Unijne regulacje o oznaczeniach geograficznych umożliwią ochronę lokalnych produktów

Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa

Oznaczenia geograficzne produktów rzemieślniczych i przemysłowych, które posiadają określoną jakość, renomę lub inną cechę charakterystyczną związaną z miejscem produkcji, będą stanowić prawo wspólne, które będzie mogło być wykonywane przez wszystkich kwalifikujących się producentów na określonym obszarze geograficznym pragnących przestrzegać specyfikacji produktu - pisze Nina Jankowska, rzecznik patentowy, Patpol Kancelaria Patentowa.

21.11.2023

Unijne przepisy o oznaczeniach geograficznych ochronią lokalnych producentów

Prawo unijne Własność przemysłowa

Nowe regulacje, które wejdą w życie w połowie listopada, mają rozszerzyć ochronę własności intelektualnej również na wytwórców lokalnych produktów, które są ściśle powiązane z danym regionem - takich jak np. włoskie szkło Murano. Eksperci oceniają zmiany bardzo pozytywnie, podkreślając, że mogą one zapobiec kolejnym przypadkom przywłaszczania regionalnych produktów przez osoby trzecie i światowe korporacje.

07.11.2023

Polski rynek coraz częściej staje się celem dla producentów podróbek

Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Polskie przepisy przewidują, że producentom podróbek w Polsce grozi zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna – to jednak nie wystarcza, by odstraszyć od tego procederu. Firmy mogą więc bronić się w przypadku naruszenia, ale wyrządzonych szkód często nie daje się już odwrócić. Problem tkwi również w tym, że konsumenci wciąż chętnie sięgają po podróbki – zwłaszcza, że są one coraz lepszej jakości. Czasem wynika to jednak z nieświadomości.

06.11.2023

Oznaczenia geograficzne rolnicze to nie to samo, co znak towarowy

Własność przemysłowa

Producenci artykułów spożywczych, których wytwarzanie jest silnie związane z określonym regionem, mogą wystąpić o rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego, jeśli te artykuły spożywcze pochodzą z określonego miejsca, regionu czy kraju i jeśli ich jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego i jeśli przynajmniej jeden etap ich produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym. - pisze Agnieszka Skrzypczak, rzecznik patentowy.

03.11.2023

Polskie kary za podróbki lepsze niż w Bułgarii, ale część działań wciąż się wymyka

Własność przemysłowa

Co najmniej 5 lat więzienia za sprzedawanie podróbek to nieproporcjonalnie wysoka kara - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiedział na pytania prejudycjalne bułgarskiego sądu. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca ze stworzeniem regulacji penalizujących ten proceder poradził sobie znacznie lepiej. Widać jednak, że rynek podróbek wciąż ma się dobrze, również dlatego, że w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie samych klientów.

28.10.2023

Własność przemysłowa często jest pomijana w strategii przedsiębiorstwa

Prawnicy Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej - to tylko niektóre tematy, o których dyskutowano w czwartek w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, podczas konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy". Jest to kolejna, III już edycja cyklicznego wydarzenia, organizowanego przez samorząd zawodowy adwokatów oraz resort rozwoju. W tym roku jest poświęcone średnim i dużym przedsiębiorcom.

28.09.2023

Duża nowelizacja prawa własności przemysłowej przepadnie przez powolne prace

Prawo cywilne Własność intelektualna Prawo autorskie Własność przemysłowa

Projekt zmian w prawie własności przemysłowej, istotny zwłaszcza dla przedsiębiorców, najprawdopodobniej nie zostanie uchwalony w tej kadencji Sejmu i dotknie go zasada dyskontynuacji. Proces legislacyjny trwa już ponad półtora roku, jednak nowelizacja nie została skierowana nawet do komisji prawniczej. Eksperci podkreślają, że część proponowanych zmian była kontrowersyjna, jednak projekt należało zmodyfikować, a nie całkowicie z niego rezygnować.

25.08.2023

Lewiatan apeluje o kontynuację prac nad prawem własności przemysłowej

Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Apelujemy o wznowienie prac nad projektem nowego prawa własności przemysłowej w najbliższym możliwym terminie, aby umożliwić jego uchwalenie przez Sejm jeszcze w tej kadencji. Ma on kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców z wielu sektorów, w tym dla branży farmaceutycznej, jak również dla innowacyjności gospodarki – pisze Konfederacja Lewiatan, w liście do premiera i ministrów.

24.02.2023

Rząd szykuje reformę własności przemysłowej

Prawo gospodarcze Własność przemysłowa

Usprawnienie i przyspieszenie postępowań prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, obniżenie kosztów uzyskiwania i utrzymywania ochrony z praw własności przemysłowej, a także cyfryzacja i unowocześnienie procesów z nią związanych - to główne cele proponowanej przez rząd reformy prawa własności przemysłowej.

25.04.2022