Prawo.pl
W ostatnich miesiącach weszło w życie wiele zmian dotyczących ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. Od 15 sierpnia obowiązywać z kolei będą nowe narzędzia dla policjantów i żandarmów wojskowych. Chodzi o zakaz kontaktowania się sprawcy z pokrzywdzonym i wstępu np. do szkoły lub innego miejsca, w którym przebywa. O nowych rozwiązaniach będzie mowa m.in. na Pol'and'Rock Festival.
Patrycja Rojek-Socha
04.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Nawet sklep internetowy może stać się cyfrową platformą pracy. O jej istnieniu nie będzie bowiem decydować sektor czy rodzaj działalności, ale sposób organizacji świadczenia usługi. To może doprowadzić do zróżnicowania sytuacji osób wykonujących tożsame usługi i zadania, bo różnie ukształtowane zostaną ich uprawnienia, w zależności od sposobu organizacji współpracy z klientem czy sposobu przekazywania rezultatów pracy. W efekcie w jednej firmie mogą być zastosowane dwa modele współpracy w różnych działach.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Ministerstwo cyfryzacji we wzorze umowy przekazania laptopów organom prowadzącym szkołę chciało, aby osoby upoważnione do odbioru sprzętu podawały także PESEL oraz serię i numeru dowodu osobistego. Zaprotestowali samorządowcy, wskazując, że zbieranie tych danych może naruszać RODO i wydłużyć procedurę przekazywania komputerów. Samorządy musiałyby wdrożyć bowiem procedury związane z rejestracją zbioru danych.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
04.08.2023
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Porozumienie ramowe dotyczące telepracowników to dobry krok

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
1 lipca 2023 roku weszło w życie porozumienie ramowe dla telepracy. Wdraża ono nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych telepracowników, jeżeli są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale pracę wykonują częściowo zdalnie z innego państwa, które jednocześnie jest ich krajem zamieszkania – pisze Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy.
Barbara Kolimeczkow
04.08.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie w tym zakresie 27 lipca.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
03.08.2023
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Jest kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach. Według najnowszej propozycji z 12 lipca, przepisy będą miały zastosowanie również do funkcjonariuszy różnych służb oraz ich rodzin, a także do żołnierzy. Państwowa Inspekcja Pracy pozostała organem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Kryzys energetyczny związany z rosyjską napaścią na Ukrainę pokazał, że ani indywidualni odbiorcy, ani przedsiębiorstwa nie są dostatecznie chronieni przed drastycznymi podwyżkami cen energii. Dlatego podjęto decyzję o konieczności zmiany przepisów na poziomie unijnym. Ostatnio zostały one zatwierdzone przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. We wrześniu zajmą się nimi europosłowie.
Inga Stawicka
03.08.2023
Prawo unijne Energetyka
W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził jednoznacznie, że mimo iż sąd państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt, posiada jurysdykcję do rozstrzygnięcia w przedmiocie prawa do pieczy nad dzieckiem, może on w drodze wyjątku wystąpić o przekazanie sprawy do sądu państwa członkowskiego, do którego dziecko zostało uprowadzone. Wymagane jest jednak, aby dziecko miało szczególny związek z tym innym państwem członkowskim.
Krzysztof Koślicki
03.08.2023
Prawo rodzinne Prawo unijne
PiS zapowiada, że może już zgłosić kandydatów do komisji ds. badania rosyjskich wpływów a, to oznacza że mogłaby zostać powołana nawet na najbliższym posiedzeniu Sejmu czyli 16-17 sierpnia. 2 sierpnia poinformowano, że prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która jest podstawą jej powołania. Organ miałby wyjaśniać wpływy Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
02.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Promocja, która zakładała częściowy zwrot środków za zakup książek i zabawek w ramach vouchera była na tyle skomplikowana, że w zasadzie trudno było z niej skorzystać. Konsumenci nie mieli również łatwego dostępu do rzetelnych i pełnych informacji na temat jej warunków. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił w tej sprawie zarzuty sieci sklepów Biedronka.
Inga Stawicka
02.08.2023
Rynek i konsument Ochrona konkurencji
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2023
Prawo pracy
Wszyscy wierzyciele Getin Noble Banku mogą swoje wierzytelności zgłaszać bez kosztów do 21 sierpnia tego roku - informuje syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek. Przekroczenie tego terminu nie przekreśli ważności zgłoszenia, ale będzie się wiązało z koniecznością wniesienia opłaty.
Agnieszka Matłacz
02.08.2023
Kredyty frankowe
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.
Anna Puszkarska
02.08.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK

Wyrejestrowanie samochodu na zimę - branża bije na alarm

Prawo karne Samorząd terytorialny Ubezpieczenia
Komisja deregulacyjna chce umożliwić czasowe wycofanie z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu, a nie tak jak jest do tej pory, jedynie niektórych pojazdów i tylko w szczególnych przypadkach. Przedstawiciele firm ubezpieczeniowych biją na alarm, że takie rozwiązanie może otworzyć „puszkę Pandory”. A pozorne oszczędności dla wielu, mogą stać się wydatkiem dla wszystkich właścicieli pojazdów.
Robert Horbaczewski
02.08.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Ubezpieczenia
Rozwiedziona matka nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia, nawet gdy sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka przy niej. Nie jest samotnym rodzicem, bo z ugody mediacyjnej wynika, że ojciec zajmuje się dzieckiem ok. trzech dni w tygodniu – stwierdził w najnowszej interpretacji dyrektor KIS. To zmiana na niekorzyść, bo wcześniej fiskus zgadzał się, że ulga przysługuje nawet osobom żyjącym w konkubinacie.
Monika Pogroszewska
02.08.2023
PIT Doradca podatkowy
Nowa wersja ustawy o o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej wprowadza nie tylko rozwiązania osłonowe, ale również dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorstw, a ze względu na pilny tryb procedowania nie była nawet poddana konsultacjom - alarmuje Konfederacja Lewiatan. Eksperci wskazują również, że - wbrew założeniom - nowe przepisy nie wdrażają prawidłowo prawa unijnego.
Inga Stawicka
01.08.2023
Energetyka
1 sierpnia ruszył kolejny nabór wniosków do "programu samochodowego”. PFRON wprowadził też w programie zmiany. Ma być on realizowany bezterminowo, uzupełniono też m.in. definicję samochodu osobowego i zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Równocześnie w sprawie realizacji programu interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego napływają skargi w tym zakresie.
Beata Dązbłaż
01.08.2023
Pomoc społeczna Niepełnosprawność

Nowa ulga w podatku od czynności cywilnoprawnych to miliony złotych mniej dla gmin

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse
Kto kupi pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych - wynika z nowego zwolnienia wprowadzonego do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Cieszą się podatnicy, bo zapłacą niższe daniny. Posłowie, bo mogą pochwalić się, że służą wyborcom. Minister finansów, bo nowe ulgi i zwolnienia nie kosztują budżetu państwa ani złotówki. Poszkodowane są za to miasta i gminy, bo nowa ulga kolejny raz uszczupla ich dochody budżetowe.
Michał Cyrankiewicz-Gortyński
01.08.2023
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Budownictwo Finanse
Kupujący będzie zwolniony z PCC, jeśli nabywa pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym. Wprowadzony zostanie natomiast dodatkowy, 6-proc. podatek od zakupu szóstego i każdego następnego mieszkania. Obejmie on mieszkania w jednym lub kilku budynkach, znajdujących się na jednej nieruchomości gruntowej. To nie koniec, nabywcy będą musieli zapłacić dwie daniny – VAT i dodatkowy PCC. Do tej pory takie połączenie było niedopuszczalne.
Krzysztof Koślicki Monika Pogroszewska
01.08.2023
Doradca podatkowy Finanse
Wygaszanie zatrudnienia z mocy ustawy, choć budzące poważne wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, jest sposobem władzy na pozbywanie się z administracji publicznej osób m.in. chronionych kodeksem pracy, bo w wieku przedemerytalnym. Ci, którzy swoich praw dochodzą przed sądami, walczą o nie latami. Rosną też koszty, jakie społeczeństwo płaci za te „reformy”.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2023
Administracja publiczna Prawo pracy
Szykują się trzy zgromadzenia cykliczne w Warszawie 1 sierpnia w celu uczczenia powstańców warszawskich i ludności cywilnej stolicy. Rejestracja takiego zgromadzenia pozwala manifestantom przejść stałą trasą. Na marsz środowisk narodowych nie godził się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, ale przesądziła decyzja wojewody mazowieckiego i wyrok Sądu Najwyższego z czerwca 2023 r. Teraz prezes Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości składa doniesienie do prokuratury na prezydenta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2023
Samorząd terytorialny
Bank ponosi odpowiedzialność za atak hakerski na konto swojego klienta. Pozwany bank nie wykonał należycie umowy prowadzenia rachunku powodowej spółki. Środki pieniężne na nim zgromadzone nie zostały należycie zabezpieczone – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Ale brak przełamania zabezpieczeń pozwanego banku nie mogły uwolnić banku od odpowiedzialności – dodał sąd II instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.08.2023
Prawo cywilne
Dwie godziny spędzone w aucie po zatrzymaniu przez policję, pięciogodzinne sprawdzanie dokumentów – takie sytuacje zdarzają się aktywistom działającym w różnych obszarach. W wielu przypadkach przedłużające się nadmiernie legitymowanie przez funkcjonariuszy można traktować jako zatrzymanie i to ze wszystkimi jego konsekwencjami.
Regina Skibińska
01.08.2023
Prawo karne
Podstawą do rozpoczęcia pracy nad planem ogólnym jest podjęcie uchwały przez radę gminy. Samorządy nie powinny z tym zwlekać, bo na sporządzenie tak skomplikowanego dokumentu mają tylko ponad dwa lata od wejścia w życie ustawy. Eksperci zwracają uwagę, że wiele gmin może mieć problem ze znalezieniem planistów, mogą wzrosnąć także ceny ich usług.
Zofia Jóźwiak
01.08.2023
Samorząd terytorialny
Dofinansowanie wycieczki ze środków ZFŚS dla osób uprawnionych, najczęściej pracowników zakładu pracy, nie będzie stanowić przychodu opodatkowanego PIT. Zgodnie z niedawno wydaną interpretacją podatkową, pracodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Malwina Pasternak-Janik
31.07.2023
PIT HR
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie planuje zmian w ustawie o świadczeniu pieniężnym dla osób, które pełniły funkcję sołtysa, przed 8 marca 1990 roku. O nowelizację zaapelował Związek Gmin Wiejskich RP, argumentując, że takie różnicowanie działalności sołtysów jest wysoko dyskryminujące.
Robert Horbaczewski
31.07.2023
Samorząd terytorialny
1 sierpnia wchodzi w życie nowa wersja unijnego rozporządzenia, która określa nowe wytyczne dotyczące stosowania poszczególnych tworzyw sztucznych i ich bezpieczeństwa dla konsumentów. Niektóre substancje mają być dozwolone jedynie w niewielkim stężeniu ze względu na ryzyko przenikania do produktów spożywczych, część z nich będzie można wykorzystywać tylko do żywności suchej lub o określonej temperaturze.
Inga Stawicka
31.07.2023
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Minister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2023 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom - stanowi tak rozporządzenie z 21 czerwca 2023 r. Zwolnienie dotyczy nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.
Monika Pogroszewska
31.07.2023
PIT

Rolnik zrobi odpis podatkowy na związki zawodowe rolników

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Od 1 stycznia 2024 r. indywidualni rolnicy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą mogły przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnemu zrzeszającemu rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - wynika z nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dzienniku Ustaw.
Robert Horbaczewski
31.07.2023
Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Firmy zastanawiają się nad konsekwencjami nowych przepisów, które pozwolą sądowi, na wniosek pracownika, zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zwłaszcza, gdy po paru latach zwolnienie pracownika okaże się uzasadnione. Zdaniem prawników, wyrok oddalający powództwo nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa.
Grażyna J. Leśniak
31.07.2023
Prawo pracy