Prawo.pl
E-uzależnienia nie zawsze, ale bardzo często, okazują się wtórnym problemem nastolatków. Ten zasadniczy najczęściej leży w rodzinie. Dlatego program pilotażowy dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych pozwala na elastyczną pracę dowolnymi, ale skutecznymi narzędziami. Wypracowane dobre praktyki mają rozpowszechnić te metody pracy w innych placówkach.
Beata Dązbłaż
22.07.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Stare listy, pocztówki, dokumenty urzędowe, a nawet e-maile - to nie tylko pamiątki po zmarłych bliskich, ale także źródło potencjalnych kłopotów związanych z tajemnicą korespondencji dla rodziny i kolekcjonerów. To samo dotyczy starych fotografii i nagrań filmowych bądź dźwiękowych. Znaczenie mają tu przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także kodeks cywilny. W niektórych przypadkach wymagają specjalnego zezwolenia.
Michał Kosiarski
22.07.2023
Prawo cywilne
Street racing, czyli nielegalne wyścigi samochodowe na drogach publicznych, to coraz większy problem nie tylko dużych miast. Policjanci niemal w każdy weekend wlepiają mandaty i zabierają dowody rejestracyjne. W kolejnym tygodniu wyścigi się jednak powtarzają. Część ekspertów uważa, że najwyższy czas wprowadzić do porządku prawnego nową kategorię przestępstw.
Robert Horbaczewski
22.07.2023
Prawo karne Drogi
Za szybka i nietrafna ocena zdarzenia najprawdopodobniej przez dyżurnego jednostki policji, wadliwe zastosowanie przez funkcjonariuszy przepisów kodeksu postępowania karnego - to główne nieprawidłowości, które w ocenie Jacka Kudły, biegłego i eksperta z zakresu czynności operacyjnych można wywnioskować m.in. z relacji pacjentki z Krakowa, która trafiła na SOR po przyjęciu tabletki poronnej.
Patrycja Rojek-Socha
22.07.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent
W aktualnym czasie dość często rozmawiamy o sukcesji. Nie przesadzę, jeśli wskażę, że zarówno wśród prawników, ale przede wszystkim wśród przedsiębiorców, temat ten stanowi jedno z istotnych do rozstrzygnięcia zagadnień. Stanowi on przedmiot rozmów poruszanych zarówno w rozmowach z doradcami, jak również z innymi przedsiębiorcami, którzy przygotowują się do przeprowadzenia sukcesji lub już ją przeprowadzili - pisze Justyna Kuś, radca prawny.
Justyna Kuś
22.07.2023
Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Nowelizacja w swoim brzmieniu jest rozwiązaniem wyjątkowym w skali europejskiej pod względem wymiernych korzyści dla poszukiwaczy skarbów, co doprowadzi do pojawienia się turystyki detektorystyczno-zarobkowej z krajów mniej liberalnych - wskazuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i zachęca do podpisania petycji przeciwko liberalizacji przepisów dotyczących poszukiwania z wykrywaczem metali.
Monika Sewastianowicz
21.07.2023
Upadłość Getin Noble Bank zmienia zasady gry i sytuację dla frankowiczów i innych kredytobiorców posiadających w tym banku kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności w zakresie roszczeń konstruowanych w procesach sądowych. Ponadto kredytobiorcy z GNB w terminie 30 dni muszą podjąć działania związane ze zgłoszeniem wierzytelności, aby ich interesy w postępowaniu upadłościowym zostały należycie zabezpieczone - pisze Karolina Pilawska, adwokat.
Karolina Pilawska
21.07.2023
Banki Kredyty frankowe
Rządowy projekt ustawy jest obarczony wieloma istotnymi wadami merytorycznymi i legislacyjnymi. Błędy te wskazuje Rada Legislacyjna. Jednak nie utracą własności budynków gminy, które same je wzniosły. Po jego poprawieniu projekt powinien jak najszybciej stać się przedmiotem sejmowego postępowania ustawodawczego – uważają eksperci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2023
Prawo cywilne Finanse samorządów Budownictwo

Dr Kładoczny: Absurdalne i bezprawne pytania policji o aborcję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent
Podejrzane o dokonanie aborcji kobiety są przepytywane przez policję. I, choć nie popełniły przestępstwa, muszą się bronić. Na pytania funkcjonariuszy należy odpowiadać, że „o sprawach medycznych rozmawiam tylko z moim lekarzem”. A zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej może tylko sąd - wyjaśnia dr Piotr Kładoczny, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Rozpytywanie się funkcjonariuszy, po co ktoś idzie do ginekologa jest niedopuszczalne i absurdalne - dodaje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent
Rzecznik praw obywatelskich i rzecznik finansowy chcą rozszerzenia prawa do renty szczególnej po wypadkach komunikacyjnych także na osoby, które odniosły szkody poza Polską. Senacki projekt zmian w przepisach od roku tkwi w sejmowej zamrażarce. Według RPO wykluczenie części obywateli spod ustawy przewidującej szczególne uprawnienia osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej jest trudne do zaakceptowania.
Regina Skibińska
21.07.2023
Ubezpieczenia
Trzynastki i czternastki wypłacane Polakom żyjącym w Niemczech, wciąż są wliczane do kwoty ich niemieckiego świadczenia. W efekcie osoby, które je pobrały, otrzymują niższe niemieckie świadczenie. Mimo interwencji ZUS, niemieckie instytucje ubezpieczeniowe nie zmieniły swojego postępowania. Z kolei prowadzone w Polsce analizy podwójnego opodatkowania tego świadczenia nie doczekały się rozwiązań prawnych.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2023
Emerytury i renty PIT Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy mogą nadal zatrudniać obywateli Ukrainy według uproszczonych zasad. Ułatwienia te obejmą nie tylko osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku. Procedura dotyczy wszystkich legalnie przebywających w Polsce Ukraińców. To oznacza, że wystarczające jest, aby pracodawca powiadomił w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy - pisze dr Michał Szypniewski.
Michał Szypniewski
21.07.2023
Prawo pracy Ukraina
W akcie prawnym po raz pierwszy pojawiła się definicja medycyny estetyczno-naprawczej. Odnosi się ona do umiejętności lekarskich. Już teraz Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że kosmetolodzy wstrzykujący botoks, stosujący osocze bogatopłytkowe czy nici liftingujące, przekraczają granice prawa. Kropką nad "i" ma być katalog procedur medycyny estetycznej zarezerwowanych dla lekarza. Pytanie, czy wejdzie w życie przed wyborami.
Katarzyna Nocuń
21.07.2023
Pacjent Zawody medyczne
Od 1 lipca obowiązuje nowy przepis prawa o ruchu drogowym dotyczący potwierdzania zmian konstrukcyjnych pojazdów. Do tej pory była to kompetencja okręgowych stacji kontroli pojazdów. Starostowie mają jednak wątpliwości, które podmioty tworzą teraz „służbę techniczną” wyznaczoną przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Nie wiadomo też, czy nowelizacja dotyczy wszystkich pojazdów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
21.07.2023
Samorząd terytorialny
Coraz częściej zdarza się, że domy jednorodzinne czy też budynki z lokalami przeznaczonymi na wynajem posiadają własną instalację fotowoltaiczną. Okazuje się jednak, że fiskus szuka w takich sytuacjach możliwości opodatkowania takiego najmu akcyzą. Podatnikom nie pomaga fakt, że organy nie potrafią zająć jednolitego stanowiska w tej sprawie, a co kilka miesięcy pojawia się kolejna interpretacja z odmiennymi wyjaśnieniami.
Urszula Sałacińska-Matwiejczyk
21.07.2023
Akcyza Doradca podatkowy Nieruchomości
Nawet jeśli policjanci mają podejrzenie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, muszą trzymać się przepisów wynikających z kodeksu postępowania karnego i z ustawy o Policji. Z kolei podejmując czynności wobec określonej osoby takie jak np. przeszukanie, muszą kierować się zasadą proporcjonalności i minimalizować ryzyko naruszania dóbr osobistych - podkreślają prawnicy, nawiązując do sprawy pacjentki z Krakowa, która, jak sama przyznała, przyjęła tabletkę poronną.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.07.2023
Wymiar sprawiedliwości Pacjent
Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski debatował nad europejską inicjatywą obywatelską „Save Cruelty Free Cosmetics”, która ma na celu całkowite wyeliminowanie testowania kosmetyków na zwierzętach na terenie państw członkowskich. Pod koniec lipca Komisja Europejska ma wydać komunikat, który wskaże, w jakim kierunku będzie podążać UE. Jak wskazują prawnicy, firmy już teraz mają dostęp do alternatywnych metod, które powinny być szerzej wykorzystywane.
Inga Stawicka
21.07.2023
Rynek Prawo unijne
Z chwilą ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank kredytobiorcy frankowi nie mogą już skutecznie korzystać z dotychczas standardowej drogi dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu. Nie będzie odtąd możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Kredytobiorcom, którzy nie mają zaległości w spłacie kredytu, nie grozi jednak utrata mieszkania - mówi Bartosz Sierakowski, radca prawny, Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2023
Banki Kredyty frankowe
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w czerwcu 2023 roku wyniosło 7333,73 zł. Natomiast w II kwartale br. wynagrodzenie to wyniosło 7364,30 zł, podczas gdy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2023 r. wyniosło 7365,35 zł – podał w czwartek GUS.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2023
Rynek Prawo pracy Finanse
Niemal 157 tys. złotych - tyle łącznie wyniosły kary nałożone na dwie spółki, którym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów narzucił naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Powodem było stworzenie niezgodnego z prawem systemu promocyjnego typu piramida, w którym wynagrodzenie jest uzależnione od wprowadzenia nowych osób. Decyzje nie są prawomocne.
Inga Stawicka
20.07.2023
Rynek Finanse
Preferencyjne pożyczki, dodatkowe pieniądze w okresie świątecznym, wsparcie w razie pogrzebu kogoś z rodziny, dopłaty do imprez kulturalnych - to przykłady benefitów z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wiele z tych świadczeń przysługuje też byłym pracownikom będącym na emeryturze, rencistom oraz ich rodzinom. Niektórzy z pracodawców pomijają jednak emerytów i ich bliskich w regulacjach ZFŚS. Co wtedy? Pracownicy mogą sami interweniować.
Michał Kosiarski
20.07.2023
Prawo pracy
Na pierwszy rzut oka, wydaje się, że dostęp do informacji publicznej sprowadza się do prostego dylematu: albo otrzymam informację, albo nie. Jednak, kiedy przyjrzymy się temu bliżej, zauważymy, że jest wiele przypadków, w których postępowanie kończy się brakiem satysfakcji ze strony wnioskodawcy - wskazuje dr hab. Marlena Sakowska-Baryła. Przepisy nie są też dostosowane do tych, zawartych w RODO.
Monika Sewastianowicz
20.07.2023
Administracja publiczna
Podróżni, którzy decydują się na wybór samolotu jako wakacyjnego środka transportu, muszą liczyć się z bardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi bagażu. Chodzi nie tylko o wagę zabieranych ze sobą walizek, ale również konkretnych przedmiotów, a także pamiątek z podróży. Warto przygotować się wcześniej i zapoznać się nie tylko z ogólnymi zasadami, ale również ustanawianymi przez poszczególnych przewoźników.
Inga Stawicka
20.07.2023

Frankowicze różnie traktowani przez sądy? Jest skarga do ETPC

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty Prawo unijne Kredyty frankowe
Europejski Trybunał Praw Człowieka również zajmie się kredytami frankowymi. Pełnomocnicy jednego z frankowiczów złożyli bowiem skargę, w której zarzucili Polsce naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz naruszenie zakazu dyskryminacji. W tej sprawie kredytobiorca przegrał, ale w jego ocenie sądy nie dały mu możliwości przedstawienia istotnych dla sprawy faktów, mimo że dostrzegły w umowie klauzule abuzywne.
Regina Skibińska
20.07.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty Prawo unijne Kredyty frankowe
„Ugoda lepsza niż proces”. Takim hasłem banki zachęcają frankowiczów do zawierania ugód. Prawnicy radzą niezdecydowanym kredytobiorcom złożyć w sądzie pozew o unieważnienie umowy. Więcej bowiem  może "ugrać" frankowicz, który jest w sporze z bankiem. Jeżeli już jednak kredytobiorca zdecyduje się na jej zawarcie, nie powinien się śpieszyć, ponieważ po słynnym czerwcowym orzeczeniu TSUE w sektorze bankowym trwają obecnie rozmowy i prace nad uatrakcyjnieniem ugód.
Renata Krupa-Dąbrowska
20.07.2023
Domowe finanse Banki Kredyty frankowe
Podatnik musi zapłacić PIT od zasądzonych na jego rzecz odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził taki pogląd w wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) dotyczącym zdarzeń sprzed 2021 r., czyli sprzed wprowadzenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Do wypłat uzyskanych po 1 stycznia 2021 r. stosuje się zwolnienie z podatku.
Jakub Sitarski
20.07.2023
PIT
Trwa rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Oferta edukacyjna szkół jest skierowana do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy chcą uczyć się języka polskiego.
Monika Sewastianowicz
19.07.2023
Zarządzanie oświatą
70 proc. przedsiębiorców uważa, że szybki wzrost płacy minimalnej będzie miał negatywny wpływ na działalność firm. Szczególnie zaniepokojone są małe podmioty. Wynika to z lipcowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator. Aż 83 proc. przedsiębiorców oczekuje zmiany dotychczasowego mechanizmu wyliczania płacy minimalnej.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2023
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
W 2024 roku wskaźnik waloryzacji emerytur i rent zwiększony zostanie na ustawowym poziomie, czyli o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym – zaproponował rząd w projekcie rozporządzenia, które trafiło właśnie do uzgodnień międzyresortowych.
Grażyna J. Leśniak
19.07.2023
Finanse publiczne Emerytury i renty
Nie można nadać numeracji budynkom w mieście, jeśli droga, przy której się znajdują i z której odbywa się ich obsługa komunikacyjna nie posiada urzędowej nazwy. Jeżeli jest to skutkiem zaniedbania właścicieli drogi, powinni oni podjąć odpowiednie kroki, by umożliwić gminie podjęcie uchwały o nadaniu wymaganej nazwy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
19.07.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo