Poprawki dotyczące pomocy rannym obywatelom Ukrainy Sejm wprowadził do nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Pomoc będzie udzielana obywatelom Ukrainy i osobom niebędącym obywatelami tego kraju, a walczącym po stronie ukraińskiej podczas obecnie trwającej wojny.

 

 

Regularne transporty rannych żołnierzy do Polski

Senator Waldemar Kraska wyjaśniał, że do niedawna prawo ukraińskie nie pozwalało, aby żołnierze, którzy doznali obrażeń, zostali ranni w wyniku działań wojennych, byli leczeni za granicą. - Kilka tygodni temu pojawiła się taka możliwość i my na wniosek strony ukraińskiej, która zwróciła się do nas o to, aby udzielić takiej pomocy tym rannym żołnierzom, na to się zgodziliśmy - powiedział. 

Jak zaznaczył, do Polski trafiły już dwa transporty rannych żołnierzy – 18 i 28 lipca. Planujemy, że teraz regularnie, praktycznie co tydzień, takie osoby będą do nas transportowane. Najczęściej to są osoby, które wymagają ponownego zaopiekowania się, jeżeli chodzi o chirurgię ogólną czy też zabiegi ortopedyczne. - Są to osoby, które wymagają powtórnych zabiegów, aby np. przywrócić ciągłość przewodu pokarmowego, zaopatrzyć kikuty. Najczęściej chodzi o obrażenia w wyniku ran postrzałowych, wybuchu min. - podkreślił.