W maju 2017 r. niemiecka sieć siłowni FitX zgłosiła do rejestracji w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w charakterze unijnego znaku towarowego, który w formie graficznej jest prezentowany jako "Tour de X". Wniosek o rejestrację obejmował szereg towarów i usług, m.in.: odzież, obuwie, gry, zabawki i sprzęt do gier wideo, artykuły i sprzęt sportowy oraz usługi w zakresie edukacji sportowej, szkolenia, rozrywkę oraz zajęcia sportowe i kulturalne. Francuska spółka Société du Tour de France wniosła sprzeciw wobec rejestracji, powołując się na słowne i graficzne znaki towarowe zawierające wyrażenie TOUR DE FRANCE lub LE TOUR DE FRANCE, które zarejestrowała dla szeregu towarów i usług. 

Czytaj też: TSUE: McDonald's stracił unijny znak towarowy Big Mac dla towarów drobiowych

Niski stopień podobieństwa 

W pierwszej kolejności sprawa trafiła do EUIPO, które uznało, że mimo iż towary i usługi oznaczone znakami towarowymi są identyczne lub podobne, nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Używanie znaku towarowego Tour de X nie powoduje również czerpania nienależnej korzyści ze znaków towarowych Société du Tour de France ani też nie działa na ich szkodę. Société du Tour de France zaskarżyło tę decyzję EUIPO do Sądu Unii Europejskiej. Sąd oddalił skargę wniesioną przez Société du Tour de France. Sąd potwierdził co do zasady analizę EUIPO. Sąd uznał, że krąg odbiorców nie pomyli znaków towarowych pomimo identyczności lub podobieństwa towarów i usług oraz, wzmocnionego używaniem, charakteru odróżniającego znaków towarowych Société du Tour de France w odniesieniu do usług w zakresie organizacji wyścigów kolarskich. W istocie, jedyny wspólny element znaków towarowych – „tour de” – ma słabo odróżniający charakter, a stopień podobieństwa znaków towarowych jest niski.

Zdaniem sądu używanie znaku towarowego Tour de X w odniesieniu do towarów i usług objętych tym znakiem nie będzie powodowało czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaków towarowych Société Tour du France ani nie będzie działać na ich szkodę. Krąg odbiorców nie dostrzeże bowiem związku między znakami towarowymi, ponieważ m.in. wzmocniony używaniem charakter odróżniający i renoma znaków towarowych Tour de France i Le Tour de France nie rozciągają się na wspólny element kolidujących ze sobą znaków towarowych: element „tour de”. Sąd stwierdził, że element ten jest wyrażeniem opisowym, bardzo powszechnie używanym w kontekście wyścigów kolarskich i podobnych wydarzeń, który ma charakter bardzo słabo odróżniający – wręcz nieistniejący.