Prawo.pl
W późnych godzinach wieczornych w środę 12 lipca posłowie dyskutowali nad zmianami w kodeksie rodzinnym, w kpc i w kpk i innych ustawach dotyczącymi ochrony dzieci przed przemocą. Dzieci muszą być fachowo reprezentowane, gdy dzieje im się krzywda. Celem zmian jest podniesienie standardu pracy osób, których zadaniem jest ochrona dzieci przed doznaniem przez nich przemocy ze strony najbliższych oraz osób trzecich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.07.2023
Prawo cywilne Prawnicy
Unijne rozporządzenie zmieniające zasady dopuszczalnych stężeń spowoduje, że niektóre substancje wykorzystywane w kosmetykach znajdą się na cenzurowanym. Producenci do 1 stycznia przyszłego roku mają czas na to, by dostosować się do nowych regulacji i sprzedać produkty, które zawierają wymienione substancje w poprzednich stężeniach.
Inga Stawicka
13.07.2023
Rynek i konsument Prawo unijne
OPZZ złoży w Ministerstwie Sprawiedliwości pismo, w którym będzie domagało się od szefa resortu Zbigniewa Ziobry zainicjowania zmian w prawie zmierzających do zwiększenia progu wartości sporu, powyżej którego płacona jest opłata stosunkowa w sprawach pracowniczych wnoszonych do sądów pracy. Zdaniem związkowców, opłata ta nie była zmieniana od 2005 r. i dziś stanowi barierę dla wielu pracowników w walce np. o przywrócenie do pracy.
Grażyna J. Leśniak
13.07.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Sprawą największej wagi powinno być uregulowanie zasad prawnego i komercyjnego postrzegania produktów tworzonych przez sztuczną inteligencję (AI). Przyjmując bowiem, że przynależeć będą one do tzw. domeny publicznej, a zatem z zasady będą wszechdostępne, może to doprowadzić do katastrofalnych skutków dla autorów, których dzieła będą konkurować z zalewem powszechnie publikowanych produktów przygotowanych przez AI - pisze Rafał Rozwadowski, adwokat.
Rafał Rozwadowski
13.07.2023
Dentyści nie wykazali się należytą starannością w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta. Sąd lekarski ostatecznie uznał jednak, że było to przewinienie mniejszej wagi i umorzył postępowanie. Sąd Najwyższy podzielił tę ocenę i wskazał, że sam fakt prowadzenia długotrwałego postępowania dyscyplinarnego stanowił dostateczną dolegliwość.
Dorian Lesner
13.07.2023
Zawody medyczne

Zakusy na Puszczę Białowieską grożą naruszeniem prawa UE

Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
Zintegrowany Plan Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska przewiduje zwiększenie wycinek w Puszczy Białowieskiej. Pod topór mogą iść ponadstuletnie drzewostany. Organizacje przyrodnicze ostrzegają, że efekty będą niezgodne z prawem UE i naruszą zasady ochrony obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Ministerstwo Klimatu zaprzecza, że planuje wycinkę.
Regina Skibińska
13.07.2023
Środowisko Administracja publiczna Prawo unijne
Podczas trwającego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski przyjął dwa istotne pakiety zmian, które dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa dostaw czipów do Europy i mających wpływ na dalsze ograniczanie zużycia energii elektrycznej. Będzie to kolejny krok w zakresie celów do osiągnięcia w 2030 roku i Europejskiego Zielonego Ładu. Cele oszczędnościowe mają być podzielone na różne sektory.
Inga Stawicka
12.07.2023
Prawo gospodarcze Prawo unijne Energetyka
Ważą się losy dużej nowelizacji prawa budowlanego, której autorem jest rząd. Po krytyce projektu na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji, w środę zdjęto ją z obrad Sejmu. Czasu na dopracowanie projektu zostało już niewiele. Prawdopodobnie trafi do kosza. Miała wprowadzić całkowitą cyfryzację formalności budowlanych i kolejne uproszczenia m.in. dotyczące budowy domów i sklepów.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.07.2023
Budownictwo
Stosowanie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego daje możliwość planowania nawet wielomiesięcznych okresów pracy z potencjalnie znacząco większą liczbą godzin pracy w każdym tygodniu. Można też planować bardzo długie okresy, w których praca w rozkładach czasu pracy planowana jest na „pół gwizdka”. Przy jego wprowadzaniu należy przeanalizować, czy zmienność zapotrzebowania na pracę występująca u danego pracodawcy faktycznie wymaga wyjścia poza standardowy okres rozliczeniowy.
Marek Rotkiewicz
12.07.2023
Prawo pracy
Projekt rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie spisu wyborców nadal przewiduje, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie musiał odręcznie podpisać spis wyborców. Przepisy nie przewidują bowiem potwierdzenia ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dobra wiadomość jest taka, że ustawodawca zdecydowanie jednak zmniejszył liczbę wymaganych podpisów.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
12.07.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Po kilkudziesięciu uwagach, które wpłynęły w toku opiniowania, resort rozwoju zdecydował się na zmianę pierwotnej wersji projektu przepisów o prowadzeniu działalności przez małoletnich przedsiębiorców. Prawnicy zwracają jednak uwagę, że pomimo doprecyzowania części kontrowersyjnych kwestii, współpraca z małoletnim nadal będzie ryzykowna - zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w działaniach nie będzie już pośredniczył przedstawiciel ustawowy.
Inga Stawicka
12.07.2023
Prawo cywilne Rynek Małe i średnie firmy
Szereg zmian podatkowych przeprowadzonych w ostatnim czasie, miał również swoje odzwierciedlenie w odniesieniu do związków zawodowych, które od dłuższego czasu nie stanowiły przedmiotu większego zainteresowania zmianami podatkowymi. Wszystko zmieniło się za sprawą przepisów Polskiego Ładu i zasadniczo trwa do dzisiaj – pisze Marcin Zarzycki, adwokat, doradca podatkowy.
Marcin Zarzycki
12.07.2023
Domowe finanse Doradca podatkowy
Dostawca nie będzie automatycznie blokował dostępu do stron pornograficznych – będzie miał obowiązek uruchomić i promować darmowe narzędzie do blokowania stron. Jeżeli tego nie zrobi, zapłaci karę. Projekt jest procedowany w Sejmie - teraz uwagi przedstawił RPO. Podziela pogląd o konieczności zmian, ale ma wątpliwości konstytucyjne.
Monika Sewastianowicz
12.07.2023
Nowe technologie Zarządzanie oświatą RODO
Samodzielne funkcjonowanie uczestnika postępowania w społeczeństwie wskazuje, że nie ma konieczności przymusowego leczenia w zakładzie psychiatrycznym – orzekł Sąd Najwyższy. Sady dwóch instancji nie przeprowadziły wnikliwego postępowania dowodowego, a wniosek córek, by zamknąć matkę w zakładzie psychiatrycznym nie uwzględniał podstawowych praw człowieka do wolności osobistej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.07.2023
Prawo cywilne
Sejmowe Komisje: Polityki Senioralnej oraz Zdrowia we wtorek na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały prezydencki projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. Regulacja zakłada zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom, które ukończyły 75 lat. Za projektem ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej opowiedziało się 35 posłów komisji polityki senioralnej i zdrowia, przeciw była jedna osoba, nikt się nie wstrzymał. Sejm ma zająć się projektem w czwartek.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Senatorowie nie zaakceptowali dwóch poprawek - m.in. tej, która miałaby zwiększyć dopłaty dla organizatorów publicznych przewozów autobusowych z 3 do 5 zł do 1 wozokilometra.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Utrzymanie recepty rocznej, poprawki dotyczące produkcji leków generycznych przed wygaśnięciem patentu i dyżurów aptecznych to tylko niektóre poprawki, jakie zostały zgłoszone we wtorek w Sejmie do rządowego projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Z tego też powodu projekt został ponownie skierowany do sejmowej Komisji Zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Prawo gospodarcze Farmacja
W tym roku średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów wyniosło 14 038 zł w stosunku do 13 654 zł w ubiegłym roku, co oznacza wzrost o 3 proc. – wynika z opublikowanego we wtorek Raportu Płacowego Antal 2023. To 12. edycja raportu wskazującego poziom wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Rynek Prawo pracy
Od 1 sierpnia nowym świadczeniem gwarantowanym z zakresu leczenia szpitalnego będzie operacja raka jelita grubego i raka błony śluzowej macicy systemem robotycznym da Vinci. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że 19 ośrodków będzie mogło wykonywać takie operacje, a około 17 proc. operacji przeprowadzanych dotąd metodą tradycyjną będzie mogło być wykonanych robotem.
Beata Dązbłaż
11.07.2023
Pacjent
Przyjęcie istnienia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” oraz doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Naruszenie takie może mieć rażąco niekorzystne skutki dla właścicieli nieruchomości, gdyż często urządzenia przesyłowe zostały wybudowane na wiele lat przed przyjęciem zakwestionowanej wykładni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2023
Prawo cywilne Nieruchomości

MRiPS i ZUS dzięki zakupom z wolnej ręki wdrożą świadczenie wspierające

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Choć ustawa o świadczeniu wspierającym wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., to aż do 31 grudnia 2024 r., do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez resort rodziny oraz ZUS w związku z jej wdrażaniem, nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych. Według rządu, czas uniemożliwia przeprowadzenie konkurencyjnych procedur. Zdaniem prawników, to kolejny element rozmontowywania zasady prawidłowej i ostrożnej gospodarki publicznymi pieniędzmi.
Grażyna J. Leśniak
11.07.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła swoje rekomendacje dotyczące dobrych praktyk chroniących klientów banków przed zakupem ubezpieczeń. Bank musi zapewnić swoim klientom produkty ubezpieczeniowe o odpowiedniej wartości. Pewna część składki powinna być przeznaczona na ich ochronę. KNF oczekuje, że banki dostosują się do rekomendacji do 1 lipca 2025 r.
Regina Skibińska
11.07.2023
Finanse Banki Ubezpieczenia
Rząd ma kolejny pomysł na budowę strzelnic. Poprzedni program: „Strzelnica w każdym powiecie” zakończył się fiaskiem, bo wybudowano tylko cztery takie obiekty. Teraz za inwestycje mają się zabrać uczelnie. Nie będą jednak musiały za bardzo przejmować się przepisami budowlanymi. Co ciekawe, w tym samym trybie będą mogły też postawić także inne, niezdefiniowane budynki.
Monika Sewastianowicz
11.07.2023
Budownictwo

SN: Nie ma już wątpliwości, że kredyty walutowe miały poważne wady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Po licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego pełnomocnicy banku muszą poważnie brać pod uwagę, czy warto wnosić skargi kasacyjne kwestionujące prawa kredytobiorców do otrzymania jasnych umów indeksowanych we frankach szwajcarskich. Chodzi o brak możliwości oszacowania kwoty, którą strona umowy kredytu będzie świadczyć w przyszłości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.07.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Posłowie z komisji deregulacyjnej wracają z pomysłem, aby właściciel nieruchomości mieszkalnej, który nie wytwarza popiołów paleniskowych mógł być zwolniony przez gminę z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomysł słuszny, ale jego realizacja może napotkać problemy. Choćby z tego względu, że taki popiół nie jest osobną frakcją.
Robert Horbaczewski Maria Dec-Kiełb
11.07.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Węgiel
Nowe świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom, które pełniły tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat, ale dopiero po 1989 roku i osiągnęły wiek emerytalny. Wyjaśniamy, jak otrzymać świadczenie i dlaczego niektórzy mogą jednak mieć problem ze spełnieniem warunków ustawowych.
Robert Horbaczewski
10.07.2023
Samorząd terytorialny
W poniedziałek, 10 lipca, Rada Ministrów przyjęła przepisy, dzięki którym powstanie dostępny dla wszystkich Portal Cen Mieszkań. Znajdą się w nim statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach kraju. Portal Cen Mieszkań będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Finanse Nieruchomości
Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, z instytucji publicznych z mocy prawa będą zwolnione osoby, które służyły i pracowały w instytucjach uznanych za „organy bezpieczeństwa PRL” lub były ich współpracownikami, niezależnie od tego, czym dana osoba w rzeczywistości się zajmowała w okresie państwa totalitarnego. Do RPO wpływają wnioski od takich osób - urzędników, pracowników ministerstw, pracowników cywilnych służb mundurowych, funkcjonariuszy po pozytywnej weryfikacji.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
Administracja publiczna Prawo pracy

Urząd Regulacji Energetyki, co się zmieniło po odwołaniu stanu zagrożenia pandemią

Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka
Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego zmieniają się procedury administracyjne oraz terminy. Na stare tory wraca również kontakt z urzędem oraz ubieganie się o koncesje. Zmiany dotyczą również rynku paliw ciekłych oraz odnawialnych źródeł energii.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2023
Administracja publiczna Spółki Małe i średnie firmy Energetyka
60 mln zł w pierwszych dniach lipca i 256 mln zł w poniedziałek, 10 lipca, czyli w sumie już 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej w 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. A nie jest to kwota ostateczna, bo – jak poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - kolejne transze są przygotowywane.
Grażyna J. Leśniak
10.07.2023
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład