Prawo.pl

Frankowicze różnie traktowani przez sądy? Jest skarga do ETPC

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty Prawo unijne Kredyty frankowe
Europejski Trybunał Praw Człowieka również zajmie się kredytami frankowymi. Pełnomocnicy jednego z frankowiczów złożyli bowiem skargę, w której zarzucili Polsce naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz naruszenie zakazu dyskryminacji. W tej sprawie kredytobiorca przegrał, ale w jego ocenie sądy nie dały mu możliwości przedstawienia istotnych dla sprawy faktów, mimo że dostrzegły w umowie klauzule abuzywne.
Regina Skibińska
20.07.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty Prawo unijne Kredyty frankowe
Podatnik musi zapłacić PIT od zasądzonych na jego rzecz odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził taki pogląd w wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) dotyczącym zdarzeń sprzed 2021 r., czyli sprzed wprowadzenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Do wypłat uzyskanych po 1 stycznia 2021 r. stosuje się zwolnienie z podatku.
Jakub Sitarski
20.07.2023
PIT
„Ugoda lepsza niż proces”. Takim hasłem banki zachęcają frankowiczów do zawierania ugód. Prawnicy radzą niezdecydowanym kredytobiorcom złożyć w sądzie pozew o unieważnienie umowy. Więcej bowiem  może "ugrać" frankowicz, który jest w sporze z bankiem. Jeżeli już jednak kredytobiorca zdecyduje się na jej zawarcie, nie powinien się śpieszyć, ponieważ po słynnym czerwcowym orzeczeniu TSUE w sektorze bankowym trwają obecnie rozmowy i prace nad uatrakcyjnieniem ugód.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2023
Domowe finanse Banki Kredyty frankowe
Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że dostęp do informacji publicznej sprowadza się do prostego dylematu: albo otrzymam informację, albo nie. Jednak, kiedy przyjrzymy się temu bliżej, zauważymy, że jest wiele przypadków, w których postępowanie kończy się brakiem satysfakcji ze strony wnioskodawcy - wskazuje dr hab. Marlena Sakowska-Baryła. Przepisy nie są też dostosowane do tych, zawartych w RODO.
Monika Sewastianowicz
20.07.2023
Administracja publiczna
Podróżni, którzy decydują się na wybór samolotu jako wakacyjnego środka transportu, muszą liczyć się z bardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi bagażu. Chodzi nie tylko o wagę zabieranych ze sobą walizek, ale również konkretnych przedmiotów, a także pamiątek z podróży. Warto przygotować się wcześniej i zapoznać się nie tylko z ogólnymi zasadami, ale również ustanawianymi przez poszczególnych przewoźników.
Inga Stawicka
20.07.2023
Trwa rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Oferta edukacyjna szkół jest skierowana do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy chcą uczyć się języka polskiego.
Monika Sewastianowicz
19.07.2023
Zarządzanie oświatą
70 proc. przedsiębiorców uważa, że szybki wzrost płacy minimalnej będzie miał negatywny wpływ na działalność firm. Szczególnie zaniepokojone są małe podmioty. Wynika to z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Aż 83 proc. przedsiębiorców oczekuje zmiany dotychczasowego mechanizmu wyliczania płacy minimalnej.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2023
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
W 2024 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zwiększony zostanie na ustawowym poziomie, czyli o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – zaproponował rząd w projekcie rozporządzenia, które trafiło właśnie do uzgodnień międzyresortowych.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty
Nie można nadać numeracji budynkom w mieście, jeśli droga, przy której się znajdują i z której odbywa się ich obsługa komunikacyjna nie posiada urzędowej nazwy. Jeżeli jest to skutkiem zaniedbania właścicieli drogi, powinni oni podjąć odpowiednie kroki, by umożliwić gminie podjęcie uchwały o nadaniu wymaganej nazwy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
19.07.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Spór pomiędzy Hermes a Rothschild wskazuje, że działanie w wirtualnej, coraz bardziej dostępnej dla każdego rzeczywistości nie oznacza całkowitej swobody twórczej. Dodatkowo wyjaśnienia prezentowane przez sąd potwierdzają, że prawa wyłączne są nieodzownym elementem budowania silnej marki i realizowania ochrony jej praw - piszą Katarzyna Jedynak-Gierada i Marta Botiuk-Filip z kancelarii Czyżewscy.
Katarzyna Jedynak-Gierada Marta Botiuk-Filip
19.07.2023
Nowe technologie Ochrona konkurencji
Leki, które można kupić w aptekach, ale także w hipermarkecie, na stacji benzynowej czy przez internet, mają być refundowane. Dzięki temu za darmo będą mogli otrzymać je między innymi seniorzy od 65. roku życia i dzieci. Zmiana nie była jednak konsultowana i wywołuje szereg pytań, chociażby o to, czy leki OTC (dostępne bez recepty) będzie można reklamować i sprzedawać przez internet. Producenci leków obawiają się, że minister zdrowia, regulując ceny, zachwieje rynkiem.
Katarzyna Nocuń
19.07.2023
Pacjent Farmacja
Osobie pobierającej emeryturę na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Potwierdził to we wtorek Sąd Najwyższy. Uznał, że świadczenie się nie należy, ponieważ ostatnim miejscem pracy emerytki nie było PKP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2023
Emerytury i renty
Duża prędkość, utrata panowania nad kierownicą, śmierć kilku osób - to nadal scenariusz wielu wypadków, do których dochodzi na polskich drogach. Choć sprawca wydaje się być na pierwszy rzut oka oczywisty, sprawa wcale nie musi być zerojedynkowa. Znaczenie może mieć zachowanie także innych uczestników ruchu drogowego. Jak podkreślają eksperci, podstawą jest więc drobiazgowe i całościowe przeanalizowanie wszystkich okoliczności, także tych, które mogą mieć poboczny wpływ.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
19.07.2023
Drogi
Zatłoczone gminy turystyczne i uzdrowiskowe przekonują, że pobieranie dodatkowych opłat za parkowanie to konieczność, aby udrożnić ulice i odblokować miejsca parkingowe. Korzyść z wprowadzenia opłaty za postój samochodów w strefie płatnego parkowania także w dni wolne od pracy docelowo mają odczuć też turyści, bo gminy zyskają pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej i zabezpieczenie plaż czy utrzymanie czystości.
Maria Dec-Kiełb
19.07.2023
Samorząd terytorialny Drogi Finanse samorządów
Rząd zwalnia się z obowiązku opracowania strategii wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Dokumentu nie ma i nie będzie. Będą natomiast przepisy, które umożliwią szerszej rzeszy pracowników ubieganie się o emeryturę pomostową. Zdaniem prawników, zmiany spowodują chaos na rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2023
Emerytury i renty Prawo pracy
Notorycznie niepłacący alimentów na dzieci mężczyzna został wadliwie skazany na rok pozbawienia wolności, bo sąd pierwszej instancji się pomylił. Łączna kara powinna wynosić 11 miesięcy. Prokurator Generalny złożył w tej sprawie kasację na korzyść skazanego i Sąd Najwyższy uznał ją za słuszną. Doszło bowiem do rażącego naruszenia prawa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2023
Prawo karne
Powstanie nowego systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego (KRK), do którego automatycznie będą trafiać dokumenty, a także uproszczenie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia z rejestru zakłada przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Proponowane rozwiązania usprawnią działanie rejestru i skrócą czas uzyskania z niego informacji.
Katarzyna Nocuń PAP
18.07.2023
Prawo karne
Gminy mogą zdecydować, w jaki sposób skontrolują wjazd do strefy czystego transportu. Czy w oparciu o system „nalepkowy”, czy za pomocą systemów automatycznego czytania tablic na podstawie danych pobieranych z centralnej ewidencji pojazdów. Takie zmiany wprowadza znowelizowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Robert Horbaczewski
18.07.2023
Samorząd terytorialny
Liczba cyberataków phishingowych wzrasta w sezonie urlopowym. Nie tylko letnie rozkojarzenie pracowników sprzyja hakerom. Znaczenie mają też ryzykowne praktyki związane z cyberbezpieczeństwem. Jednym ze sposobów na aktualizację wiedzy o zagrożeniach wśród osób zatrudnionych w organizacji są szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Ret
18.07.2023
Nowe technologie Małe i średnie firmy
IFRA (International Fragrance Association) opublikowała właśnie 51. poprawkę do swoich standardów dotyczących stosowania i bezpieczeństwa substancji zapachowych wykorzystywanych w kosmetykach. Obejmuje ona łącznie 48 składników kompozycji zapachowych. W przypadku niektórych zadecydowano o zmniejszeniu dopuszczalnych stężeń ze względu na potencjalne ryzyko alergii lub szkodliwość.
Inga Stawicka
18.07.2023
Rynek i konsument Rynek Prawo unijne
Polska nie ma polityki migracyjnej – twierdzą zgodnie prawnicy i pracodawcy. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki migracyjnej Polski – kierunki działań 2021-2022” wraz z dokumentami, do których dotarł serwis Prawo.pl, został wycofany w IV kwartale 2022 r. Podobny los ma teraz spotkać także projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, nad którym od prawie roku pracuje MRiPS. Może mieć to znaczące skutki gospodarcze.
Grażyna J. Leśniak
18.07.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.07.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Obwiniony został zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ponieważ sporządził opinię psychiatryczną bez osobistego zbadania pacjentki. Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz opierał się wyłącznie na nagraniach i stenogramach, które nie mogą zostać uznane za substytut osobistego badania lub dokumentacji medycznej. Tym samym materiały te nie mogły stanowić samoistnej podstawy do sporządzenia opinii psychiatrycznej.
Dorian Lesner
18.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
Już wkrótce plany ogólne zastąpią obowiązujące studia uwarunkowań. Grunty kupione pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe będą jednak spędzać sen z powiek inwestorom. Po wejściu w życie reformy planistycznej gminy, sporządzając plan ogólny, nie będą miały bowiem obowiązku robić tego ani zgodnie z obecnym studium zagospodarowania przestrzennego, ani z wydanymi warunkami zabudowy.
Zofia Jóźwiak
18.07.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Lipiec i sierpień to dla uczniów czas wypoczynku, ale dla ich rodziców niekoniecznie. Zdarzają się przypadki, że mają problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom w czasie, gdy muszą pracować, a nie mogą liczyć na dalszą rodzinę. O ile nastolatek może na ogół zostać w domu sam, a małe dziecko pójdzie do przedszkola lub żłobka, temu w wieku wczesnoszkolnym na ogół trzeba zapewnić opiekę.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
18.07.2023
Zarządzanie oświatą
We wniosku o zmianę miejsca głosowania oraz zaświadczeniu o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym nie będzie już konieczności podawania imienia ojca i daty urodzenia. Projekt wzoru zaświadczenia proponuje, aby było one zabezpieczane znakiem holograficznym zawierającym litery RO, naklejanym na zaświadczeniu.
Robert Horbaczewski
17.07.2023
Samorząd terytorialny Wybory
W kampanię "Bezpieczne Wakacje" włączyli się niektórzy influencerzy aktywni na TikTok-u i Instagramie. W część dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w internecie zaangażowała także się komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu nieletnich poniżej 15 lat. W ramach kampanii promowane są odpowiedzialne zachowania - przede wszystkim te dotyczące odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
Monika Sewastianowicz
17.07.2023
Prawo karne Prawo rodzinne Szkoła i uczeń
Użycie w artykule prasowym określenia „tchórzliwy brutal” doprowadziło do naruszenia czci publicysty. Ale jak określił Sąd Najwyższy to nie było bezprawne, gdyż krytyczna ocena działalności Rafała Ziemkiewicza mogła być uzasadniona interesem społecznym. Niemniej uchylono wyrok sądu II instancji, gdyż sąd ten nie wyjaśnił aspektów interesu społecznego, które uzasadniałyby użycie pejoratywnego określenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.07.2023
Prawo cywilne
Aż 34 miejscowości mają uzyskać status miasta od 1 stycznia 2024 r. – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście znalazło się jedenaście miejscowości z województwa mazowieckiego, osiem z łódzkiego, po trzy z kujawsko-pomorskiego i lubelskiego, po dwie z podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, po jednej z lubuskiego i śląskiego.
Robert Horbaczewski
17.07.2023
Samorząd terytorialny
Dzięki karcie EKUZ (Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego) można otrzymać podstawową opiekę w krajach unijnych, a także na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii (państwa EFTA). Jednak za niektóre świadczenia, które w Polsce są refundowane, za granicą trzeba zapłacić. Karta działa wyłącznie w państwowych placówkach i wówczas, gdy lekarz uzna, że świadczenie jest niezbędne.
Katarzyna Nocuń PAP
17.07.2023
Pacjent
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski