Ministerstwo Zdrowia, w celu określenia szczegółowych zasad wykonywania przez pielęgniarki i położne tych uprawnień, przekazało do konsultacji społecznych odpowiedni projekt rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne reguluje w sposób szczegółowy sposób wystawiania recept przez pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa.

Będą one mogły samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wystawiać na nie recepty oraz ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty, jeżeli ukończyły w tym zakresie kurs specjalistyczny.
 

Czytaj: Pielęgniarki: nie jesteśmy entuzjastkami nowych rozwiązań >>>

Natomiast pielęgniarki i położne posiadające co najmniej dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły na zlecenie lekarza (w ramach kontynuacji) w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wystawiać recepty na określone leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Projekt rozporządzenia określa między innymi, iż na wystawianych receptach powinny znaleźć się informacje dotyczące:
- osoby uprawnionej do wystawienia recepty, albo świadczeniodawcy, u którego wykonuje zawód osoba uprawniona;
- pacjenta, w tym kody uprawnień dodatkowych pacjenta;
- identyfikator płatnika;
- dane dotyczące przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Projektowany akt normatywny dopuszcza możliwość wystawiania przez pielęgniarkę i położną recept „pro auctore” i „pro familiae”. Ponadto projekt określa wzór recepty, którym będą posługiwać się pielęgniarki i położne. 

 

W odróżnieniu od wzoru recepty lekarskiej zawierać on będzie dodatkową rubrykę „Kontynuacja”, w celu umożliwienia monitorowania liczby recept wystawianych jako kontynuacja zlecenia lekarskiego w odróżnieniu od ordynowanych samodzielnie przez pielęgniarki i położne. Na jednej recepcie będzie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

W projekcie rozporządzenia wskazano termin realizacji recepty. Będą one różne, w zależności od rodzaju leku. Regułą ma być 30-dniowy termin, zaś w przypadku antybiotyków w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego termin realizacji nie może przekroczyć 7 dni, a w przypadku preparatów immunologicznych wytwarzanych dla pacjenta - 90 dni.

Możliwość wystawiania przez pielęgniarki i położne recept ma zwiększyć dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz skrócić kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia. Dodatkowo nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych, ma umocnić ich pozycję zawodową.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.