Prof. Adamus: Czyny nieuczciwej konkurencji a franczyza

Ochrona konkurencji Franczyza

W ramach stosunku prawnego franczyzy można zauważyć, że faktyczna pozycja stron tego stosunku prawnego bardzo różni się od siebie. Franczyzodawca najczęściej jest podmiotem bardzo silnym kapitałowo, doświadczonym w branży w której działa, znającym większość ryzyk działalności, współpracujący w ramach stosunków prawnych opartych o identyczny model umowy z wieloma kontrahentami. Posiada zatem bogactwo doświadczenia - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.

06.12.2023

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji (SPK) we współpracy z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS) zapraszają na kolejny wspólny warsztat poświęcony przeglądowi orzecznictwa sądowego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trzeba się jednak zarejestrować.

21.11.2023

UOKiK nałożył karę na firmę oferującą ryzykowne inwestycje w pojazdy

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ponad 56 tys. zł - tyle wyniosła kara za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Jakub Leśniewski Total Finance z Warszawy. Oferowała ona pewny ("jak w banku") i szybki zysk poprzez inwestycję w w zakup pojazdów off-roadowych. Okazało się jednak, że wiązała się ona ze sporym ryzykiem dla inwestorów. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

03.11.2023

Coraz więcej decyzji i wystąpień miękkich w sprawie zatorów płatniczych

Prawo gospodarcze Finanse Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od początku roku wydał 50 decyzji dotyczących zatorów płatniczych, z czego niemal połowę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Łączna kwota kar nałożonych na przedsiębiorców wyniosła ponad 33 mln zł. Ponad 100 podmiotów otrzymało również tzw. wezwania miękkie, które UOKiK może wydawać od czasu znowelizowania przepisów w grudniu 2022 r.

03.10.2023

UOKiK: Carrefour mógł nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił spółce Carrefour Polska nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci. Zdaniem UOKiK, nosi ono znamiona nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara w wysokości równowartości 3 proc. wartości rocznego obrotu.

11.09.2023

Przepisy zakazujące kryptoreklamy są, ale warto byłoby je doprecyzować

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył pierwsze kary na spółkę i influencerów, którzy nie oznaczali prawidłowo reklam w mediach społecznościowych. Prawnicy pozytywnie oceniają filtrowanie rynku pod tym kątem - głównie ze względu na fakt, że tego typu materiały mają silny wpływ na konsumentów. Wskazują jednak, że warto byłoby doprecyzować przepisy, by zapobiec w przyszłości próbom ich omijania.

06.09.2023

UOKiK sprawdza, czy wzrost cen silosów był zmową producentów

Rynek i konsument Ochrona konkurencji Rolnictwo

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy cenowej na rynku silosów służących do magazynowania zboża. Ma ono związek z gwałtownym wzrostem cen rynkowych, który nastąpił tuż po ogłoszeniu rządowego programu pomocy dla rolników w kwietniu 2023 r. Jeśli okaże się, że przedsiębiorcy rzeczywiście złamali prawo, grożą im surowe sankcje.

23.08.2023

Voucher, którego nie można wykorzystać - UOKiK zarzuca Biedronce nieuczciwe warunki promocji

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Promocja, która zakładała częściowy zwrot środków za zakup książek i zabawek w ramach vouchera była na tyle skomplikowana, że w zasadzie trudno było z niej skorzystać. Konsumenci nie mieli również łatwego dostępu do rzetelnych i pełnych informacji na temat jej warunków. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił w tej sprawie zarzuty sieci sklepów Biedronka.

02.08.2023

Resort sprawiedliwości chce regulować franczyzę na ostatnią chwilę

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów właśnie został wpisany projekt nowelizacji kodeksu cywilnego oraz prawa własności przemysłowej, który zakłada uregulowanie franczyzy w przepisach ustawowych. Problem jednak w tym, że – choć o potrzebie zmian mówiło się od kilku lat – działania podjęto dopiero pod sam koniec kadencji. Otwarte więc pozostaje pytanie, czy nowe prawo zostanie przyjęte.

28.07.2023

UOKiK: Kontrole nie wykazały zmowy cenowej na rynku skupu malin

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował pięciu największych przetwórców i niemal 60 skupów owoców. Pierwsze wyniki kontroli wskazują, że trudna sytuacja na rynku skupu malin nie ma źródła w zmowie cenowej na rynku lub nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Prawdopodobnie wpłynęły na nią inne, niezależne czynniki, kontrole będą jednak kontynuowane.

25.07.2023

Ostateczna wygrana Domu Mody Hermes o naruszenie prawa ochronnego do torebki Birkin

Nowe technologie Ochrona konkurencji Własność intelektualna Prawo autorskie

Spór pomiędzy Hermes a Rothschild wskazuje, że działanie w wirtualnej, coraz bardziej dostępnej dla każdego rzeczywistości nie oznacza całkowitej swobody twórczej. Dodatkowo wyjaśnienia prezentowane przez sąd potwierdzają, że prawa wyłączne są nieodzownym elementem budowania silnej marki i realizowania ochrony jej praw - piszą Katarzyna Jedynak-Gierada i Marta Botiuk-Filip z kancelarii Czyżewscy.

19.07.2023

UOKiK bada wykorzystywanie nieuczciwej przewagi kontraktowej na rynku mleczarskim

Rynek Ochrona konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych wobec dostawców mleka. Firma miała wymuszać podpisywanie niekorzystnych umów, opartych na trudnych do negocjowania wzorach. Po interwencji urzędu Mlekpol niezwłocznie podjął działania w kierunku wskazanym przez UOKiK.

26.06.2023

Liga żużlowa ukarana za ograniczenie rywalizacji o zawodników

Prawo unijne Ochrona konkurencji

Ustalanie maksymalnych stawek wynagrodzenia żużlowców startujących w polskich ligach stanowiło naruszenie prawa konkurencji, a skutkiem tych działań było ograniczenie swobodnej rywalizacji między klubami o najlepszych zawodników. W związku z tym Prezes UOKiK nałożył na Polski Związek Motorowy i Ekstraligę Żużlową kary finansowe w łącznej wysokości ponad 5,2 mln zł.

06.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe - co za zakrętem?

Rynek Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospodarczych dotykających również Europę. Dlatego być może już niedługo, za zakrętem, europejskie organy ochrony także zainteresują się powiązaniami funduszy - piszą Bernadeta Kasztelan-Świetlik oraz Bartłomiej Świetlik z kancelarii GESSEL.

31.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej, ani współpracować z kancelariami odszkodowawczymi. W piątek, podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, przegłosowano zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

26.05.2023

Sąd UE: Termin „emmentaler” nie może być chroniony jako unijny znak towarowy

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Nazwa Emmentaler jest odbierana przez konsumentów jako oznaczająca rodzaj sera, a więc taki termin nie może podlegać ochronie jako unijny znak towarowy - stwierdził Sąd Unii Europejskiej. I wyjaśnił, że zakres ochrony nie może obejmować oznaczeń, które zostaną uznane za wskazanie rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, czasu produkcji lub innej właściwości rozpatrywanych towarów.

24.05.2023

Urząd prezesa UOKiK kadencyjny - prezydent podpisał ustawę

Rynek i konsument Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Prezydent podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przewiduje ona m.in. 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa.

27.04.2023

Czyny nieuczciwej konkurencji, których definicji nie znajdziecie w ustawie

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dość obszernie wylicza czyny będące deliktami nieuczciwej konkurencji. Jak jednak rozpoznać czyny, których ustawa nie definiuje jasno i wprost jako deliktów, a które bez wątpienia szkodzą naszej działalności, a także - jak się przed takimi czynami bronić? - zastanawiają się Marcin Wnukowski i ​Justyna Dereszyńska z Squire Patton Boggs.

19.04.2023

Sąd potwierdził 60 mln zł kary dla Biedronki za błędne informacje o pochodzeniu owoców i warzyw

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał karę ponad 60 mln zł dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Według UOKiK, który nałożył na firmę tę karę, wprowadzała ona konsumentów w błąd skąd pochodzą warzywa i owoce oferowane w jej sklepach, co mogło wpłynąć na decyzję zakupowe konsumentów. Spółka odwołała się do sądu, bo uważała decyzję za nieproporcjonalną i dyskryminującą.

17.04.2023

KE daje więcej czasu na wypełnianie ankiet o nieuczciwych praktykach handlowych

Rynek Ochrona konkurencji

Jeszcze do połowy kwietnia przedsiębiorcy mogą wypełniać unijną ankietę dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno - spożywczych. To jeden z elementów badania, w jaki sposób państwa członkowskie Unii Europejskiej poradziły sobie z implementacją unijnego prawa.

03.04.2023
1  2  3  4  5    11