Rząd szykuje podatek od nadzwyczajnych zysków niektórych sektorów

Finanse publiczne CIT Spółki Finanse Ochrona konkurencji

Podatek od nadzwyczajnych zysków - taka może być reakcja rządu na duże profity banków czy spółek paliwowych, wynikających z dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Eksperci przestrzegają: taka danina nie może wchodzić w życie wstecznie i powinna obciążać tylko dochody spowodowane niecodziennymi okolicznościami, np. wojną.

12.07.2022

Krówka, czyli polsko-rosyjska wojna o nasze cukierki

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W Polsce krówki to nazwa rodzajowa dla cukierków. Co jednak, jeśli w innym kraju ktoś zarejestruje taki znak towarowy? Czy może wtedy skutecznie unieważnić znak unijny ze słowem KRÓWKA? Jakie znaczenie dla rozstrzygnięcia będzie miała wtedy szata graficzna obu oznaczeń? Na te pytania odpowiedź znajdziemy w dwóch interesujących wyrokach Sądu UE.

02.07.2022

Prezes UOKiK nagrodził najlepsze prace o ochronie konkurencji i konsumentów

Szkolnictwo wyższe Ochrona konkurencji

Marcin Kulesza, Anna Mlostoń-Olszewska, Katarzyna Menszig-Wiese i Katarzyna Południak-Gierz zostali nagrodzeni w konkursie Prezesa UOKiK na najlepsze prace doktorskie. Natomiast Aleksandra Kołodziejczyk, Jacek Szreniawski, Jan Siesicki i Anna Latuszek, Anna Nowak, Elżbieta Biała, Karolina Szota i Tomasz Kotarski za najlepsze prace magisterskie dotyczące prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

22.06.2022

Słaby wynik Polski w rankingu konkurencyjności

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Polska zajęła 50 miejsce wśród 63 badanych krajów w IMD World Competitiveness Ranking - zestawieniu mierzącym konkurencyjność państw - podał International Institute for Management Development. Na czele tego rankingu znalazła się Dania. Polska spadła o 3 miejsca, a największą poprawę wyników gospodarczych odnotowała w tym roku Chorwacja, która przesunęła się górę zestawienia o 18 miejsc.

18.06.2022

O konfliktach wartości w publicznym prawie gospodarczym na KUL

Budownictwo Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Problematyce konfliktu wartości w publicznym prawie gospodarczym poświęcony będzie dwudniowy Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, który rozpoczyna się w poniedziałek w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Prawo.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

13.06.2022

Sąd oddalił skargę RPO w sprawie zgody na połączenie Orlen-Polska Press

Rynek Ochrona konkurencji

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgody prezesa UOKiK na połączenie Orlen-Polska Press. Uzasadniając wyrok, sędzia podkreślił, że na gruncie prawa o ochronie konsumentów nie można brać pod uwagę kryteriów pozaekonomicznych.

07.06.2022

Trendy w ochronie konkurencji w Polsce tematem konferencji

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Podsumowanie orzecznictwa i praktyki stosowania prawa konkurencji w Polsce w ostatnich latach - te cel konferencji "Trendy w ochronie konkurencji w Polsce", organizowanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw.

03.06.2022

Koniec z fałszywymi zniżkami - dyrektywa Omnibus pomoże klientom, sprzedawców może skłonić do kombinowania

Rynek i konsument Prawo unijne Ochrona konkurencji

Konieczność prezentacji podczas promocji najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni, rozgraniczanie sprzedaży od osoby fizycznej oraz firmy, konieczność informowania o profilowaniu cen. Zmiany, które dzięki dyrektywie unijnej Omnibus, mają pomóc kupującym, przy polskiej specjalności do kombinowania, mogą sprawić, że mimo wszystko nieuczciwe praktyki wielu sprzedawców na rynku mogą dalej funkcjonować.

01.06.2022

UOKiK zarzuca ograniczanie konkurencji w lidze żużlowej

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Ustalanie maksymalnych stawek wynagrodzenia sportowców startujących w rozgrywkach żużlowych może naruszać konkurencję - uznał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, który wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Polskiemu Związkowi Motorowemu i Ekstralidze Żużlowej. Działanie tych podmiotów może ograniczać klubom możliwość rywalizacji o jak najlepszych zawodników.

24.05.2022

UOKiK sprawdza, czy spółdzielnie mleczarskie nadużywają przewagi kontraktowej

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Obecnie analizowane są umowy i praktyki m.in. OSM Łowicz oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Prawo do tego typu kontroli przyznała urzędowi nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej.

12.05.2022

UOKiK przygotowuje wytyczne dla influencerów

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Czytelnik ma prawo wiedzieć, czy post lub relacja w mediach społecznościowych to reklama, czy bezinteresowna opinia influencera - uważa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest na końcowym etapie tworzenia wytycznych dla influencerów w zakresie oznaczania treści reklamowych. Urząd podkreśla, że prowadzi w tej sprawie dialog z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi.

09.05.2022

Naprawa gwarancyjna bez wymogu autoryzowanego serwisowania auta

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Naprawy gwarancyjne nie będą uzależniane od serwisowania pojazdów tylko w autoryzowanych stacjach obsługi. Po interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów importerzy marek: Ford, Nissan, Citroen, DS i Peugeot zmienili swoje praktyki. Urząd je zakwestionował, ale przypomina, że te usługi muszą być dokonywane zgodnie ze standardami danej marki.

05.05.2022

Gmina użyczy swoje nieruchomości również przedsiębiorcom

Samorząd terytorialny Ochrona konkurencji

Gmina jako właściciel nie jest ograniczona w formach korzystania ze swoich nieruchomości - może je również oddać w użyczenie, podmiotom publicznym, ale i prywatnym. W tym drugim przypadku musi jednak uważać, by nie narazić się na zarzuty o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej.

26.04.2022

Strasburg: Cofnięcie koncesji telewizyjnej nie naruszyło Konwencji

Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Odebranie koncesji na działalność stacji telewizyjnej ze względu na brak obiektywizmu przy emisji programów informacyjnych nie naruszyło wolności wyrażania opinii - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według ETPC, takie decyzje muszą każdorazowo podlegać ocenie z punktu widzenia zachowania równowagi pomiędzy interesami prywatnymi a publicznymi obecnymi w danej sprawie.

20.04.2022

Problemy z praworządnością w Polsce dotyczą też stosowania prawa antymonopolowego

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji

Działalność szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poddana jest kontroli sądowej. Jednakże problem pogorszenia stanu praworządności dotyka również sądy. Trzeba wobec tego pamiętać, że gdyby doszło do rozpoznania odwołania od decyzji Prezesa UOKiK przez skład sędziowski obsadzony z udziałem „neoKRS”, mielibyśmy do czynienia z nieważnym wyrokiem.

07.04.2022

Zmiany w mentalności firm - zamiast upadać walczą i restrukturyzują swój biznes

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

W obliczu rekordowej inflacji, rosnących kosztów surowców i niepewności gospodarczej związanej z wojną na Ukrainie, wiele polskich firm staje przed wyzwaniem utrzymania płynności finansowej. Coraz rzadziej jednak decydują się na ogłoszenie upadłości i mocno walczą o utrzymanie swojego biznesu. Jednym z rozwiązań, które im to umożliwia, jest postępowanie restrukturyzacyjne.

25.03.2022

UOKiK na tropie porozumienia antykonkurencyjnego na rynku farmaceutycznym

Rynek i konsument Farmacja Ochrona konkurencji

Wymiana informacji pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi mogła ograniczać konkurencję na rynku i skutkować wyższymi cenami dla konsumentów w aptekach, ponieważ poprzez specjalistyczne narzędzia informatyczne hurtownie mogły mieć dostęp do informacji o cenach, rabatach i marżach swoich konkurentów. Sprawę bada UOKiK, a za antykonkurencyjne praktyki firmom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu.

28.02.2022

Dr Dobosz: Sąd UE nie podważył niezależności UOKiK, ale sprawa będzie badana

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji

Zobowiązanie Komisji Europejskiej do zbadania, czy polskie organy ochrony konkurencji są w stanie obiektywnie ocenić spór prywatnej firmy ze spółką państwową, to jeszcze nie stwierdzenie braku niezależności UOKiK czy sądów, ale trzeba to traktować jako poważny sygnał, że mogą być w tym zakresie wątpliwości - twierdzi radca prawny dr Kamil Dobosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

24.02.2022

Prof. Adamski: Sąd UE podważył niezależność polskich organów ochrony konkurencji

Prawo gospodarcze Prawo unijne Ochrona konkurencji

Sąd Unii Europejskiej stwierdził, że firma mająca spór ze spółką państwową może oczekiwać zajęcia się jej sprawą przez Komisję Europejską, ponieważ polski organ ochrony konkurencji i sądy nie gwarantują jej równych szans. To ważne orzeczenie dla wszystkich firm, polskich i zagranicznych, które znajdą się w takiej sytuacji - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

16.02.2022

Poproszę bułkę, masło i trumnę – sklep może być zakładem pogrzebowym

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji

Sklepy za wszelką cenę chcą ominąć zakaz handlu w niedziele. Niektóre oprócz zwykłego jedzenia oferują strawę duchową, proponując np. członkostwo w klubie książki. Inne zwróciły się ku sprawom ostatecznym, zmieniając się w zakłady pogrzebowe, co punktuje nie tylko luki w ustawie o handlu w niedziele.

16.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski