Prawo.pl
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia właściwemu organowi wyborczemu sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania w terminie trzech miesięcy od dnia wyborów. Odpowiada on także za prawdziwość danych, zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Artur Pytel
14.05.2024
Samorząd terytorialny Wybory
Prace nad polską regulacją zostały zapoczątkowane jeszcze w 2021 r. i do tej pory przedstawiono już wiele wersji projektu. W toku dotychczasowych zmagań legislacyjnych pojawiło się sporo problemów. Jednym z nich był zakres podmiotowy polskiej ustawy o sygnalistach. Mimo że katalog podmiotów objętych ochroną gwarantowaną nową regulacją w każdym z dotychczasowych projektów miał charakter otwarty, to przedmiotem żywej dyskusji stała się kwestia włączenia do tego katalogu funkcjonariuszy i żołnierzy – pisze dr Małgorzata Grześków.
Małgorzata Grześków
14.05.2024
Prawo pracy Prawo europejskie Wojsko
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz, nie są zaliczane do użytków rolnych i nie powinny być uwzględnione przy ustalaniu przez wójta limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – uważa RIO w Lublinie.
Robert Horbaczewski
13.05.2024
Samorząd terytorialny Akcyza
W najbliższą środę, 15 maja 2024 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbędzie się V Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników pod hasłem "Pracownicza partycypacja i ESG". Jak twierdzą organizatorzy, to jedyne tego rodzaju wydarzenie dla członków rad pracowników z całej Polski.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Prawo pracy
Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosło 8147,38 zł – podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że w porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2023 roku wzrosło ono o 607,02 zł, a rok do roku – o 1023,12 zł.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
W I kwartale 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W ich wyniku wydanych zostało 9,8 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków przekroczyła kwotę 11,9 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Ubezpieczenia społeczne
Wniosek o dowód można złożyć osobiście w urzędzie lub w formie elektronicznej, przez internet. Jeśli brak jest możliwości osobistego odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku, można upoważnić inną osobę, by odebrała dokument. Wnioskodawca powinien jednak powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek.
Marcin Nagórek
13.05.2024
Administracja publiczna
Po kredytach frankowych przyjdzie czas na kredyty złotówkowe, udzielane w oparciu o WIBOR. Ten wskaźnik był ustalany jednostronnie przez banki. Dlatego obawiam się, że dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią. Banki nie będą mogły żądać więc odsetek, ani waloryzacji. Kredytobiorcy będą mieli za darmo pieniądze z banku, a to nie tylko wpłynie na kondycję sektora finansowego, ale całej gospodarki - ostrzega prof. Rafał Adamus.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.05.2024
Banki Kredyty Kredyty frankowe Upadłość
Konieczne są zmiany w ochronie dłużnika przed egzekucją. Na początek ograniczenie poziomu pensji minimalnej wolnej od egzekucji do jej części procentowej, docelowo – opracowanie nowego, efektywniejszego mechanizmu – uważają prawnicy. Bo na ograniczeniu prowadzenia egzekucji z wynagrodzeń tracą nie tylko wierzyciele, ale i budżet państwa. Jak ustalił serwis Prawo.pl, w 2022 r. do egzekucji zgłoszono w sumie 49,5 mld zł, a w 2023 r. kwota ta wzrosła do 57,7 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
13.05.2024
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Samorząd zawodowy doradców podatkowych rozpoczyna szeroką dyskusję na temat wprowadzenia nowej ulgi w podatkach dochodowych, związanej z bezpieczeństwem. Mogliby z niej skorzystać i przedsiębiorcy, i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Pomysłodawcy proponują, by ulga objęła dodatkowe odliczenie wydatków na m.in. szkolenia, poprawę cyberbezpieczeństwa i zakup specjalistycznego sprzętu.
Monika Pogroszewska
13.05.2024
CIT PIT Doradca podatkowy
Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaskarżyła do sądu administracyjnego bezczynność spółki Orlen. Spółka odmówiła ujawnienia umów zakupu wydawnictwa Polska Press. W skardze Sieć wskazała, że Orlen jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji, a zakup przez spółkę Skarbu Państwa koncernu wydającego 20 regionalnych tytułów jest przedmiotem debaty publicznej. Sądy nie podzieliły racji aktywistów i uznały, że te dane nie stanowią informacji publicznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2024
Rynek Prawo gospodarcze
Wypłacane stypendystom świadczenia pieniężne stanowią przychód wolny od podatku dochodowego. Dzięki temu, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego +, który jest jednym z rodzajów funduszy strukturalnych UE, świadczeniobiorca nie musi naliczać zaliczek na podatek i wystawiać z tego tytułu PIT-11.
Malwina Pasternak-Janik
11.05.2024
PIT
Posłowie Lewicy proponują wprowadzić wyższą stawkę podatku od czynności cywilno-prawnych dla flipperów. Ma to pomóc uzdrowić rynek mieszkaniowy. Zdaniem ekspertów - nie tędy droga. Nie rozwiąże to kryzysu mieszkaniowego, a flipperzy będą omijać przepisy albo przerzucać PCC na klientów. Ta propozycja to czysty populizm.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.05.2024
Nieruchomości
Wiele osób decyduje się na zakup działki rolnej z uwagi na atrakcyjne położenie oraz cenę. Należy jednak mieć na uwadze, że zakup takiej nieruchomości będzie często obwarowany licznymi formalnościami i ograniczeniami. Kolejnym utrudnieniem będzie zmiana przekształcenia działki z zabudowy siedliskowej na rekreacyjną.
Katarzyna Niemiec
11.05.2024
Budownictwo
Celem przyznania bonu jest aktywizacja osoby bezrobotnej, która na rynku lokalnym nie może znaleźć zatrudnienia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku ocenił jako niecelowe przyznawanie środków w ramach bonu, w sytuacji gdy wnioskodawca rozpoczął już pracę. Tym samym do podjęcia zatrudnienia może dojść najwcześniej w dniu otrzymania bonu, a nie po złożeniu wniosku o jego przyznanie.
Dorian Lesner
11.05.2024
Domowe finanse Prawo pracy

Fiskus może chcieć podatku od prezentu na komunię

Ordynacja Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Maj to miesiąc pierwszych komunii i organizowanych z tej okazji spotkań rodzinnych. Wśród najpopularniejszych prezentów są drony, smartfony, tablety, biżuteria i quady. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dla fiskusa taki upominek to darowizna, która może podlegać opodatkowaniu. Podstawowe znaczenie ma wartość prezentu i to, kto go wręczył.
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
11.05.2024
Ordynacja Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn
Kalendarz szczepień osób dorosłych nie jest obligatoryjny, a chętni, którzy chcieliby za nim podążać, muszą liczyć się z pokryciem kosztu szczepionek. To istotne, bo przez obniżony wskaźnik szczepienia dzieci, straciliśmy odporność populacyjną na odrę, a lokalnie pojawiają się informacje o wzroście zachorowań na krztusiec. Stawką jest nie tylko zdrowie. Narażenie kogoś na zachorowanie - w tym na krztusiec czy odrę - podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.
Katarzyna Nocuń
11.05.2024
Prawo karne Prawo pracy Opieka zdrowotna
Wędrując z psem po lesie, po plaży czy w parku narodowym, powinniśmy trzymać zwierzę na smyczy. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować mandatem. Czasem zakazy idą dalej. Do niektórych lasów oraz do wielu parków narodowych w ogóle nie można wejść z czworonogiem. Rasa nie ma tu żadnego znaczenia. Puszczenie psa luzem jest niedopuszczalne zarówno wtedy, gdy jest to terier chętnie goniący dzikie zwierzęta czy niewielki york.
Regina Skibińska
11.05.2024
Środowisko Prawo cywilne
Należało się spodziewać, że projekt ustawy reformującej zastane przepisy będzie tworzony w idei cywilnej kontroli nad służbami, na kanwie szerokiej i otwartej dyskusji publicznej, a służbom prędzej zepnie się cugle, niż je poluzuje. Tymczasem proponowane regulacje przewidują dla nich nowe kompetencje, wkraczające w niespotykany dotąd sposób w prawa i wolności obywatelskie - pisze dr Paweł Opitek.
Paweł Opitek
10.05.2024
Wymiar sprawiedliwości
Blokada alkoholowa w samochodzie to rozwiązanie dla kierowców skazanych za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Pozwala ona kierowcy, wobec którego został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, na warunkową możliwość prowadzenia samochodu - pisze Michał Buna, adwokat w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Kaja Zagajewska, asystentka prawna w tej kancelarii.
Michał Buna Kaja Zagajewska
10.05.2024
Drogi
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawni, będą miały szerszy dostęp do produktów takich jak m.in: komputery, czytniki książek czy telefony komórkowe. Bardziej dostępna ma być również edukacja, transport, ochrona zdrowia czy kultura i praca. W piątek, 10 maja, prezydent podpisał ustawę w tej sprawie.
Beata Dązbłaż Ret
10.05.2024
Rynek i konsument Niepełnosprawność

Dodatek do renty socjalnej będzie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Od przyszłego roku renta socjalna ma zwiększyć się o dodatek, tak aby łączna suma świadczeń była równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dzień 31 grudnia 2024 r. Będą mogły go otrzymać pobierający rentę socjalną całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji. Dodatek będzie przyznawany uprawnionym automatycznie, nie będzie konieczne ponowne orzekanie.
Beata Dązbłaż
10.05.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Sytuacja małżonka osoby, która narobiła długów i planuje ogłosić upadłość konsumencką, jest fatalna. Jedyne co może zrobić, to ustawić się w kolejce z innymi wierzycielami. Cały wspólnie wypracowany majątek trafia bowiem do masy upadłościowej. Zdarza się też, że syndycy i sądy odmawiają uznania wierzytelności współmałżonka. Rozwód czy rozdzielność majątkowa okazują się być nie zawsze jednak dobrym wyjściem awaryjnym.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.05.2024
Domowe finanse Finanse Upadłość konsumencka
Kto ma obowiązek zadbać o to, aby stanowiska pracy zdalnej odpowiadały nowym wymogom bhp i ergonomii na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe: pracownik czy pracodawca? Odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Tymczasem pracodawcom zostało już tylko parę dni na dokonanie przeglądu oceny ryzyka zawodowego, treści informacji na temat zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. W piątek, 17 maja, upływa półroczny okres przejściowy na dostosowanie stanowisk utworzonych przed 17 listopada 2023 r. do nowych wymogów.
Grażyna J. Leśniak
10.05.2024
Prawo pracy BHP

Szykują się zmiany w łowiectwie

Samorząd terytorialny Środowisko
W Ministerstwie Klimatu i Środowiska powstaje zapowiadany od kilku miesięcy zespół, który będzie pracował nad zreformowaniem zasad polowań. Na pierwszy ogień mają pójść ptaki, a konkretnie wprowadzenie moratorium na cztery gatunki łowne. Nie wiadomo jednak, czy przy obecnym tempie prac uda się to ruszyć przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu polowań na ptaki.
Regina Skibińska
10.05.2024
Samorząd terytorialny Środowisko
Rząd chce zmian w kodeksie karnym. Chodzi o ściganie homofobicznych i seksistowskich wypowiedzi, a także mowy nienawiści wobec osób z niepełnosprawnością. Opiniowany projekt ma na celu zagwarantowanie pełnej ochrony wszystkim grupom mniejszościowym szczególnie narażonym na dyskryminację, uprzedzenia i przemoc - a ma to nastąpić przez rozszerzenie przepisów o cechy takie jak niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacja seksualna i tożsamość płciowa. I właśnie ta ostatnia kwestia budzi wątpliwości części członków Krajowej Rady Prokuratorów.
Patrycja Rojek-Socha
10.05.2024
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rząd przewiduje podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł. Pomysł został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Branża pogrzebowa uważa, że konieczna jest likwidacja szarej strefy – przede wszystkim przez uporządkowanie kwestii zatrudnienia. Firmy z szarej strefy formalnie nie zatrudniają praktycznie nikogo, co wpływa na brak odprowadzania opłat z tytułu zatrudnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.05.2024
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozwijają centralną infolinię KAS. Jej główną zaletą - dzięki mechanizmowi uwierzytelnienia telePIN-em - jest możliwość uzyskania przez telefon informacji objętych tajemnicą skarbową. Teraz taką możliwość mają mieszkańcy sześciu województw, ale dołączą następne - poinformował resort finansów.
Monika Pogroszewska
09.05.2024
Ordynacja Doradca podatkowy
Młodzi ludzie, szukając pracy, nie kierują się wyłącznie stabilnością zatrudnienia i wynagrodzenia. Praca powinna być dla nich również pasją. Aż 66 proc. przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że ich aspiracje zawodowe są związane z osobistymi pasjami i hobby - wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. To nie oznacza jednak, że na rynek pracy wkraczają z dużym entuzjazmem. Raczej z obawami. Zaledwie 35 proc. respondentów w wieku 18-24 lat czuje się odpowiednio przygotowanych do wejścia na rynek pracy.
Grażyna J. Leśniak
09.05.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego różnicują prawo do nowego świadczenia na dzieci. Rodzice małych dzieci z niepełnosprawnością, którzy w tym roku nie zdecydowali się przejść na świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, nie będą mogli skorzystać ze świadczenia „aktywny rodzic w pracy”, które od października planuje wprowadzić rząd. Będą mogli z niego skorzystać natomiast rodzice, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach.
Beata Dązbłaż
09.05.2024
Domowe finanse Niepełnosprawność Rynek pracy