Składanie wniosków oddzielnie do każdej raty, niewydłużanie okresu obowiązywania stałej stopy oprocentowania wskazanego w umowie o czas trwania wakacji kredytowych czy wpływ zawieszenia spłaty rat na zdolność kredytową. Takie problemy mają obecnie korzystający z wakacji kredytowych. Niektóre z tych działań oceniane są jako próby zniechęcania chcących korzystać z tego rozwiązania.
Regina Skibińska
27.08.2022
Banki Kredyty
Wywiad środowiskowy opracowywany przez kuratora pozwala sądowi na ustalenie informacji potrzebnych do prowadzonego postępowania. Chodzi nie tylko o sprawy karne, ale też np. rodzinne. Szczeroki bywa też zakres tego czego ma się dowiedzieć, poprzez sytuacje w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym, po stan zdrowia i majątkowy.
Aleksandra Partyk
27.08.2022
Wymiar sprawiedliwości
Kolejne dziecko w porozwodowym patchworku może być niemałą rewolucją, przyprawiającą o spory finansowy zawrót głowy. Pieluchy, jedzenie, ubrania, wyprawka do tanich nie należą, a szukanie oszczędności w alimentach na dzieci z "byłą" wydaje się niektórym dobrym rozwiązaniem. W decyzji sądu automatyzmu jednak nie będzie, zajrzy nawet do portfela obecnej partnerki.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
27.08.2022
Wymiar sprawiedliwości

Rząd chce uczyć Polaków strzelać, ale strzelnic powstaje mało

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Zachęca Ministerstwo Obrony Narodowej, strzelać nakazuje Ministerstwo Edukacji, tylko strzelnic w kraju jest za mało. Realizacja rządowego programu "Strzelnica w powiecie” ślimaczy się od 4 lat, bo samorządy nie garną się do budowy strzeleckiej infrastruktury. Do tej pory zrealizowano tylko 3 wnioski dotyczące budowy strzelnic wielkogabarytowych, 2 strzelnic pneumatycznych i 43 strzelnic wirtualnych. Wkrótce będzie ich więcej.
Maria Dec-Kiełb
27.08.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Notariusz może sporządzić akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości tylko po uprzednim przedłożeniu zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podatek od nabycia mieszkania w drodze spadku czy darowizny został zapłacony. Nie ma on jednak prawa do wystąpienia o wydanie tego zaświadczenia we własnym imieniu i na własną rzecz w tej sytuacji. Potwierdził to w czwartek NSA.
Wiesława Moczydłowska
26.08.2022
Prawnicy Domowe finanse Doradca podatkowy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje wprowadzać dodatkowych rozwiązań w zakresie instytucji opiekuna tymczasowego dla dzieci z Ukrainy. Podobnie jak nie planuje zmian w instytucji usamodzielnienia dla osiągających pełnoletniość obywateli Ukrainy. Instytucja ta została powołana na mocy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Beata Dązbłaż
26.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Dzisiaj, w piątek 26 sierpnia br. w Sejmie Parlamentarny Zespół Świeckie Państwo omówił kolejny raport przygotowany przez Fundację Nie Lękajcie się wskazujący, gdzie w Polsce dochodziło do molestowania dzieci przez księży pedofilów. W porównaniu z 2018 r. liczba ofiar księży -pedofili wzrosła o 163 procent. Liczba skazujących wyroków sądowych też wzrosła o 121 proc. Wśród 131 księży skazanych 41 to katecheci działający w szkołach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2022
Prawo karne

Zasiłki macierzyńskie bez podatku

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. Zwolnienie nie dotyczy wszystkich. Jednak przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uważa, że pozwolenie na budowę można zmienić lub przenieść pod warunkiem, że znajduje się w obrocie prawnym. Starosta nie może zmienić ani przenieść decyzji, której formalnie nie ma. Teoretycznie jest to oczywiste. Praktyka jest jednak inna. Dzięki tego typu zabiegom przedłuża się ważność pozwolenia. Inwestorzy z tej interpretacji nie będą raczej zadowoleni.
Renata Krupa-Dąbrowska
26.08.2022
Administracja publiczna Budownictwo
Polska może słono zapłacić za zaniedbania przy monitorowaniu ścieków wpływających do Odry. Roszczenia do naszego kraju wysuwać mogą zarówno Niemcy, jak i Komisja Europejska. Na gruncie przepisów unijnych kluczowe będzie, czy Polska złamała unijną dyrektywę, nie prowadząc monitoringu ścieków. Z prywatnymi roszczeniami mogą też występować zwykli obywatele, zarówno Polacy jak i Niemcy.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
26.08.2022
Środowisko Administracja publiczna
Zakład Ubezpieczeń Społecznych traktuje każdego ubezpieczonego jako stronę postępowania. W efekcie kontrolowani pracodawcy jako płatnicy dostają tyle decyzji, ilu mają pracowników. To generuje koszty, zwłaszcza gdy sprawy trafiają do sądów powszechnych, które każdą z nich rozpatrują osobno. Zdaniem prawników, ZUS postępuje prawidłowo, bo takie są przepisy. Ale sugerują, że należałoby to jednak zmienić.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Państwo może ograniczać dostęp do refundacji leków ze względu na wiek, jak w przypadku głośnej obecnie, bardzo drogiej terapii genowej SMA i nie łamać przy tym Konstytucji. Co więcej, zgodnie z prawem o dostępie do bezpłatnego leczenia może przesądzić to, ile będzie kosztował rok życia pacjenta zyskany dzięki terapii. To, że z badań wynika, że stosowanie leku jest wskazane, nie wystarcza.
Katarzyna Nocuń
26.08.2022
Pacjent Finansowanie zdrowia Farmacja
Dziennikarz został uniewinniony od zarzutu zniesławienia, bo sąd uznał, że nie naruszył dobrego imienia gminy. W sprawie z oskarżenia sędziów - hejterów sprawa została umorzona. Władza, która jest krytykowana, wytacza najcięższe działa - zawiadamia prokuratora i skarży do sądu karnego. Jednak sądy zawsze badają, czy dziennikarz miał zamiar naruszyć godność lub dobre imię i czy działał dla dobra publicznego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2022
Prawo karne Samorząd terytorialny
Banki będą chętne do ugód z kredytobiorcami, gdy wyroki będą zapadały szybko, a sędziowie będą stosowali sankcje przewidziane prawem w prawidłowy sposób, co doprowadzi do osiągnięcia skutku odstraszającego. Także gdy odsetki będą liczone od złożenia pozwu (lub wezwania), tak jak sądy liczą je wobec kredytobiorców - pisze Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Arkadiusz Szcześniak
26.08.2022
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Zwiększone wydatki na obronność wymagają utrzymania stawek VAT na poziomie 23 i 8 proc. w najbliższych latach. Co więcej, Ministerstwo Finansów chce stworzyć nowy mechanizm ustalania tych stawek, związany z wydatkami budżetowymi na armię. A te mają wzrosnąć z dzisiejszych 2,4 proc. do 3 proc. PKB w przyszłym roku.
Paweł Rochowicz
25.08.2022
VAT
Reforma otwartych funduszy emerytalnych z 2014 roku nadal budzi kontrowersje. W debacie publicznej narosło wiele nieprawdziwych mitów i fałszywych wniosków. Mowa o jakiejś kradzieży, zawłaszczeniu czy pozbawieniu możliwości dziedziczenia środków z OFE. A to nie jest prawda – piszą dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka ze spółki Instytut Emerytalny.
Antoni Kolek Marcin Wojewódka
25.08.2022
Finanse publiczne Emerytury i renty
Do tej pory podatek należny za grudzień należało zapłacić do upływu terminu na złożenie zeznania, a zatem do końca lutego następnego roku. I tutaj należy uważać, gdyż ustawodawca zdecydował się na całkowite rozdzielenie terminów płatności podatku za ostatni miesiąc i terminu na złożenie deklaracji PIT-28. A dodatkowo dla 2022 roku wprowadził wyjątek w tym zakresie.
Wiesława Moczydłowska
25.08.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Dziennikarz zadał zespołowi prasowemu jednej ze spółek energetycznych pytania dotyczące łączenia funkcji członka rady nadzorczej z funkcją burmistrza przez jednego z jej pracowników. Został następnie oskarżony o zniesławienie i skazany przez sąd. RPO składa kasację do Sądu Najwyższego na korzyść dziennikarza twierdząc, że wyrok wydano naruszając art. 10 EKPC, który gwarantuje wolność wypowiedzi.
Krzysztof Sobczak
25.08.2022
Prawo karne Administracja publiczna
Pracodawca przeniósł pracownika do miejsca oddalonego o 1500 km od dotychczasowego miejsca pracy - gdzie pracował 6 lat. Polecenie wydano z dnia na dzień, w oderwaniu od sytuacji życiowej i rodzinnej pracownika i realiów życia społecznego, a przeniesienie nastąpiło na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. RPO zgłosił swój udział w sprawie, bo ma wątpliwości, czy pracownik nie został potraktowany przedmiotowo, a urząd wydając polecenie nie naruszył konstytucyjnych zasad.
Grażyna J. Leśniak
25.08.2022
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Sądy administracyjne oddalają skargi obywateli na decyzje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odmawia zajęcia się ich sprawami dotyczącymi przetwarzania danych znajdujących się w księgach kościelnych. Dlatego, że tryb działania w tym zakresie nie musi mieć podstawy wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego i może wynikać z prawa wewnętrznego Kościoła. Eksperci twierdzą, że kościelny dekret całkowicie pomija odwołanie się do sądu i narusza Konstytucję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2022
Wymiar sprawiedliwości RODO
Alior Bank posiadał w swojej ofercie produkt, który okazał się wadliwy. Ludzie, którzy inwestowali w niego pieniądze, tracili oszczędności życia. Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał bankowi oddać klientowi wszystkie pieniądze, które ten wpłacił w ramach wykonania zapisu na certyfikaty inwestycyjne. Wyrok, który jest prawomocny, uznawany jest za precedensowy.
Regina Skibińska
25.08.2022
Finanse Banki
Po 183 dniach wojny - ten ważny moment to czwartek 25 sierpnia - wielu ukraińskich uchodźców może mieć problem z podwójnym opodatkowaniem. Będą bowiem musieli zacząć rozliczać się z polskim fiskusem. Teoretycznie wciąż obowiązuje międzynarodowa umowa o unikaniu takich podwójnych obciążeń, ale nie przewidziano w niej masowej ucieczki Ukraińców do Polski.
Paweł Rochowicz
25.08.2022
PIT Doradca podatkowy Ukraina
Poręczenie musi być takiej wysokości, aby możliwość utraty sumy zabezpieczenia lub działań przeciwko gwarantom w przypadku braku stawiennictwa oskarżonego na rozprawie mogła działać w sposób wystarczająco odstraszający, aby rozwiać jakąkolwiek pokusę ucieczki przez oskarżonego. Tak uznał sąd i dlatego zwolnił z trwającego dwa lata aresztu oskarżonego, zasądzając 50 tys. poręczenia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.08.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Rozpoczęcie wypłat po ukończeniu 60. roku życia, choćby tylko z jednego rachunku PPK, uniemożliwia uczestnikowi pracowniczemu programu kapitałowego dalsze oszczędzanie w tym programie. 21 listopada br. wejdą w życie przepisy regulujące zasady informowania wszystkich pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK.
Joanna Gawęda
25.08.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Polskie władze zupełnie nie radzą sobie z monitorowaniem zagrożeń dla środowiska, a jedyną receptą na problem, jest według nich zaostrzenie kar. Choć odpowiednie przepisy zwiększające odpowiedzialność są już gotowe, a kolejne ich zaostrzenie jest zapowiadane, nie ma to większego znaczenia – bo sprawców trudno wykryć i postawić w stan oskarżenia.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
25.08.2022
Prawo karne Środowisko

Przepisy chroniące dzieci przed skrzywdzeniem są niejednolite

Prawo karne Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Senat zlecił analizę obowiązujących przepisów w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucjach zapewniających im opiekę. Z przeglądu sporządzonego przez radcę prawnego Olgę Trochę wynika, że brak jest jednolitego podejścia do regulacji chroniących małoletnich przed krzywdzeniem, co powoduje nieracjonalne zróżnicowanie regulacji w różnych instytucjach zajmujących się dziećmi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2022
Prawo karne Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Definicja lokalnej sieci ciepłowniczej zawarta w rozporządzeniu określającym wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego przyczynia się do nierównego traktowania podmiotów wobec prawa - uważa Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Wyklucza z prawa do dodatku odbiorców miejskiej sieci ciepłowniczej. Stowarzyszenie apeluje do premiera o zmianę przepisów.
Robert Horbaczewski
24.08.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Do rozpoznania sprawy niezawisłości sędzi Bednarek wylosowano pięciu sędziów Sądu Najwyższego, a sprawę jednoosobowo odrzucił z przyczyn formalnych sędzia Załucki. Wyjaśnienie jest proste: skład 5-osobowy rozpoznaje wniosek merytorycznie, natomiast kontrola formalnoprawna wniosku może i powinna odbyć się 1-osobowo. Ale kilka dni wcześniej taką kontrolę przeprowadził prezes Izby Karnej SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że nie ma dziś jasno określonych zasad, które odnosiłyby się do specyficznej działalności kantorów internetowych. Przepisy nie zawierają ich definicji, nie określają także wymogów i warunków takiej działalności, a także odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi. Resort finansów jest świadomy problemu i przygotowuje już nowe przepisy.
Krzysztof Koślicki
24.08.2022
Doradca podatkowy Finanse
Rząd Węgier obiecał Komisji Europejskiej, że do końca października zmieni część spornych ustaw, o ile uda się osiągnąć porozumienie w sprawie uwolnienia unijnych funduszy - poinformował szef kancelarii premiera Gergely Gulyas. Komisja Europejska wstrzymuje Węgrom wypłatę pieniędzy z Funduszu Odbudowy, a powodem są zarzuty dotyczące praworządności, podobne do tych stawianych polskim władzom.
Krzysztof Sobczak
24.08.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski