Prawo.pl

Płaca minimalna szybko rośnie i zaburza proporcje na rynku pracy

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
W 2024 roku płaca minimalna ma wzrosnąć do prawie 4,5 tys. złotych. Gdy inne płace rosną wolniej, osoby bez doświadczenia, podejmujące „pierwszą” pracę oraz te o niskich kwalifikacjach, mogą zarabiać tyle, co pracownicy z wykształceniem i stażem pracy. Reforma minimalnej płacy oraz przemyślany mechanizm jej waloryzacji to konieczność. W przeciwnym razie coraz więcej Polaków będzie pracowało za pensję minimalną.
Grażyna J. Leśniak
13.06.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

Warsztaty terapii zajęciowej z wyższym dofinansowaniem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
O 1800 zł rocznie wzrośnie dofinansowanie na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej w 2023 oraz 2024 roku i w latach następnych - zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Nowe przepisy weszły w życie 7 czerwca.
Beata Dązbłaż
12.06.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
W czwartek 8 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok dotyczący tego, czy możliwe jest odmówienie statusu konsumenta osobie, która samodzielnie lub z innym kredytobiorcą wzięła kredyt, z którego część została przeznaczona na cele związane z działalnością gospodarczą. TSUE jasno wskazał, że konieczne jest ustalenie, jaki był cel zawarcia umowy kredytu – ściślej, czy cel gospodarczy był celem dominującym.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.06.2023
Banki Kredyty frankowe
Próba ośmieszenia pokrzywdzonej, poprzez publikację intymnych momentów pożycia z byłą partnerką, godziła w dobro ich wspólnego dziecka – stwierdził sąd okręgowy i utrzymał wyrok skazujący za stalking. Sąd podkreślił, że oskarżony w swoim działaniu wykorzystywał cały dostępny mu wachlarz możliwości, aby istotnie zakłócić codzienne życie pokrzywdzonej i jej poczucie bezpieczeństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.06.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Czynniki ekonomiczne mogą mieć znaczenie, ale nie przesądzają o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne. Gmina musi bowiem prowadzić racjonalną politykę wyłączania gruntów z produkcji rolnej, przeznaczając w pierwszym rzucie do odrolnienia grunty o niskiej wartości produkcyjnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
12.06.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zmiany w procedurze cywilnej, które wejdą w życie od 1 lipca, mogą znacznie utrudnić uzyskiwanie przez frankowiczów zabezpieczenia spłat rat kredytu. Dlatego, że zażalenia na taką decyzję "przechodzą" do sądów drugiej instancji. A ich decyzje do tej pory szły w kierunku nieudzielania takich zabezpieczeń. Ratunkiem może być jednak TSUE, który 15 czerwca zajmie się zabezpieczeniami w sprawach frankowych.
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
12.06.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Po rozwodzie trzy miesiące szansy na zmianę nazwiska, ale nie można przymuszać

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
W terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego rozwiedziony małżonek może zdecydować się na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed ślubem. Oświadczenie składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem. Drugi małżonek nie może go tego przymusić albo mu tego zabronić.
Aleksandra Partyk
11.06.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Administracja publiczna
Na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wiceminister Sebastian Kaleta zgłosił w piątek 9 czerwca br. w Luksemburgu weto podczas posiedzenia Rady UE w sprawie o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz rezolucji w sprawie osób LGBT. Według wiceministra i jego szefa ta regulacja ma na specjalnych zasadach, w sposób preferencyjny i wybiórczy, traktować bezpieczeństwo osób LGBT w Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
10.06.2023
Prawo karne Prawo unijne

Umowy cywilnoprawne nie są nadużywane na polskim rynku pracy

Prawo cywilne Rynek Prawo pracy Rynek pracy
Dane ZUS nie potwierdzają, by umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na dowód podaje, że obecnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono niespełna 1,3 mln osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono blisko 12 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
10.06.2023
Prawo cywilne Rynek Prawo pracy Rynek pracy
W ubezpieczeniach parametrycznych nie musi zajść szkoda, żeby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. Wystarczy, że zostanie spełniony warunek określony w umowie, którym może być wszystko, co jest mierzalne w obiektywny sposób i niezależne od ubezpieczonego. Może to być np. opad deszczu w określonej wysokości. Rozwiązania w tym zakresie po raz pierwszy w Polsce zaczynają proponować biura podróży.
Regina Skibińska
10.06.2023
Przed każdym zabiegiem medycyny estetycznej odpowiedzialny lekarz musi pacjenta zbadać, postawić diagnozę i zaproponować mu terapię lub korekcję. Jeśli zdarzą się powikłania, musi skutecznie sobie z nimi radzić. Kosmetolog nie ma tytułu do tego, żeby badać klienta i wybrać odpowiednią terapię – mówi Prawo.pl dr Andrzej Ignaciuk, założyciel i twórca polskiej medycyny estetycznej.
Beata Dązbłaż
10.06.2023
Pacjent Zawody medyczne
Zbliżają się urlopy i czas gorących, szybkich znajomości. Wakacyjne relacje jednak mogą być kosztowne, zwłaszcza, gdy jedna ze stron zaangażuje się emocjonalnie i oczekuje stałego związku. Nie trudno wykorzystać to oczekiwanie, nie tylko zresztą w porze letniej, bo przez cały rok grasują oszuści obu płci. Ich zamiarem jest doprowadzenie ofiary do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.06.2023
Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne
Spadkobierca nie musi zwykle czekać ze zbyciem otrzymanej w spadku nieruchomości, by uniknąć PIT. Ale trzeba uważać na wyjątki, np. sprzedaż udziału w spadku. Ze sprzedażą powinny wstrzymać się ci, którzy kupili nieruchomość sami lub otrzymali w darowiźnie. Fiskus potwierdza, że pięcioletni termin uprawniający do zbycia bez podatku liczy się inaczej, w zależności od formy nabycia.
Monika Pogroszewska
10.06.2023
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Sprawy frankowe ciągną się latami, a przyczyny tego bywają różne. Frankowiczowi, podobnie jak innym obywatelom, przysługuje w takiej sytuacji skarga na przewlekłość. Prawnicy podkreślają jednak, że kończy się to zazwyczaj przyznaniem niewielkiego odszkodowania, np. 2 tys. zł, a problemu odległego wyroku nie rozwiązuje. Bywa jednak, że po skardze sąd szybciej wyznacza termin rozprawy.
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
09.06.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Zastąpienie funkcjonującej dziś 4-letniej ochrony przedemerytalnej, ochroną uzależnioną od stażu pracy u danego pracodawcy, to jedna z propozycji działań wspierających zatrudnienie osób starszych. Ma być rozważana w ramach porozumienia, jakie pracodawcy i związki zawodowe Rady Dialogu Społecznego zawarły w sprawie aktywnego starzenia się. Takie rozwiązanie zaproponowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.
Grażyna J. Leśniak
09.06.2023
Prawo pracy
Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, ale posługiwanie się nim przez inną osobę, co do zasady nie narusza tego dobra, skoro pełni ono funkcję identyfikacyjną. Dopiero posłużenie się nazwiskiem w sposób niezgodny z prawem czy regułami społecznymi może doprowadzić do bezprawności działania – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Katarzyna Ciućkowska Justyna Piskorek
09.06.2023
Prawo cywilne Prokuratura

Gminy "parkowe" chcą dodatkowej subwencji ekologicznej na rozwój

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Włodarze gmin, gdzie ochroną objętych jest ponad 80 proc. obszarów, przekonują, że z parków, rezerwatów oraz innych terenów chronionych korzystają wszyscy, ale koszty ponoszą tylko te gminy. Dlatego chcą rekompensaty za utracone dochody i możliwości rozwoju, które przejawiają się w ograniczeniach inwestycyjnych.
Maria Dec-Kiełb
09.06.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze
Stale rosnący wolumen danych generowanych na świecie, ich ogromna wartość gospodarcza i społeczna oraz potencjał, by napędzać postęp technologiczny oraz badawczy w pełni uzasadniają pilną potrzebę budowy ram prawnych, które pozwolą w pełni wykorzystać tę dziejową szansę. Polska i inne państwa naszego regionu Europy mogą w tej rozgrywce wygrać, ale i stracić szczególnie dużo.
Michał Kanownik
09.06.2023
Nowe technologie Prawo unijne
Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.06.2023
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Prawomocne skazanie może zapewnić wygraną w sprawie cywilnej

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.
Aleksandra Partyk
08.06.2023
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Monitoring podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na salach operacyjnych, bez wyraźnej i świadomej zgody pacjenta, stanowi oczywiste naruszenie zbiorowych praw pacjentów do poszanowania intymności i godności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I podkreślił, że pacjent ma prawo nie wyrazić zgody, co powinno pozostawać bez wpływu na udzielone mu świadczenia zdrowotne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.06.2023
Pacjent RODO
Niska cena biletu lotniczego nie zawsze jest spowodowana promocją linii lotniczych. Bywa, że odpowiada za nią pomyłka systemu i gdy przewoźnik zorientuje się, że sprzedał za pół darmo tysiące biletów, zwykle anuluje rezerwacje. Dla pasażerów może to być problem, o ile kupili bilet z niewielkim wyprzedzeniem.
Regina Skibińska
08.06.2023
Rynek i konsument
Organizacja procesji na Boże Ciało nie podlega takim samym procedurom, jak - dajmy na to - organizacja Marszu Niepodległości. Choć w istocie również jest to przemarsz ulicami miasta, to z władzami samorządowymi trasę procesji się jedynie uzgadnia, bo tego rodzaju uroczystości zwolnione są z wymogów ustawy - Prawo o zgromadzeniach.
Monika Sewastianowicz
08.06.2023
Administracja publiczna
Spory budowlane kojarzą się z długotrwałym, skomplikowanym i kosztownym procesem. Wyroki zapadają często kilka lat po zakończeniu inwestycji, a inwestorzy i wykonawcy postrzegają wniesienie sprawy do sądu jako ostateczność, a nie jako efektywny sposób rozwiązania konfliktu. Istnieją jednak inne niż pozew środki prawne, które mogą szybko przynieść efekty.
Romana Piskuła Tomasz Waszewski
08.06.2023
Wymiar sprawiedliwości Budownictwo
Żądanie informacji publicznej nie może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania pracy urzędu albo ograniczenia dostępu do informacji innym osobom. To nadużycie prawa do informacji publicznej i nie zasługuje na ochronę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu, takie działanie miało na celu zakłócenie funkcjonowania organów administracji.
Marek Sondej
08.06.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent chce, by rząd nie mógł bez jego zgody desygnować kandydatów na szereg stanowisk w UE, miałby on też brać udział w posiedzeniach Rady Europejskiej, na których przewidziano obecność szefów państw lub rządów. Zakłada to prezydencki projekt o współpracy władz ws. przewodnictwa Polski w Radzie UE. Andrzej Duda zaapelował o niezwłoczne przyjęcie tej ustawy. I bardzo pozytywnie wypowiadał się o Unii.
Krzysztof Sobczak
07.06.2023
Administracja publiczna Prawo unijne

Senacka komisja rekomenduje przyjęcie ustawy o świadczeniu wspierającym z poprawkami

Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Wciąż nie wiadomo, w jakiej skali oceniany będzie poziom potrzeby wsparcia osoby z niepełnosprawnością, od którego uzależniona będzie wysokość nowego świadczenia wspierającego. Rząd zapowiada zmianę skali BVD obecnie opisaną w rozporządzeniu do ustawy o świadczeniu wspierającym. Środowisko organizacji pozarządowych w środę na posiedzeniu senackiej komisji podtrzymało swoje stanowisko, że jest to niekonstytucyjna praktyka i domaga się opisu skali w samej ustawie.
Beata Dązbłaż
07.06.2023
Pomoc społeczna Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność

Solidarność podpisała porozumienie z rządem – zyskać mają pracownicy i związkowcy

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse PIT Prawo pracy
Uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych, około 600 zł miesięcznie (wraz z pochodnymi) dodatku do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, wyłączenie od 1 stycznia 2024 r. dodatków z płacy minimalnej oraz zwiększenie z 500 zł do kwoty 840 zł kwoty ulgi w PIT umożliwiającej związkowcom odliczanie płaconych składek.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2023
Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse PIT Prawo pracy
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z powołaniem przez Polskę komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 - poinformowano w środę w Brukseli. Ustawa już obowiązuje, ale prezydent chce zmian w niej.
Krzysztof Sobczak
07.06.2023
Administracja publiczna Prawo unijne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na konferencję „EMC [Electronic-Mobile-Cashless] – zmieniający się świat administracji”. Eksperci będą dyskutować m.in. o ewolucji cyfrowej w administracji, kierunkach rozwoju w obszarach elektronizacji kontaktu z klientem oraz o rozwiązaniach mobilnych i płatnościach bezgotówkowych.
Grażyna J. Leśniak
07.06.2023
Ubezpieczenia społeczne