Wiceminister zdrowia Zbigniew Król w czwartek na sejmowej podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie mówił o planowanych zmianach prawnych w zakresie psychoterapii. Podał, że toczą się prace nad rozporządzeniem, zgodnie z którym utworzony zostanie nowy zawód – psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

 

Psychoterapeuta kliniczny dla dzieci i młodzieży, nowa specjalizacja budzi kontrowersje czytaj tutaj>>

Pilotaż we wrześniu 2019 r.

Wiceminister podał, że we wrześniu przyszłego roku ma wystartować zreformowany model opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Ma on być oparty o model środowiskowy. Taki sposób opieki realizowany jest w wybranych ośrodkach nad osobami dorosłymi.

– Już po pół roku pilotażu widzimy, że obniża się liczba przyjęć dorosłych pacjentów w szpitalach psychiatrycznych – mówi wiceminister zdrowia Zbigniew Król.

Król przypomniał, że teraz nie ma regulacji prawnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodu psychoterapeuty. Dodał, że pracują nad rozporządzeniem dotyczącym procesu certyfikacji i wymogów dla nowego zawodu – psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

- Wybraliśmy wycinek związany z opieką nad dzieckiem i osobą nastoletnią w kryzysach mentalnych i osobowościowych i innych, bo tam się pali. Tam jest ogromny problem. On nie dotyczy tylko braku miejsc, ale także tego, że często pierwszy kontakt to izba przyjąć szpitala psychiatrycznego, a później z oddziału dziecka nie ma, gdzie wypisać – mówi Król.

 

RPD: Wzrost samobójstw wśród dzieci, trzeba podjąć pilne działania czytaj tutaj>>

 

Samobójstwa – druga przyczyna zgonów wśród nastolatków

Prof. Barbara Remberk, krajowy konsultant ds. psychiatrii dzieci i młodzieży podkreślała, że teraz opieka nad dziećmi w kryzysie opiera się tylko o szpitale psychiatryczne. A problem jest ogromny, bo samobójstwa to druga co do częstości przyczyna zgonów wśród nastolatków w Polsce.

- Jest dramatycznie. Przyjmujemy do szpitali tylko pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a i tak nam brakuje miejsc. W moim oddziale mamy kilkunastu pacjentów więcej niż miejsc, dlatego leżą na materacach na korytarzach – mówi prof. Remberk.

Prof. Remberk podkreślała, że psychoterapia jest kluczowym elementem leczenia.

- Dzieciom w kryzysie można pomóc, ale trzeba działać. Stąd idea utworzenia nowego zawodu i zwiększenia kadry pozamedycznej – mówi prof. Remberk.

Na komisji podano przykład województwa podlaskiego, gdzie dziecko z myślami samobójczymi na wizytę u psychiatry czeka się 160 dni. Z danych resortu wynika, że liczba pacjentów w szpitalach psychiatrycznych w 2018 r. wzrosła o 17 proc. w porównaniu do 2017 r.

Namowa i udzielenie pomocy do samobójstwa czytaj tutaj>>

 

Szybsze szkolenie dla specjalistów  

Renata Mizerska, prezes Polskiej Towarzystwo Psychoterapii podkreślała, że zależy im na tym, by opracowano rozwiązania dotyczące całkowitej regulacji zawodu psychoterapeuty.

- Dla nas to duże zaskoczenie, że tylko wąski wycinek miałyby być uregulowany – mówi Mizerska. - Są już specjaliści wykształceni w psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest inny problem, oni odchodzą z publicznej służby zdrowia z powodu niskich wynagrodzeń.

Mizerska podkreślała, ze mają zastrzeżenia dotyczące poziomu wyszkolenia wymaganego wobec nowego zawodu jakim będzie psychoterapeuta dzieci i młodzieży.

 

Trzy nowe specjalizacje dla terapii dzieci i młodzieży czytaj tutaj>>

- Polska Rada Psychoterapii wypracowała już standardy – mówiła Mizerska. – Czteroletnie szkolenie, które jest planowane w rozporządzeniu nie pozwoli osiągnąć wysokiego wyszkolenia kadr. Będzie ono na niższym poziomie niż jest teraz.

Król podkreślał, że nowy model opieki nad dziećmi i młodzieżą będzie dopiero budowany. Podkreślał, że do jego opracowania będą zapraszać różne środowiska. Wiceminister dodał, że chcą zaprosić dodatkowych ekspertów do zespołu pracującego nad zmianami w opiece nad dziećmi i młodzieżą.