Sieć drogerii dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (dm) oferowała do sprzedaży środek dezynfekujący „BioLYTHE”. Etykieta umieszczona na tym produkcie zawierała następujące wskazania: „ekologiczny uniwersalny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania”, „dezynfekcja skóry, rąk i powierzchni zewnętrznych”, „skuteczny przeciwko koronawirusowi SARS” oraz „przyjazny dla skóry, bio, bez alkoholu”.

 

Środek biobójczy nie może być "przyjazny" i "eko" 

Niemieckie stowarzyszenie zwalczania nieuczciwej konkurencji uważało, że jest to nieuczciwa reklama. Zdaniem tego stowarzyszenia dm naruszyła unijne rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych. Wniosło zatem powództwo do sądów niemieckich w celu zobowiązania dm do zaprzestania oznaczania lub wprowadzania do obrotu wspomnianego produktu jako „ekologicznego uniwersalnego środka dezynfekującego o szerokim spektrum działania” lub „przyjaznego dla skóry” lub „bio”. Przypomniano bowiem, że zgodnie z rozporządzeniem produkty biobójcze nie mogą być bowiem reklamowane w sposób wprowadzający użytkownika w błąd co do ryzyka, jakie mogą stwarzać dla zdrowia, środowiska lub co do ich skuteczności. W żadnym wypadku reklama produktu biobójczego nie może zawierać zwrotów „produkt biobójczy niskiego ryzyka”, „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”, „naturalny”, „przyjazny dla środowiska”, „przyjazny dla zwierząt” ani jakichkolwiek podobnych wskazań.

Czytaj też w LEX: Determinanty decyzji zakupowych dotyczących produktów ekologicznych w opiniach młodych nabywców >

Czytaj też: Przedsiębiorca musi rzetelnie wypełniać obowiązki informacyjne wobec konsumenta

Nie można bagatelizować ryzyka 

W tych okolicznościach federalny trybunał sprawiedliwości, rozpatrujący sprawę dotyczącą konkretnie wskazania „przyjazny dla skóry”, zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym. Sąd ten zmierza do ustalenia, czy zwrot „jakichkolwiek podobnych wskazań” obejmuje wszelkie wskazania, które, podobnie jak wyżej wymienione zwroty wyraźnie wymienione w rozporządzeniu, minimalizują ryzyko, jakie produkt biobójczy może stwarzać dla zdrowia lub środowiska lub w odniesieniu do jego skuteczności, nie mając przy tym charakteru ogólnego.

TSUE stwierdził, że w odniesieniu do zwrotu „przyjazny dla skóry” TSUE zauważył, że tego typu sformułowanie zawiera pozytywną konotację unikającą przywołania jakiegokolwiek ryzyka, w związku z czym może nie tylko relatywizować szkodliwe skutki uboczne danego produktu, ale również sugerować, że może on nawet być korzystny dla skóry. Taki zwrot ma charakter wprowadzający w błąd, co uzasadnia zakaz jego stosowania w reklamie przedmiotowego produktu biobójczego. 

Czytaj też w LEX: Wprowadzające w błąd oznaczanie produktów żywnościowych przy użyciu znaków towarowych – uwagi na tle rozporządzenia nr 1169/2011 >