Do 1 marca 2022 r. samorządy powiatowe mogą występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na ten rok na realizację programu „Aktywny Samorząd”. PFRON w tym roku przyznał na jego realizację ponad 191 mln zł, więcej o 1,41 mln niż w roku ubiegłym.
Beata Dązbłaż
14.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Należy zachować ostrożność przy kierowaniu się podpowiedziami inwestycyjnymi fininfluenserów, czyli osób zajmujących się w internecie tematyką finansów i inwestowania - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego. I podkreśla, że osoby takie nie zawsze są obiektywne i często kierują się własnym interesem. KNF przypomina, że doradztwo finansowe wymaga licencji.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
Rynek i konsument Finanse
Plan miejscowy może wprowadzić zakaz zmiany naturalnego ukształtowania terenu. Naruszenie zapisów planu uprawnia organy administracji do wszczęcia postępowania w oparciu o szereg ustaw m.in.: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.
Marek Sondej
14.02.2022
Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo
Podatnik, który wykorzystywał nieruchomość w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem, a następnie planuje wynajem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, powinien uwzględnić w wartości początkowej nieruchomości odpisy amortyzacyjne za okres opodatkowania ryczałtem – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wiesława Moczydłowska
14.02.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Brak współpracy z organem nadzorczym polegający na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań, to przyczyna nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na firmę Pactum Poland Sp. z o.o. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości ponad 18 tys. zł.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
RODO
Klienci kancelarii Certo mogli zostać wprowadzeni w błąd co do zakresu jej obowiązków i ulec sugestii, że spółka z wpłacanych pieniędzy na bieżąco reguluje ich raty, a także że zawarta umowa ochroni ich przed dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli - ocenia prezes UOKiK.
Krzysztof Sobczak
14.02.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Poziom aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej i udziału mieszkańców w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, a także poziom instytucjonalnego wsparcia dla aktywności obywatelskiej, traktuje się jako wyznaczniki rozwoju gminy - pisze dr Joanna Cieślińska, ekspert Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Joanna Cieślińska
14.02.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Wyniki finansowe uczestników zachęcają do oszczędzania w programie pracowniczych planów kapitałowych, bo instytucje finansowe zarobiły dla swoich uczestników ponad 425 mln zł. Największa, prawie 45-procentowa partycypacja, jest w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Ponad 73 procent uczestników PPK to osoby między 30 a 54 rokiem życia.
Łukasz Skoczeń
14.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Klient dewelopera będzie mógł zrezygnować z zakupu mieszkania, gdy stwierdzi, że są w nim wady istotne, a dodatkowo potwierdzi to ekspertyza rzeczoznawcy budowlanego. Takie uprawnienie daje mu nowa ustawa deweloperska. Problem w tym, że do końca nie wiadomo, co jest taką wadą. W praktyce będzie więc zapewne dochodziło do sporów na tym tle.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.02.2022
Prawo cywilne Nieruchomości

Zeznania zdalne - trzeba przygotować się do nowoczesnej rozprawy

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
O ile kiedyś konieczność składania zeznań wiązała się najczęściej z osobistym stawiennictwem w sądzie rozpoznającym sprawę, o tyle dziś nie zawsze jest to konieczne. Oczekując na rozprawę odbywającą się za pośrednictwem łączy internetowych, warto dobrze wybrać miejsce, z którego będziemy łączyli się z sądem i postarać się o odseparowanie od innych.
Aleksandra Partyk
14.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta już jest dostępny wniosek o przyznanie rekompensaty za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19. By ją dostać, trzeba udowodnić, że po przyjęciu szczepionki przebywało się na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub ponad 14 dni w szpitalu. Z danych o niepożądanych odczynach poszczepiennych wynika, że takich osób mogą być ok. 2 tysiące.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz Jolanta Ojczyk
12.02.2022
Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Niedawne zderzenie narciarzy w Białce Tatrzańskiej, skutkujące złamaniem kręgosłupa u kobiety, pokazuje na znaczenie polisy ubezpieczeniowej dla narciarzy. W Polsce ubezpieczenia te nie są obowiązkowe, tak jak to ma miejsce we Włoszech, ale użytkownikom stoków mogą się przydać. Przy braku ubezpieczenia sprawca zdarzenia może płacić za jego skutki z własnej kieszeni.
Regina Skibińska
12.02.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia

WSA: Małżonka opuściła dom przez konflikt, więc nie zostanie wymeldowana

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Wojewoda wymeldował kobietę, która z powodu konfliktu z mężem musiała opuścić dom i znaleźć nowy dach nad głową. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Uznał, że organ nie wziął pod uwagę braku dobrowolności przy zmianie miejsca pobytu i pozwu, w którym małżonka domagała się wydania kluczy oraz dopuszczenia do współposiadania nieruchomości.
Dorian Lesner
12.02.2022
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne Administracja publiczna
Towar przyszedł uszkodzony, trudny kontakt ze sprzedawcą – taka treść opinii nie jest naruszeniem dóbr osobistych, o ile oczywiście jest prawdziwa. Choć bywa, że firmy czasem w takich sytuacjach grożą pozwem, trzeba pamiętać, że usługi to nie zmarli - nie stosuje się zasady, że można o nich mówić albo dobrze, albo wcale.
Monika Sewastianowicz
12.02.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Zasadniczym powodem pogorszenia dostępu do specjalistów od prawie dziesięciu lat jest fakt, że liczba umów z NFZ na te świadczenia zmniejsza się co roku o około 10 proc. oraz kryzys kadrowy związany z ubytkiem lekarzy wielu specjalności. Dobrym rozwiązaniem byłoby m.in. wprowadzenie tak zwanych pakietów diagnostycznych dla wybranych jednostek chorobowych.
Józef Kielar
12.02.2022
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Adopcja ma służyć zapewnieniu dziecku najlepszych warunków do rozwoju u boku rodziców adopcyjnych. Bywa, że po orzeczeniu przysposobienia, zgłaszane jest żądanie jego rozwiązania. Uwzględnienie powództwa może wchodzić w grę tylko sporadycznie, gdyż sąd nie rozwiąże stosunku przysposobienia, jeśli mogłoby to zaszkodzić dobru małoletniego dziecka.
Aleksandra Partyk
12.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Darowizna samochodu objęta VAT, nawet gdy to przekazanie w bliskiej rodzinie

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Przekazanie przez podatnika VAT w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca - trzeba opodatkować VAT. Czynność ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Opodatkowania darowizny można byłoby uniknąć, gdyby podatnik wykupił lub wycofał samochód na cele osobiste, zamiast wykupu do działalności gospodarczej. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
12.02.2022
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta wydał decyzję dotyczącą przychodni Optima z Przemyśla, w której przyjmuje Włodzimierz Bodnar. Rzecznik uznał, że placówka stosując amantadynę narusza zbiorowe prawo pacjentów do leczenia zgodnego aktualną wiedzą medyczną, i zakazał stosowanie tego leku w leczeniu Covid-19. Z kolei resort zdrowia poinformował, że w leczeniu szpitalnym amantadyna jest nieskuteczna.
Jolanta Ojczyk
11.02.2022
Opieka zdrowotna Farmacja Koronawirus a prawo
Paliwa stałe, np. węgiel kamienny, brykiet czy pelet, powinny posiadać dokument potwierdzający, że spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości. Inspekcja Handlowa skontrolowała prawie tysiąc firm i do badań laboratoryjnych przekazała 489 próbek paliw, z czego 6,9 proc. nie spełniało wymagań jakościowych.
Krzysztof Sobczak
11.02.2022
Rynek i konsument
Prezydencki projekt nie zmienia nic poza nazewnictwem i polepszeniem sytuacji członków Izby Dyscyplinarnej. Prezydent chce likwidacji tej izby, ale jednocześnie domaga się, by wadliwie powołani sędziowie pozostali w Sądzie Najwyższym. To nie do przyjęcia, prawdziwa reforma może oznaczać jedynie przywrócenie sytuacji sprzed zmian wprowadzonych z udziałem Andrzeja Dudy.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
11.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z roku na rok maleje liczba przychodni specjalistycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To efekt nie tylko braku lekarzy, ale także zbyt niskich wycen oferowanych przez NFZ. Do tego placówki te udzielają z roku na rok coraz mniej porad potrzebującym pacjentom. Eksperci wskazują, że zmiany potrzebne są też w funkcjonowaniu przychodni rodzinnych.
Jolanta Ojczyk
11.02.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Do sądów trafiły tysiące pozwów banków dotyczących wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu frankowego. Jeden z pierwszych wyroków zapadł w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, który uznał, że wynagrodzenie nie należy się. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał - wskazał sąd. Wyrok chwalą prawnicy, a bankowcy uważają, że karta może się jeszcze odwrócić.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.02.2022
Kredyty frankowe Nieruchomości
Samorząd Rudy Śląskiej ma zapłacić blisko 1,3 mln zł kary za nieosiągnięcie w 2020 roki wymaganego wskaźnika segregacji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - zdecydował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Miasto zapowiada, że odwoła się od tej decyzji.
Renata Krupa-Dąbrowska
10.02.2022
Samorząd terytorialny Odpady

Międzynarodowy indeks: Polska wadliwą demokracją

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Polska nadal znajduje się w gronie państw z demokracją wadliwą - wynika z Indeksu Demokracji 2021 r., opracowanego przez Economist Intelligence Unit. Polska zajmuje w nim 51 miejsce i zanotowała spadek o jedną pozycję w stosunku do poprzedniego roku. Jedną z przyczyn spadku było wprowadzenie stanu wyjątkowego i ograniczenie uprawnień mediów.
Krzysztof Sobczak
10.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Sąd, który rozpoznał apelację jednej ze stron procesu na posiedzeniu niejawnym, mimo jej wniosku o zbadanie tego na rozprawie i o decyzji tej nie poinformował wcześniej stron, czym uniemożliwił złożenie od niej sprzeciwu, rażąco naruszył konstytucyjne prawo do sądu – ocenił Rzecznik Praw Obywatelskich. I złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
10.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Beata Dązbłaż
10.02.2022
Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia
Kontrolowany kierowca ma zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy, na polecenie kontrolującego wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, a także umożliwić dokonanie identyfikacji pojazdu. Taki obowiązek potwierdza obowiązujące od 9 lutego br. rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego. Identyczne zasady obowiązują motorowerzystów.
Robert Horbaczewski
10.02.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
Jolanta Ojczyk
10.02.2022
Prawo cywilne Prawnicy
Ministerstwo Zdrowia planuje pilotaż nowego systemu opieki zdrowotnej w nocy i święta. W powiatach, gdzie nie ma szpitala, w godzinach od 18 do 24 mają dyżurować centra medycznej pomocy doraźnej, oferujące też opiekę specjalistyczną. Po północy będzie można zadzwonić tylko na Platformę Pierwszego Kontaktu lub pojechać na szpitalny oddział ratunkowy.
Jolanta Ojczyk
10.02.2022
Opieka zdrowotna
Ministerstwo twierdzi, że reformuje psychiatrię dziecięcą i podnosi wyceny świadczeń udzielanych przez psychiatrów i psychologów. Ale związek zawodowy psychologów twierdzi, że środowiskowe ośrodki, a więc położone blisko domu, otrzymają mniej za świadczone usługi. W efekcie psycholodzy wybiorą sektor prywatny, a potrzebujący ich pomocy będą musieli zapłacić za nią z własnej kieszeni.
Beata Dązbłaż
10.02.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski