Prawo.pl
Buty za połowę ceny, sukienka prawie za darmo. Super oferta może okazać się pułapką. Przed sztuczkami sprzedawców chroni unijna dyrektywa Omnibus, która obliguje ich do informowania o najniższej cenie produktu w ciągu 30 dni przed wprowadzoną obniżką. W tym roku po raz pierwszy unijne uregulowania obejmą zbliżający się tzw. Black Friday.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.11.2023
Rynek i konsument
Przed terminem zakończenia realizacji świadczenia musimy dołączyć do akt sprawy nowe, kolejne orzeczenie o niepełnosprawności. Powinniśmy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, czyli co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji świadczeń. Jeżeli nie będziemy w stanie pozyskać tak wcześnie orzeczenia, złóżmy przynajmniej wniosek o kontynuację pomocy wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej - radzi Grzegorz Rajski, radca prawny.
Beata Dązbłaż
11.11.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Jak co roku, przez Warszawę przemaszeruje Marsz Niepodległości. Sąd w zeszłym roku rozstrzygnął ostatecznie, że zgromadzenie to ma charakter cykliczny, co oznacza, że ma zarezerwowaną trasę. Pytanie, czy ten rodzaj zgromadzeń nie zostanie usunięty z ustawy po zmianie władzy - wątpliwości, co do konstytucyjności wprowadzenia tej instytucji pojawiały się bowiem od czasu jej wprowadzenia.
Monika Sewastianowicz
11.11.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Kupujący pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym nie płacą podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli spełnią ustawowe warunki. Dyrektor KIS potwierdza w interpretacjach, że nabywca nie traci prawa do zwolnienia, jeśli ma działkę z budynkiem gospodarczym. Nie zapłaci też podatku, jeśli nabył wcześniej w spadku udziały w kilku nieruchomościach, ale w żadnej nie ma więcej niż 50 proc.
Monika Pogroszewska
11.11.2023
Nieruchomości
W razie poważnego zachorowania dziecka, uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może wypłacić do 25 proc. swoich oszczędności w PPK. I co istotne, dotyczy to nie tylko poważnego zachorowania własnego dziecka uczestnika PPK, ale także np. dziecka przez niego przysposobionego albo dziecka współmałżonka.
Małgorzata Jankowska
11.11.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Zgodnie z umową koalicyjną marszałkowie Sejmu i Senatu mają urzędować w trakcie kadencji Parlamentu rotacyjnie. Takie rozwiązanie, do tej pory nie praktykowane, ma być elementem zapewnienia trwałości koalicji i pluralizmu parlamentarnego. Konstytucjonaliści są podzieleni co do oceny takiego rozwiązania. Pojawiają się argumenty, że utrwali ono partyjniactwo. A konstytucyjna reguła zakłada, że marszałek Sejmu wybierany jest na kadencję, a nie na pół kadencji.
Robert Horbaczewski
10.11.2023
Prawnicy Wybory

Będzie koniec składki zdrowotnej w wersji Polskiego Ładu

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Odejście od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej przewiduje umowa koalicyjna, jaką w piątek, 10 listopada, podpisały trzy opozycyjne ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r.: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Organizatorzy patriotycznych uroczystości powinni zwrócić uwagę na kształt i wygląd flagi oraz sposób jej eksponowania. Flaga państwowa musi mieć odpowiednie proporcje, bo często mylona jest z barwami narodowymi. Bezwzględnie flaga musi być czysta i niepostrzępiona. Trzeba pilnować, aby nie zwijała się i nie zaplątywała wokół drzewca, a także zabezpieczyć ją przed upadkiem, zniszczeniem lub zerwaniem.
Robert Horbaczewski
10.11.2023
Administracja publiczna
W III kwartale 2023 r. ZUS przeprowadził 114 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, wydając 6,5 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w III kw. 2023 r. osiągnęła ponad 7,1 mln zł – poinformował ZUS. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w III kwartale br. wyniosła ponad 43,5 mln zł, a w okresie I-IX 2023 r. – ponad 129,3 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Wkrótce rekomendacje do szczepienia zaktualizowaną szczepionką przeciwko Covid-19

Pacjent Farmacja Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rekomendacje do szczepienia szczepionką z wariantem XBB przeciwko Covid-19 zostaną przekazane z końcem listopada - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 2 listopada 2023 r. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który działa przy Europejskiej Agencji Leków (EMA), wydał pozytywną opinię dotyczącą rejestracji kolejnej szczepionki przeciwko COVID-19 skierowanej przeciwko podwariantowi XBB.1.5 Omikron Nuvaxovid (prod. Novavax).
Katarzyna Nocuń
10.11.2023
Pacjent Farmacja Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Od 2023 roku wszyscy płatnicy składek mają obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba, która dopiero startuje ze swoim biznesem, musi pamiętać o tym, by założyć konto na PUE. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2023
Ubezpieczenia społeczne

Wkrótce komornik wyegzekwuje wierzytelność online także w ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ZUS ma założenia koncepcji automatyzacji procesu egzekucji, które zostały już uzgodnione z samorządem komorniczym – ustalił serwis Prawo.pl. Zespół legislatorów Zakładu przygotował też projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych. Projekt, który będzie konsultowany z innymi organami rentowymi, ma trafić do Sejmu X kadencji, aby ten przyjął go w pierwszym półroczu 2024 r.
Grażyna J. Leśniak
10.11.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Naczelny Sąd Administracyjny zapyta Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o to, czy wobec treści dyrektywy gwarantującej obywatelom UE i ich rodzinom swobodę przemieszczania się, polskie władze mogą odmawiać uznania i przeniesienia w drodze transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, ograniczając w ten sposób tę swobodę.
Monika Sewastianowicz
10.11.2023
Prawo unijne
Stanowisko kongresu sprawozdawczego Polskiego Związku Bokserskiego i przyjęte na nim uchwały stanowią informację publiczną. Związek powinien ją udostępnić we wskazanej we wniosku formie, a na wypadek wydania decyzji odmownej - pozyskać od wnioskodawcy jego dane. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
10.11.2023
Administracja publiczna
Państwo członkowskie nie może nałożyć na dostawcę platformy komunikacyjnej mającego siedzibę w innym państwie członkowskim generalnych i abstrakcyjnych obowiązków. Takie podejście krajowe jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, które gwarantuje swobodny przepływ usług - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, która dotyczyła m.in. Google i Facebooka.
Inga Stawicka
09.11.2023
RODO Prawo unijne

Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.
Joanna Maj
09.11.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Europosłowie przyjęli dziś tzw. akt w sprawie danych, który ma dostosować ochronę danych do nowych technologii i uregulować zwłaszcza zasady korzystania z usług chmurowych. To istotne zwłaszcza dla biznesu działającego na terenie UE. Prace nad przyjęciem nowego prawa są już niemal ukończone - pozostaje jeszcze głosowanie w Radzie UE.
Inga Stawicka
09.11.2023
RODO Prawo unijne
W czwartek, 9 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekł, że producenci samochodów mają obowiązek udostępnić wszystkie informacje dotyczące ich naprawy i konserwacji. Nie musi to się odbywać przy pomocy interfejsu bazy danych, pozwalającego na zautomatyzowane zadawanie pytań i pobranie wyników. Niemniej ich format musi nadawać się do bezpośredniego elektronicznego przetwarzania.
Ret
09.11.2023
Wymiar sprawiedliwości RODO
5 procent wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października br. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Taki sam wynik odnotowano w poprzednim miesiącu, w tym samym czasie spadła natomiast o 3,8 tys. osób liczba bezrobotnych – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy

Rządowy program ma rozwiązać także problem luki czynszowej

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Rząd przyjął program rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego „Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030. Celem programu jest wzmacnianie poziomu integracji społecznej osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wprowadzenie kompleksowego systemu wsparcia w obszarze mieszkaniowym, zawodowym i społecznym.
Robert Horbaczewski
09.11.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Na koniec maja 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 982,9 tys. W tej liczbie 385,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne – podał GUS. Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,4 proc., a w stosunku do stycznia 2022 r. wzrósł o 1,2 p. proc. Obcokrajowcy wykonujący pracę w maju 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.
Grażyna J. Leśniak
09.11.2023
Prawo pracy Rynek pracy
Rentę planistyczną płacą nieliczni właściciele nieruchomości. Zdecydowana większość do perfekcji opanowała sposoby jej unikania. Miała to zmienić reforma planistyczna, ale tak się nie stało. Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju i Technologii wycofało się z propozycji "wskrzeszania" renty. Nie oznacza to jednak, że zmiany nie są potrzebne. Swoje postulaty mają prawnicy. 
Renata Krupa-Dąbrowska
09.11.2023
Samorząd terytorialny Finanse Nieruchomości
Pozwany, będący osobą bliską zmarłej współwłaścicielki, miał skuteczne wobec powódki prawo do korzystania z nieruchomości. A wynikało ono z udostępnienia mu jej części do korzystania przez współwłaścicielkę, która miała tytuł do używania całej nieruchomości – orzekł Sąd Najwyższy i oddalił skargę dotyczącą wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.11.2023
Prawo cywilne

Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina
Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.
Michał Kosiarski Grażyna J. Leśniak
09.11.2023
Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina
Odchudzenie podstawy programowej w szkołach deklarują wszystkie partie – żadna jednak nie podaje szczegółów, jak to zrobić. Eksperci są zgodni, szkole nie potrzeba kolejnej rewolucji, konieczne są konsultacje z prawdziwego zdarzenia, angażujące wszystkie środowiska zainteresowane edukacją.
Monika Sewastianowicz
09.11.2023
Zarządzanie oświatą
Szpital może odmówić wykonania procedury medycznej, jeśli pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony wyraźnie się jej sprzeciwia. W takiej sytuacji zgoda przedstawiciela ustawowego nie wystarczy i musi ją wydać sąd opiekuńczy. Bez zgody sądu lekarze obawiają się konsekwencji prawnych i odmawiają wykonania zabiegu, co może prowadzić do powikłań zdrowotnych zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta ubezwłasnowolnionego.
Beata Dązbłaż
09.11.2023
Pacjent
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie rozpatrywał skargi sołtysów w sprawie świadczenia sołeckiego w wysokości 300 zł. Prezes KRUS odmówił już przyznania świadczenia ponad 2,7 tys. wnioskodawcom. Większość sołtysów kieruje skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.
Robert Horbaczewski
09.11.2023
Samorząd terytorialny
Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.
Katarzyna Niemiec
08.11.2023
Nieruchomości
Honorowi dawcy krwi otrzymali we wtorek dostęp do zakładki "Moje krwiodawstwo" po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Okazało się jednak, że większość regionalnych centrów krwiodawstwa nie wprowadziła do nich danych, a tam gdzie dane się pojawiły np. z regionalnego centrum w Białymstoku, to nie zawsze zgadzały się ilości oddanej krwi przez danego krwiodawcę. W środę zakładka "Moje krwiodawstwo" została usunięta.
Katarzyna Nocuń
08.11.2023
Pacjent
Pod koniec 2022 roku kobiety stanowiły zaledwie 15,5 proc. członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych w Polsce. Ich udział spadł o 0,7 punktów procentowych w porównaniu z 2021 rokiem. Aż 74,2 proc. spółek spoza największych indeksów GPW w ogóle nie ma kobiet w zarządzie, a 46,9 proc. w radzie nadzorczej - wynika z raportu „Kobiety w spółkach giełdowych. Indeks Fundacji Liderek Biznesu.”
Grażyna J. Leśniak
08.11.2023
Prawo pracy Spółki