Atak Rosji na Ukrainę wywołał lawinę informacji i komentarzy w mediach społecznościowych. Nie wszystkie informacje, które pojawiają się w sieci, są prawdziwe, jest bardzo dużo kont, które puszczają fake newsy, stare zdjęcia i filmy, by zmienić obraz winy. Do walki z nim włączają się rządy, ale także prywatne firmy. Póki co bezskutecznie, ale portale zaczynają blokować rosyjskie trole. Prawo im na to pozwala.
Jolanta Ojczyk
01.03.2022
Prawo karne Nowe technologie
Jeśli wartość realizowanych transakcji płatniczych transakcji oscyluje w granicach 120 złotych oraz znikomy jest ich udział w zrealizowanych postępowaniach analitycznych Głównego Inspektora Informacji Finansowej, to czy uzasadniona jest procedura “De-risking", czyli droga na skróty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Problem analizuje radca prawny Maciej Raczyński.
Maciej Raczyński
01.03.2022
Prawo gospodarcze Finanse
Przed zawarciem umowy grupowego ubezpieczenia na życie "unit-linked" ubezpieczyciel powinien przekazać szczegółowe informacje na temat produktu i ryzyka z nim związanego pośrednikowi ubezpieczeniowemu, a ten ma obowiązek wyczerpująco poinformować o tym klienta – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w odpowiedzi na pytanie zadane przez polski sąd. 
Krzysztof Sobczak
01.03.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Zarząd BCC w poniedziałek wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z propozycją, aby konkretna pomoc przedsiębiorców dla uchodźców była zwolniona od opodatkowania. Organizacja apeluje również o uproszczenia procedur związanych z przyznawaniem tytułów pobytowych dla obywateli Ukrainy.
Krzysztof Koślicki
28.02.2022
Ordynacja PIT Doradca podatkowy
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy. Jest w niej deklaracja, że osoby te mogą kontynuować naukę w Polsce, przedstawione zostały też najważniejsze kwestie związane z kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu emeryci i renciści otrzymują większe renty socjalne - ale nie wszyscy, bo korzyści nie odczują osoby, wobec których komornik prowadzi egzekucję. Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, dzieje się tak, bo ustawodawca nie zmienił kwoty wolnej od potrąceń komorniczych z tytułu długów niealimentacyjnych. Dlatego podatek, który powinien zostać w portfelach beneficjentów, trafia do kancelarii komorniczych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Pomoc społeczna Polski Ład
Stanowczo potępiamy ten niewyobrażalny akt przemocy wobec wolnego i suwerennego państwa - oświadczył Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. I zdecydował o wstrzymaniu współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi. - Badania naukowe i kształcenie kolejnych pokoleń winny służyć przede wszystkim dobru ludzkości, a nie wspieraniu działań wymierzonych przeciwko innym narodom - stwierdził Senat.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Szkolnictwo wyższe Ukraina
Samorządy mogą rozdysponować środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – poinformowała Krajowa Rada Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem rady obecną sytuację można uznać za kryzysową. Zwraca jednak uwagę, że uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców w oparciu o przepisy o ustawy o cudzoziemcach.
Robert Horbaczewski
28.02.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ukraina
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w poniedziałek, że w związku z wojną, przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy. Jeżeli natomiast taka osoba znajdzie się w innym kraju, może zwrócić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych, która w uzgodnieniu z ZUS pomoże w uzyskaniu świadczenia.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Emerytury i renty Ukraina
Do Komisji Europejskiej trafiła skarga przeciwko Polsce na rażące naruszenia prawa Unii Europejskiej, których dopuścił się Idea Bank S.A. oraz polskie instytucje państwowe w związku ze szkodą poniesioną przez wiele tysięcy konsumentów w wyniku nabycia obligacji spółki GetBack S.A. oraz uniemożliwieniem im dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Rynek i konsument Finanse Prawo unijne
Wymiana informacji pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi mogła ograniczać konkurencję na rynku i skutkować wyższymi cenami dla konsumentów w aptekach, ponieważ poprzez specjalistyczne narzędzia informatyczne hurtownie mogły mieć dostęp do informacji o cenach, rabatach i marżach swoich konkurentów. Sprawę bada UOKiK, a za antykonkurencyjne praktyki firmom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Rynek i konsument Farmacja Ochrona konkurencji
W związku z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej już w marcu tego roku niektóre gospodarstwa domowe mogłyby utracić możliwość odbierania sygnału najpopularniejszych stacji. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wsparcia gospodarstw domowych w zakupie dekodera umożliwiającego odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Podatnicy, korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do północy w poniedziałek 28 lutego muszą rozliczyć podatek za 2021 rok. Wykorzystają do tego formularz PIT-28. Zeznanie można złożyć elektronicznie i otrzymać szybszy zwrot nadpłaty podatku. Ryczałtowcy mogą także przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego.
Krzysztof Koślicki
28.02.2022
Ordynacja PIT
System Informacji Podatkowej i wyszukiwarkę interpretacji zastąpiła Eureka. Oprócz pism dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej są tam również interpretacje ogólne, informacje podatkowe, celne, a także wiążące informacje skarbowe. Jednak z nowego narzędzia trudno skorzystać. Wyszukiwarka działa tak, że znalezienie jakiejkolwiek informacji jest niezwykle żmudne i czasochłonne. Potwierdzają to doradcy podatkowi i eksperci.
Krzysztof Koślicki
28.02.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Pod hasłem „Bezpieczeństwo dla Polaków” minister Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Warchoł zapowiedzieli reformę Kodeksu karnego. Wychodząc z założenia, że dobre prawo musi odstraszać surowością kary przedstawili ponurą wizję Kodeksu karnego "dobrej zmiany" - piszą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński. I przypominają, że nie ma w Polsce wzrostu przestępczości.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
28.02.2022
Prawo karne Prawnicy
Wydarzenia międzynarodowe, ale także incydenty w kraju każą zadawać sobie pytanie, czy Polska jest gotowa na cyberwojnę, czyli atak na sieci teleinforamtyczne, serwery poszczególnych instytucji? Politycy zapewniają, że tak. W rzeczywistości jednak może się okazać, że nie. Wciąż bowiem nie mamy jednego centrum dowodzenia, cyberarmii i bezpiecznego systemu łączności wspólnego dla najważniejszych instytucji publicznych.
Jolanta Ojczyk
28.02.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już 24 lutego podjęła uchwałę o wykreśleniu z sieci kablowej rosyjskich kanałów, w tym Russia Today. O takim działaniu poinformowała również Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że Unia zakaże machiny medialnej Kremla w Unii Europejskiej.
Jolanta Ojczyk
27.02.2022
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w województwach: podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę - poinformował w niedzielę Piotr Müller, rzecznik rządu.
Jolanta Ojczyk
27.02.2022
Ukraina
Polska i Kanada zwróciły się do przewodniczącego Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady w związku z sytuacją na Ukrainie i związanymi z tym implikacjami dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Jolanta Ojczyk
27.02.2022
Ukraina
Eunice, Antonia i Bibi przetoczyły się przez Europę, wyrządzając szkody. Także w Polsce widzieliśmy wiele zrujnowanych domów i zniszczonych samochodów. Ubezpieczenia nieruchomości oraz autocasco okazują się w tym czasie bardzo pomocne. Zakres ubezpieczenia AC niemal zawsze obejmuje uszkodzenie od zniszczeń wyrządzonych przez wichury, ale polisy chronią w różnym zakresie.
Regina Skibińska
26.02.2022
Prawo cywilne Nieruchomości Ubezpieczenia

WSA: Termin na odwołanie się od decyzji o izolacji biegnie dopiero po jej doręczeniu

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Organ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakładającej obowiązkową izolację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że sporne rozstrzygnięcie zostało jedynie przekazane ustnie i przesłane MMS-em. Tymczasem termin do wniesienia odwołania biegnie dopiero od dnia doręczenia decyzji na piśmie. Oznacza to, że odmowa przywrócenia terminu była przedwczesna.
Dorian Lesner
26.02.2022
Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Postulaty środowisk prawniczych w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, który jest potrzebny, ale w obecnej formie jest nieefektywny, mają szanse na realizację. Teraz wsparcie nie zawsze trafia do tych, którzy najbardziej go potrzebują. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami - chce m.in. usprawnić zapisy i korzystanie z porad. I rozważa, czy potrzebne jest oświadczenie o niemożności opłacenia porady.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Czy państwo może i powinno karać za niepochlebne opinie o swoich funkcjonariuszach? Szczególnie, że zniesławianie organów państwa jest niemożliwe, bo organy nie mają dóbr osobistych, nie mają nawet prawa do dobrego samopoczucia. Konstytucyjnie to my jako obywatele mamy prawo do krytyki poczynań władzy. Lecz prawnicy zastrzegają, że trzeba odróżnić rzeczową krytykę od wulgaryzmów, kłamstw i gróźb.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.02.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Urzędowej kontroli żywności podlega nie tylko produkcja i handel stacjonarny, ale także sprzedaż w kanałach internetowych. Sporą nowość w tym zakresie wprowadziło unijne rozporządzenie, które wyraźnie przewidziało dla organów kontrolnych możliwość uzyskania próbek poprzez składane anonimowo internetowe zamówienia. Tak pobierane próbki mogą być analizowane i poddawane weryfikacji.
Agnieszka Szymecka – Wesołowska
26.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień. Jeszcze więcej problemów będą mieli bezpaństwowcy oraz cudzoziemcy bez numeru PESEL lub ci, którzy zrzekli się obywatelstwa dobrowolnie.
Beata Dązbłaż
26.02.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina
Polski Ład dał prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów opodatkowanych ryczałtem. Jeśli więc któryś z małżonków wybrał ryczałt, a nie uzyska przychodów, będzie miał prawo za rok do wspólnego opodatkowania. Jednak zmiana ta nie dotyczy jeszcze zeznań składanych za rok 2021. Potwierdzają to organy skarbowe.
Wiesława Moczydłowska
26.02.2022
PIT Doradca podatkowy
Dedykowane grupy wsparcia na portalach społecznościowych, informacje o udzieleniu porad pro bono, specjalne szkolenia dla prawników z przepisów dotyczących cudzoziemców - adwokaci i radcy prawni podejmują szereg działań, których wspólnym mianownikiem jest pomoc dla obywateli Ukrainy. W akcje włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2022
Prawnicy Administracja publiczna Ukraina
Polacy zaczęli w piątek wypłacać pieniądze z banków. W związku z tym Narodowy Bank Polski wydał komunikat, że posiada wystarczające zapasy w pełni umożliwiające pokrycie zapotrzebowania klientów banków na gotówkę. Mogą pojawiać się jednak opóźnienia w dostawie pieniędzy do bankomatów.
Krzysztof Koślicki
25.02.2022
Domowe finanse Rachunkowość Finanse
Osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa są zwolnione z obowiązku kwarantanny. Ponadto minister zdrowia Adam Niedzielski wprowadził od piątku możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej przeciw COVID-19 i bezpłatnego testowania.
Jolanta Ojczyk
25.02.2022
Koronawirus a prawo Ukraina
Prezydent RP wydał postanowienie, które uprawnia żołnierzy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej do używania środków przymusu bezpośredniego na terenie Polski. W niektórych przypadkach mogą też używać broni. Dotyczy to nie tylko stosowania siły wobec własnych żołnierzy, ale również wobec cywilów.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
25.02.2022
Prawo karne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski