miejskich w Chorzowie pilotaż pozwolił oprócz urozmaiconego jadłospisu wprowadzić dwa dodatkowe posiłki, czyli drugie śniadanie i podwieczorek oraz nutridrinki.

– Niektóre szpitale środki w ramach pilotażu musiały przeznaczyć też pieniądze na zatrudnienie dietetyka, natomiast my mieliśmy dietetyka wcześniej. Dlatego dyrekcja podjęła decyzję o przeznaczeniu ich właśnie na te dodatkowe posiłki – mówi Katarzyna Hohuł, rzecznik prasowa placówki.

Wymogiem pilotażu jest zatrudnienie dietetyka w wymiarze nie mniejszym niż równoważnik pół etatu. W przypadku szpitali niezatrudniających dotąd osób planujących diety, ich wynagrodzenie może być finansowane w ramach środków przyznawanych na realizację programu pilotażowego.

Podkreśla, że pilotaż dobrze się sprawdza i szpital na pewno dalej będzie chciał w nim uczestniczyć. – Choć na pewno wymaga on jeszcze większego zaangażowania personelu. Wiemy, że pacjenci są zadowoleni, zarówno dzieci, jak i dorośli. Posiłki przygotowywane są z uwzględnieniem grup wiekowych – zaznacza Katarzyna Hohuł. 

Kolejne szpitale dołączają do programu

Dane NFZ przytoczone przez MZ wskazują, że od początku działania pilotażu z miesiąca na miesiąc przybywało szpitali, które do niego przystępowały. Z końcem stycznia tego roku w programie „Dobry posiłek w szpitalu” brało udział 575 szpitali (na koniec 2023 r. było ich 555).

Z danych GUS wynika, że na koniec 2022 r. funkcjonowało 896 stacjonarnych szpitali ogólnych. Wartość świadczenia zdrowotnego -„Dobry posiłek w szpitalu” wyniosła dotąd blisko 174 mln zł.