Prawo.pl
Przepisy wiążą wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych z obowiązkiem wyrejestrowania pojazdu. Dopóki pojazd jest zarejestrowany, na właścicielu ciążą obowiązki podatkowe, nawet jeśli pojazdu faktycznie nie posiada albo z niego nie korzysta. Wyrejestrowanie poprzez wydanie decyzji administracyjnej wywołuje wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca, w którym dokonano czynności.
Malwina Pasternak-Janik
30.06.2023
Podatki i opłaty lokalne
Propozycja referendum jest „zupełnie niezrozumiała”. W języku dyplomatycznym zwrot taki oznacza, że propozycja nie odwołuje się do żadnych racjonalnych argumentów i uzasadnionych, przejrzystych interesów oraz świadczy o nieznajomości rzeczy; w tym przypadku propozycja powyższa jest niezrozumiała zarówno z proceduralnego i merytorycznego punktu widzenia – piszą Ambasadorowie RP.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.06.2023
Prawo unijne

Początek lipca tradycyjnie pełen zmian w prawie

Pacjent Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Finanse Kredyty Podatek od spadków i darowizn
Zmiany w opodatkowaniu najmu, zasadach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia, 2-proc. kredyt na mieszkanie – to tylko niektóre lipcowe nowości dla osób fizycznych. Nowe regulacje dotkną jednak także przedsiębiorców. Pojawi się m.in. nowy rodzaj postępowań konsumenckich. Zmian jednak jest znacznie więcej – i nie chodzi wcale o skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Krzysztof Koślicki Katarzyna Nocuń Patrycja Rojek-Socha Monika Pogroszewska Inga Stawicka Renata Krupa-Dąbrowska Grażyna J. Leśniak
30.06.2023
Pacjent Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Finanse Kredyty Podatek od spadków i darowizn
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego to m.in. powrót procedury zamówień publicznych. Wracają obowiązki podatników, liczne wyzwania czekają przedsiębiorców i pracowników, istotne zmiany będą też dotyczyły pacjentów. Ale zbyt krótkie okresy przejściowe powodują ryzyko, że wywiązanie się z niektórych obowiązków może być niezwykle trudne. Problemów nie zabraknie - przedstawiamy najważniejsze zmiany od 1 lipca.
Robert Horbaczewski Grażyna J. Leśniak Renata Krupa-Dąbrowska Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz Inga Stawicka Katarzyna Nocuń
30.06.2023
Koronawirus a prawo
Od soboty, 1 lipca 2023 roku, wzrośnie - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł. To był pierwszy taki przypadek pod rządami obowiązującej ustawy, ale nie ostatni. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne będzie rosnąć dwa razy.
Grażyna J. Leśniak
30.06.2023
Prawo pracy
30 czerwca mija termin składania oświadczeń dotyczących podniesienia limitu zużycia energii elektrycznej po zamrożonej cenie w 2023 r. Mogą z niego skorzystać rodziny wielodzietne, gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi oraz rolnicy. Wniosek z odpowiednim oświadczeniem można wysłać listownie, albo złożyć w punkcie obsługi klienta sprzedawcy energii, a także elektronicznie.
Agnieszka Matłacz
30.06.2023
Domowe finanse
Od soboty, pierwszego lipca, rusza rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Ma pomóc Polakom, których nie stać na komercyjny kredyt, w zakupie pierwszego M. W przepisach nie ma jednak limitu dochodów. Eksperci ostrzegają, że z kredytu skorzystają więc głównie zamożne osoby. Ponadto liczba środków budżetowych jest ograniczona, nie dla wszystkich więc starczy. Wolno będzie też dwojgu singlom kupić dwa mieszkania i jedno wynająć.
Renata Krupa-Dąbrowska
30.06.2023
Domowe finanse Banki Kredyty

Można sprawdzić, ile sąsiad ma dopłat – ale bez szczegółów

Finanse samorządów Domowe finanse Finanse RODO
Choć beneficjenci dopłat bezpośrednich są znani, to można ograniczać informacje o otrzymywanych przez nich środkach do dwóch ostatnich lat. Nie trzeba też podawać, za które dokładnie działki im zapłacono. To konkluzja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2023 r., który oddalił skargę kasacyjną wójta jednej z gmin na Mazowszu.
Michał Kosiarski
30.06.2023
Finanse samorządów Domowe finanse Finanse RODO
Wydawałoby się, że audyt termomodernizacyjny i świadectwo charakterystyki energetycznej to tożsame pojęcia. Nic bardziej mylnego. Audyt najczęściej przygotowuję się w celu przeprowadzenia termomodernizacji obiektów użytkowanych, których koszty ogrzewania często są bardzo wysokie. Natomiast świadectwo częściej dotyczy obiektów projektowanych.
Joanna Maj
29.06.2023
Budownictwo Energetyka
WSA w Łodzi orzekł, że podatnicy zachowali możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 roku. To przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Daje to podatnikom dodatkowe argumenty w zmaganiach o zachowanie prawa do amortyzacji - piszą Patryk Kanigowski i Łukasz Kempa z Grant Thornton.
Patryk Kanigowski Łukasz Kempa
29.06.2023
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
W Radzie Dialogu Społecznego w czwartek rozpoczynają się negocjacje w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Pracodawcy będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 złotych zostanie wdrożone w sposób płynny – informuje ZUS. I zapewnia, że odbędzie się to bez potrzeby składania wniosku i bez konieczności kontaktowania się z Zakładem. Informację otrzymają elektronicznie.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2023
Pomoc społeczna Domowe finanse
Polscy twórcy, dziennikarze i wydawcy wciąż czekają na przepisy, które zmuszą platformy internetowe do wypłacania im wynagrodzeń za zarabianie na ich utworach. Tyle że unijna dyrektywa nie pomoże osobom, z których pracy skorzysta sztuczna inteligencja. Ta tworzy też idealne możliwości omijania unijnych przepisów.
Monika Sewastianowicz
29.06.2023
Będziemy mieli kompletny mechanizm służący jednoznacznej identyfikacji pacjentów. Obecnie – w przypadku szpitali, które nie są gotowe do skanowania kodów kreskowych – istnieje ryzyko pomyłek, o czym zresztą dowiadujemy się z mediów, gdy taka pomyłka ma tragiczny finał dla pacjenta - mówi dr Anna Gawrońska z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.
Józef Kielar
29.06.2023
Pacjent Opieka zdrowotna RODO
Z początkiem lipca wchodzą w życie zmiany dotyczące opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie zapłacą stawkę 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu progu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Zmiana ma dotyczyć przychodów uzyskanych od stycznia, jednak eksperci ostrzegają, że jej wejście w życie połowie roku spowoduje zamieszanie.
Monika Pogroszewska
29.06.2023
Domowe finanse PIT
Pracownik w Polsce, wbrew zaleceniom unijnej dyrektywy, nie skorzysta z przysługujących mu pięciu dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, by zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie dziadkowi lub swojemu rodzeństwu jako członkom rodziny. Chyba, że mieszkają pod jednym dachem. W ten sposób z urlopu skorzystają też konkubenci, choć polskie prawo nie stawia na równi związku partnerskiego z małżeńskim.
Grażyna J. Leśniak
29.06.2023
Prawo pracy Prawo unijne
MEiN przygotowało projekt rozporządzenia umożliwiającego przedłużenie okresu nauki o dwa lata uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chodzi o dokumenty wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczających do szkół ponadpodstawowych wszystkich typów i rodzajów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych w okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.
Monika Sewastianowicz
29.06.2023
Szkoła i uczeń Niepełnosprawność

Bon na zdrowie może odbić się czkawką

Pacjent Domowe finanse Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Jedna krótka wizyta w szpitalu pochłania nawet kilka tysięcy złotych. Oznacza to, że osoba co do zasady zdrowa, która incydentalnie musi się przebadać lub trafia na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z łatwością wydaje przypadające na nią średnie roczne kwoty na refundowane leczenie. Koszty opieki na oddziale intensywnej terapii czy w ramach programów lekowych są znacznie wyższe i przekraczają możliwości budżetowe większości pacjentów.
Katarzyna Nocuń
29.06.2023
Pacjent Domowe finanse Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Zerowa stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5-proc. stawką podatku, obowiązuje od lutego ubiegłego roku. Zasada ta zostanie utrzymana do końca 2023 roku. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, utrzymanie zerowej stawki podatku w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. to około sześć miliardów więcej w portfelach obywateli.
Krzysztof Koślicki Patrycja Rojek-Socha
28.06.2023
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy
Aż 86 proc. Polaków pozytywnie ocenia zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w kwietniu 2023 roku. Jednocześnie tylko 12 proc. ankietowanych dobrze orientuje się w nowych przepisach, a połowa zna je w ograniczonym zakresie. Co ciekawe, aż 47 proc. ankietowanych twierdzi, że obecny pracodawca nie poinformował ich o zmianie przepisów, zapominając, że pracodawca nie ma takiego obowiązku.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Kiedy wydaje się już, że w ciągu ostatnich lat zdążyliśmy się trochę przyzwyczaić do charakteru rządowych przekazów, okazuje się jednak, że nadal coś może nas zaskoczyć. Tym razem kolejną granicę propagandy przekroczyło Ministerstwo Sprawiedliwości – i to w taki sposób, że aż trudno uwierzyć, że to prawdziwy komunikat.
Inga Stawicka
28.06.2023
Sklep on-line duka.com automatycznie dodaje do koszyka kupującego niezamówione produkty. Zwrot niechcianego zakupu oznacza dla konsumentów konieczność poświęcenia czasu oraz opłacenia przesyłki. Prezes UOKiK postawił spółce Duka International zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.06.2023
Rynek i konsument

Trybunał w Strasburgu zajął się skargą polskiej emerytki z rocznika 1953

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę dotyczącą nierównego i dyskryminującego traktowania kobiet-emerytek z rocznika '53. Chodzi o naruszenie szeroko rozumianego prawa własności i dyskryminację - nierówne traktowanie w obrębie jednego rocznika. Zdaniem prawników, jest szansa, że ETPC skargę uwzględni. A to oznacza, że temat wróci i rząd będzie musiał się z nim zmierzyć.
Grażyna J. Leśniak
28.06.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty
Kolejny wniosek o wypłatę dodatku węglowego spod tego samego adresu organ może pozostawić bez rozpoznania. Aby jednak nie narazić się na bezczynność powinien ustalić, czy do dnia 30 listopada 2022 r. było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
28.06.2023
Samorząd terytorialny Domowe finanse
Obecny szum informacyjny sprawia, że frankowicze są z każdej strony stymulowani przez komunikaty, które często mają niewiele wspólnego z merytorycznymi argumentami. Doceniając przy tym kwestię oddolnego organizowania się kredytobiorców, z pewnego rodzaju niepokojem obserwować należy przewijające się pytania na wszelkich grupach dyskusyjnych - pisze Maciej Wojciechowski, radca prawny.
Maciej Wojciechowski
28.06.2023
Banki Kredyty frankowe
Ministerstwo Cyfryzacji pracuje obecnie nad przepisami, które umożliwią rejestrację „organizacji altruizmu danych”. Przekazywanie im swoich danych medycznych dla dobra ludzkości może okazać się jednak utopijną wizją. Poziom dojrzałości cyfrowej szpitali nie jest wystarczający, aby uznać, że zbierane w nich dane są dobrej jakości. Wyzwaniem jest też bezpieczeństwo, bo zadłużone placówki ochronę danych stawiają często na szarym końcu.
Katarzyna Nocuń
28.06.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
1 lipca br. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzą całkowicie nowy typ postępowania między przedsiębiorcą a konsumentem. Istotną zmianą ma być m.in. nowa zasada powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów już na etapie pozwu. Przedsiębiorcom mają też grozić pewne sankcje za brak podjęcia próby dogadania się z konsumentem, ale - zdaniem prawników - nie spełnią swojej roli w przypadku dużych podmiotów.
Inga Stawicka
28.06.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

Rolnik może kupić używany ciągnik bez PCC

Domowe finanse VAT Doradca podatkowy
Jeżeli majątek podlegający sprzedaży był wykorzystywany do działalności rolniczej zwolnionej z VAT, a kupujący jest rolnikiem ryczałtowym dokonującym dostaw produktów rolnych lub świadczącym usługi zwolnione z VAT, sama czynność sprzedaży pozostaje poza zakresem przedmiotu opodatkowania VAT. Kupujący nie jest więc zobligowany do zapłaty PCC.
Malwina Pasternak-Janik
27.06.2023
Domowe finanse VAT Doradca podatkowy
Coraz więcej organizacji w Polsce i na świecie deklaruje, że kluczowe jest dla nich inkluzywne środowisko pracy. Liderzy zainteresowani są korzyściami z niej płynącymi - np. większą innowacyjnością zespołów czy atrakcyjnym wizerunkiem pracodawcy. Tymczasem z najnowszego badania Kincentric wynika, że tylko 27 proc. pracowników odbiera działania top managementu wspierające inkluzywność jako szczere i wiarygodne.
Grażyna J. Leśniak
27.06.2023
Rynek Prawo pracy
W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza zakaz wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Celem zmiany ma być upłynnienie ruchu na tych drogach.
Krzysztof Sobczak Agnieszka Matłacz
27.06.2023