Zmiany wprowadzi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, którego projekt przekazano do konsultacji.  Po nowelizacji magister socjologii będzie mógł ubiegać się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty. Jak uzasadnia resort zdrowia, poszerzy to kadrę uprawnioną do realizacji świadczeń gwarantowanych z dziedziny ochrony zdrowia psychicznego. Za psychologa w trakcie specjalizacji uważana będzie natomiast osoba, która ukończyła co najmniej pierwszy rok specjalizacji w tej dziedzinie.

Bardziej elastyczne będą także warunki dostępu do zawodu terapeuty środowiskowego - uznano, że to kierownik podmiotu leczniczego będzie przesądzał o kwalifikacjach pracownika. Takie rozwiązanie już stosowano, ale miało ono charakter przejściowy.  Ma to być receptą na braki kadrowe w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień.

Kolejną zmianą, która ma zapobiegać brakom kadrowym, jest odejście od sztywnego określania tego, na ilu pacjentów przypadać ma jeden etat psychiatry. Według resortu zdrowia obece rozwiązanie było zbyt restrykcyjne i powodowało, że personel nie był wykorzystywany racjonalnie. Rozporządzenie zniesie też ograniczenia czasu pracy osób zajmujących się leczeniem psychiatrycznym dzieci.

Rozporządzenie zmodyfikuje także zasady leczenia farmakologicznego osób z zaburzeniami preferencji seksualnych - rozporządzenie doprecyzuje, że leki obniżające poziom testosteronu wydawane będą tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma innej możliwości leczenia. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2018 r.