Od 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne zyskały prawo do wystawiania recept. Uprawnienia pielęgniarek i położnych do ordynacji leków i wypisywania recept wynikają z ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. W obszarze samodzielnego wykonywania świadczeń m.in. zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych - pielęgniarka jak i położna o odpowiednich kompetencjach ma prawo samodzielnie wystawić receptę oraz ordynować leki zawierające w swoim składzie określone substancje czynne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty. Farmaceuta powinien zaś tę receptę zrealizować.

Recepta wystawiona przez pielęgniarkę 

W ramach realizacji zleceń lekarskich, pielęgniarki i położne, po ukończonym kursie specjalistycznym w tym zakresie, mogą również wystawić zlecenie na wyroby medyczne oraz recepty na leki konieczne do kontynuowania terapii. Mogą ponadto wystawić recepty osobom, które objęte są dodatkowymi przywilejami określonymi w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie refundacyjnej, w tym świadczeniobiorcom, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Wyjątkiem jest niemożliwość wystawienia przez położną recepty z kodem uprawnień „S” (recept dla świadczeniobiorców po ukończeniu 75 lat).

 

Podsumowując: pielęgniarki i położne upoważnione zostały do wypisywania recept na leki z wykazu leków, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 3 lutego 2010 r. w temacie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” bądź „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098), w tym także o kategorii dostępności OTC.