Prawo.pl
Nowe przepisy umożliwią zakup przez Agencję sprzętu wojskowego i usług z przeznaczeniem na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Zmienią się zasady zakwaterowania żołnierzy. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw trafił właśnie do Sejmu, jest więc szansa, że zostanie uchwalony jeszcze przed końcem kadencji.
Robert Horbaczewski Inga Stawicka
03.07.2023
Wojsko
​Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2023
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zamiast dwóch zmian w roku, miesięczne vacatio legis przed wejściem w życie przepisów wpływających na działalność gospodarczą – tak wygląda ostateczna propozycja resortu rozwoju w projekcie nowelizacji ustawy. Prawnicy oceniają jednak, że miesiąc to i tak za mało, by być na bieżąco przy tak licznych zmianach. Wyjątki zostały też określone nieostro, przez co mogą być nadużywane.
Inga Stawicka
03.07.2023
Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie rozszerzonym odpowie na zagadnienie przedstawione przez trzech sędziów tego sądu, czy zachodzi nieważność postępowania w sprawie o zasiedzenie w razie ustanowienia dla uczestnika postępowania kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu współwłaściciela. Chodzi o przypadek, gdy nie ustalono danych osobowych tego uczestnika pozwalających na stwierdzenie, że osoba ta żyje, zwłaszcza że brak danych o jej dacie urodzenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Rowerzysta odpowiada na zasadzie winy - niezależnie od tego, czy spowodował wypadek lub kolizję z pieszym, innym rowerzystą czy też pojazdem mechanicznym. Daje mu to korzystną pozycję w razie zderzenia z samochodem, gdy kierowca auta odpowiada na zasadzie ryzyka. Cyklista musi jednak pamiętać, że po drodze może się poruszać tylko wyjątkowo.
Regina Skibińska
02.07.2023
Drogi Ubezpieczenia

Zakończył się stan zagrożenia epidemicznego

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Został odwołany rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dniem 1 lipca. Oznacza to, że nie ma obowiązku noszenia maseczek w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, wprowadzonego rozporządzeniem. Nadal można zaszczepić się na Covid-19.
Katarzyna Nocuń
01.07.2023
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Aktualnie polskie przepisy nie przewidują żadnych szczególnych regulacji w zakresie dark patterns. Za zwodnicze interfejsy można ścigać firmy jedynie na podstawie ogólnych przepisów, w szczególności dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub ochrony danych osobowych. Taki stan prawny zmieni się wkrótce - pisze Weronika Herbet-Homenda, prawniczka w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.
Weronika Herbet-Homenda
01.07.2023
Rynek i konsument Nowe technologie
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza zwiększać limitu benefitów żywnościowych, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bo system tych ubezpieczeń nie powinien być traktowany jako instrument polityki gospodarczej. Przyznaje jednak, że ze względu na aktualną sytuację ekonomiczną kraju i wielu firm, obecnie analizowane są różne możliwe do wprowadzenia formy wsparcia dla przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
01.07.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Rząd idzie na wojnę z handlującymi dla zysku umowami rezerwacyjnymi do mieszkań deweloperskich. Od 1 lipca wprowadza zakaz handlu cesjami dla zarobku. W ten sposób chce ukrócić patologie na rynku nieruchomości. Przepis będzie raczej martwy. Zakaz dotyczy tylko osób fizycznych, tymczasem większość handlujących prowadzi działalność gospodarczą. Dalej więc będą funkcjonować po "staremu".
Renata Krupa-Dąbrowska
01.07.2023
Budownictwo Finanse
Pasjonaci poszukiwania zabytków nie mogą realizować swojej pasji przez niewydolność organów konserwatorskich - uważają posłowie i chcą zmienić przepisy. Wątpliwości mają eksperci zajmujący się ochroną zabytków, wskazują, że propozycja jest pełna luk, a zmiana sprawi, że służby nie będą miały narzędzi, by powstrzymać tych mniej uczciwych poszukiwaczy, którzy nie kwapią się do zgłoszenia poszukiwań i poinformowania o znalezionych przedmiotach, w tym broni.
Monika Sewastianowicz
01.07.2023
Prawo karne
Obdarowanym i spadkobiercom łatwiej będzie uniknąć podatku od spadków i darowizn, co wynika ze znacznego podniesienia kwot wolnych. Preferencje obejmą przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny, m.in. od ciotki, wujka czy od teściów. Członkowie najbliższej rodziny nadal będą zwolnieni z daniny, jeśli zgłoszą nabycie do urzędu, a pieniądze otrzymają przelewem.
Monika Pogroszewska
01.07.2023
Domowe finanse PIT
Każdemu współwłaścicielowi przysługuje prawo dostępu do dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Nie rodzi to jednak uprawnienia do żądania udostępnienia danych osobowych wszystkich członków wspólnoty. Uzasadnieniem dla ich przekazania nie może być też chęć osobistego kontaktu z sąsiadami, w celu omówienia bieżących spraw wspólnoty. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
01.07.2023
RODO
Z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że zaświadczenie uprawniające honorowego dawcę krwi do 33-proc. ulgi na przejazd koleją i autobusami jest ważne przez pół roku, czyli także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak nie wszyscy przewoźnicy w ten sposób interpretują przepisy - nie zamierzają uznawać ulgi dla honorowych dawców po 30 czerwca.
Katarzyna Nocuń
01.07.2023
Opieka zdrowotna
Przepisy wiążą wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych z obowiązkiem wyrejestrowania pojazdu. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, na właścicielu ciążą obowiązki podatkowe, nawet jeśli pojazdu faktycznie nie posiada albo z niego nie korzysta. Wyrejestrowanie poprzez wydanie decyzji administracyjnej wywołuje wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca, w którym dokonano czynności.
Malwina Pasternak-Janik
30.06.2023
Podatki i opłaty lokalne
Propozycja referendum jest „zupełnie niezrozumiała”. W języku dyplomatycznym zwrot taki oznacza, że propozycja nie odwołuje się do żadnych racjonalnych argumentów i uzasadnionych, przejrzystych interesów oraz świadczy o nieznajomości rzeczy; w tym przypadku propozycja powyższa jest niezrozumiała zarówno z proceduralnego i merytorycznego punktu widzenia – piszą Ambasadorowie RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2023
Prawo unijne

Początek lipca tradycyjnie pełen zmian w prawie

Pacjent Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Finanse Kredyty Podatek od spadków i darowizn
Zmiany w opodatkowaniu najmu, zasadach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, 2-proc. kredyt na mieszkanie – to tylko niektóre lipcowe nowości dla osób fizycznych. Nowe regulacje dotkną jednak także przedsiębiorców. Pojawi się m.in. nowy rodzaj postępowań konsumenckich. Zmian jednak jest znacznie więcej – i nie chodzi wcale o skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Krzysztof Koślicki Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska Grażyna J. Leśniak
30.06.2023
Pacjent Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Finanse Kredyty Podatek od spadków i darowizn
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to m.in. powrót procedury zamówień publicznych. Wracają obowiązki podatników, liczne wyzwania czekają przedsiębiorców i pracowników, istotne zmiany będą też dotyczyły pacjentów. Ale zbyt krótkie okresy przejściowe powodują ryzyko, że wywiązanie się z niektórych obowiązków może być niezwykle trudne. Problemów nie zabraknie - przedstawiamy najważniejsze zmiany od 1 lipca.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
30.06.2023
Koronawirus a prawo
Od soboty, 1 lipca 2023 roku, wzrośnie - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł. To był pierwszy taki przypadek pod rządami obowiązującej ustawy, ale nie ostatni. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne będzie rosnąć dwa razy.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2023
Prawo pracy
30 czerwca mija termin składania oświadczeń dotyczących podniesienia limitu zużycia energii elektrycznej po zamrożonej cenie w 2023 r. Mogą z niego skorzystać rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rolnicy. Wniosek z odpowiednim oświadczeniem można wysłać listownie, albo złożyć w punkcie obsługi klienta sprzedawcy energii, a także elektronicznie.
Agnieszka Matłacz
30.06.2023
Domowe finanse
Od soboty, pierwszego lipca, rusza rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ma pomóc Polakom, których nie stać na komercyjny kredyt, w zakupie pierwszego M. W przepisach nie ma jednak limitu dochodów. Eksperci ostrzegają, że z kredytu skorzystają więc głównie zamożne osoby. Ponadto liczba środków budżetowych jest ograniczona, nie dla wszystkich więc starczy. Wolno będzie też dwojgu singlom kupić dwa mieszkania i jedno wynająć.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.06.2023
Domowe finanse Banki Kredyty

Można sprawdzić, ile sąsiad ma dopłat – ale bez szczegółów

Finanse samorządów Domowe finanse Finanse RODO
Choć beneficjenci dopłat bezpośrednich są znani, to można ograniczać informacje o otrzymywanych przez nich środkach do dwóch ostatnich lat. Nie trzeba też podawać, za które dokładnie działki im zapłacono. To konkluzja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2023 r., który oddalił skargę kasacyjną wójta jednej z gmin na Mazowszu.
Michał Kosiarski
30.06.2023
Finanse samorządów Domowe finanse Finanse RODO
Wydawałoby się, że audyt termomodernizacyjny i świadectwo charakterystyki energetycznej to tożsame pojęcia. Nic bardziej mylnego. Audyt najczęściej przygotowuję się w celu przeprowadzenia termomodernizacji obiektów użytkowanych, których koszty ogrzewania często są bardzo wysokie. Natomiast świadectwo częściej dotyczy obiektów projektowanych.
Joanna Maj
29.06.2023
Budownictwo Energetyka
WSA w Łodzi orzekł, że podatnicy zachowali możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 roku. To przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Daje to podatnikom dodatkowe argumenty w zmaganiach o zachowanie prawa do amortyzacji - piszą Patryk Kanigowski i Łukasz Kempa z Grant Thornton.
Patryk Kanigowski Łukasz Kempa
29.06.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
W Radzie Dialogu Społecznego w czwartek rozpoczynają się negocjacje w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Pracodawcy będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 złotych zostanie wdrożone w sposób płynny – informuje ZUS. I zapewnia, że odbędzie się to bez potrzeby składania wniosku i bez konieczności kontaktowania się z Zakładem. Informację otrzymają elektronicznie.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse
Z początkiem lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Zmiana ma dotyczyć przychodów uzyskanych od stycznia, jednak eksperci ostrzegają, że jej wejście w życie połowie roku spowoduje zamieszanie.
Monika Pogroszewska
29.06.2023
Domowe finanse PIT
Polscy twórcy, dziennikarze i wydawcy wciąż czekają na przepisy, które zmuszą platformy internetowe do wypłacania im wynagrodzeń za zarabianie na ich utworach. Tyle że unijna dyrektywa nie pomoże osobom, z których pracy skorzysta sztuczna inteligencja. Ta tworzy też idealne możliwości omijania unijnych przepisów.
Monika Sewastianowicz
29.06.2023
Będziemy mieli kompletny mechanizm służący jednoznacznej identyfikacji pacjentów. Obecnie – w przypadku szpitali, które nie są gotowe do skanowania kodów kreskowych – istnieje ryzyko pomyłek, o czym zresztą dowiadujemy się z mediów, gdy taka pomyłka ma tragiczny finał dla pacjenta - mówi dr Anna Gawrońska z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.
Józef Kielar
29.06.2023
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Pracownik w Polsce, wbrew zaleceniom unijnej dyrektywy, nie skorzysta z przysługujących mu pięciu dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, by zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie dziadkowi lub swojemu rodzeństwu jako członkom rodziny. Chyba, że mieszkają pod jednym dachem. W ten sposób z urlopu skorzystają też konkubenci, choć polskie prawo nie stawia na równi związku partnerskiego z małżeńskim.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2023
Prawo pracy Prawo unijne

Bon na zdrowie może odbić się czkawką

Pacjent Domowe finanse Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Jedna krótka wizyta w szpitalu pochłania nawet kilka tysięcy złotych. Oznacza to, że osoba co do zasady zdrowa, która incydentalnie musi się przebadać lub trafia na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z łatwością wydaje przypadające na nią średnie roczne kwoty na refundowane leczenie. Koszty opieki na oddziale intensywnej terapii czy w ramach programów lekowych są znacznie wyższe i przekraczają możliwości budżetowe większości pacjentów.
Katarzyna Nocuń
29.06.2023
Pacjent Domowe finanse Opieka zdrowotna Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski