UOKiK na tropie porozumienia ograniczającego konkurencję w przeładunku zbóż

Ochrona konkurencji

W portach w Gdańsku i Gdyni mogło dojść do ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża - podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z tą sprawą. Jego pracownicy, przy wsparciu policji i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukanie w siedzibach trzech spółek.

30.09.2022

UOKiK: PZU Życie stosowało zbyt wąską definicję oddziału intensywnej terapii

Pacjent Opieka zdrowotna Ochrona konkurencji

Nie ma znaczenia, czy życie pacjenta było ratowane na oddziale intensywnej terapii (OIT), czy też w jego odpowiedniku działającym w ramach specjalistycznego oddziału, np. kardiologicznego. Taka osoba nie może być wyłączona spod ochrony ubezpieczeniowej - uznał prezes UOKiK. W związku z tym ubezpieczeni w PZU Życie, którym ze względu na definicję OIT odmówiono świadczenia, mogą ponownie wystąpić z roszczeniem.

22.09.2022

UOKiK oskarża sprzedawców samochodów KIA o zmowę cenową

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty podziału rynku i zmowy cenowej spółce KIA Polska, 10 dealerom jej pojazdów oraz 6 menadżerom. Zdaniem Urzędu, potencjalni nabywcy samochodów mogli być pozbawieni wyboru sprzedawcy i otrzymania tańszej oferty. Firmom grożą kary do 10 proc. rocznych obrotów, a menedżerom do 2 mln zł.

07.09.2022

Nowelizacja przedłużająca obowiązek zatwierdzania taryf na gaz podpisana przez prezydenta

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Przedłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu odbiorcom domowym i instytucjom pożytku publicznego to cel ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. Przewiduje to nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent.

16.08.2022

Kara dla firmy za zachęty do inwestowania w krowy, których nie było

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Ponad 150 tys. zł kary ma zapłacić spółka Farma Mleka za nieprawdziwe informacje o skali działalności, nierealne plany na przyszłość, czym umyślnie wprowadzała konsumentów w błąd po to, aby zachęcić ich do inwestycji. Karę taką nałożył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że w rzeczywistości zamiast setek krów, w najlepszym okresie firma miała 11 sztuk.

11.08.2022

UOKiK kontroluje rynek zbóż i nakłada kary na spółki

Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył przeszło 300 tys. zł kary na spółkę PolishAgri – lidera eksportu zbóż w zachodniej Polsce - za to, że zażądała od rolników całości zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie byli w stanie tego zrobić z przyczyn niezależnych od nich. Urząd wszczął również siedem postępowań wyjaśniających dotyczących aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

04.08.2022

RPO: Pluralizm mediów w Polsce wymaga lepszej ochrony

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Konieczna jest zmiana prawa dotycząca koncentracji na rynku mediów. Pluralizm środków społecznego przekazu, jako wartość istotna dla demokracji, jest bowiem obecnie chroniona w sposób niewystarczający - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca uwagę, że obecnie żaden organ władzy publicznej, w tym UOKiK, nie ma kompetencji, aby dokonać oceny koncentracji na rynku prasowym z punktu widzenia pluralizmu przekazu.

03.08.2022

Koncern Dell podejrzany o zmowę cenową w Polsce

Ochrona konkurencji

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Dell. Jest podejrzenie, że przedsiębiorca mógł zawrzeć ze swoimi autoryzowanymi sprzedawcami i dystrybutorami porozumienie ograniczające konkurencję. W efekcie nabywcy urządzeń mogli być  pozbawieni możliwości wyboru podmiotu, od którego chcą kupić sprzęt, nawet jeśli któryś z dystrybutorów chciałby sprzedać im produkty taniej.

01.08.2022

Sprzedaż węgla: UOKiK sprawdza, czy nie doszło do zmowy cenowej

Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niepokoi sytuacja na rynku węgla. Dlatego prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające. Chce sprawdzić mechanizmy dystrybucji i sposoby kształtowania cen, a także relacje pomiędzy podmiotami działającymi na tym rynku. Ma podejrzenia bowiem, że dochodzi praktyk ograniczających konkurencję, w tym do zmowy cenowej.

28.07.2022

UOKiK bada, czy doszło do zmowy przetargowej miejskich przewoźników na Śląsku

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ochrona konkurencji Transport

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada, czy doszło do zmowy przetargowej przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług przewozów w ramach komunikacji miejskiej w województwie śląskim, organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Ten odpowiada, że sprawę badała Krajowa Izba Odwoławcza, która nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

21.07.2022

Więcej uprawnień dochodzeniowych prezesa UOKiK - a co z ochroną praw przedsiębiorców?

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Obecnie przeszukanie może być prowadzone tylko w godzinach pracy przeszukiwanego. W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów proponuje się, by za zgodą przedsiębiorcy lub „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” bez takiej zgody wolno było kontynuować rozpoczęte przeszukanie również dłużej. Dyrektywa nie przewiduje takiego rozwiązania.

20.07.2022

Fiskus dowie się o wynajmie mieszkań na doby przez platformy sprzedażowe

Finanse publiczne Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Fiskus zainteresuje się osobami, które nie prowadzą biznesu, ale przez internet sprzedają towary i wynajmują mieszkania. Polska ma wdrożyć unijną dyrektywę zakładającą, że pośredniczące w tym platformy będą informowały skarbówkę o osobach, które przeprowadzają ponad 30 transakcji rocznie i uzyskują ponad 2 tys. euro przychodu.

19.07.2022

UOKiK zarzuca firmie łączenie szkoleń z promowaniem usług brokerskich

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Brak istotnych informacji o ryzyku inwestycyjnym i nieoznaczanie treści reklamowych w materiałach szkoleniowych – to zarzuty postawione przez prezesa UOKiK spółce 3P Consulting Group. W efekcie konsumenci mogli podjąć niekorzystne dla siebie decyzje finansowe. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.

13.07.2022

Rząd szykuje podatek od nadzwyczajnych zysków niektórych sektorów

Finanse publiczne CIT Spółki Finanse Ochrona konkurencji

Podatek od nadzwyczajnych zysków - taka może być reakcja rządu na duże profity banków czy spółek paliwowych, wynikających z dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Eksperci przestrzegają: taka danina nie może wchodzić w życie wstecznie i powinna obciążać tylko dochody spowodowane niecodziennymi okolicznościami, np. wojną.

12.07.2022

Krówka, czyli polsko-rosyjska wojna o nasze cukierki

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W Polsce krówki to nazwa rodzajowa dla cukierków. Co jednak, jeśli w innym kraju ktoś zarejestruje taki znak towarowy? Czy może wtedy skutecznie unieważnić znak unijny ze słowem KRÓWKA? Jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała wtedy szata graficzna obu oznaczeń? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w dwóch interesujących wyrokach Sądu UE.

02.07.2022

Prezes UOKiK nagrodził najlepsze prace o ochronie konkurencji i konsumentów

Szkolnictwo wyższe Ochrona konkurencji

Marcin Kulesza, Anna Mlostoń-Olszewska, Katarzyna Menszig-Wiese i Katarzyna Południak-Gierz zostali nagrodzeni w konkursie Prezesa UOKiK na najlepsze prace doktorskie. Natomiast Aleksandra Kołodziejczyk, Jacek Szreniawski, Jan Siesicki i Anna Latuszek, Anna Nowak, Elżbieta Biała, Karolina Szota i Tomasz Kotarski za najlepsze prace magisterskie dotyczące prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

22.06.2022

Słaby wynik Polski w rankingu konkurencyjności

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Polska zajęła 50 miejsce wśród 63 badanych krajów w IMD World Competitiveness Ranking - zestawieniu mierzącym konkurencyjność państw - podał International Institute for Management Development. Na czele tego rankingu znalazła się Dania. Polska spadła o 3 miejsca, a największą poprawę wyników gospodarczych odnotowała w tym roku Chorwacja, która przesunęła się górę zestawienia o 18 miejsc.

18.06.2022

O konfliktach wartości w publicznym prawie gospodarczym na KUL

Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Problematyce konfliktu wartości w publicznym prawie gospodarczym poświęcony będzie dwudniowy Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, który rozpoczyna się w poniedziałek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Prawo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

13.06.2022

Sąd oddalił skargę RPO w sprawie zgody na połączenie Orlen-Polska Press

Rynek Ochrona konkurencji

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgody prezesa UOKiK na połączenie Orlen-Polska Press. Uzasadniając wyrok, sędzia podkreślił, że na gruncie prawa o ochronie konsumentów nie można brać pod uwagę kryteriów pozaekonomicznych.

07.06.2022

Trendy w ochronie konkurencji w Polsce tematem konferencji

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Podsumowanie orzecznictwa i praktyki stosowania prawa konkurencji w Polsce w ostatnich latach - te cel konferencji "Trendy w ochronie konkurencji w Polsce", organizowanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

03.06.2022
1  2  3  4  5    9
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski