Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że zgłoszenia kupna lub sprzedaży samochodu można dokonać przez internet. Nie trzeba w tym celu stać w kolejce w urzędzie.

Kto i kiedy ma obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu?

Zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie. Nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu.

Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

 

Termin na dokonanie zgłoszenia i kara

W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w terminie grozi kara od 200 do 1000 zł. W czasie pandemii jest to termin 180 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu. Przed pandemią termin ten wynosił 30 dni.

Do złożenia wniosku przez Internet potrzebny jest profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Pozwalają one potwierdzić tożsamość. Profil zaufany można założyć przez internet na stronie www.pz.gov.pl

Do zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu potrzebne będą następujące dane i dokumenty:

  • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie ma być zgłoszone (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Można je znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT
  • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu
  • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu.

Jak dokonać zgłoszenia kupna/sprzedaży samochodu?

Na stronie www.GOV.pl profilem zaufanym należy zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Następnie trzeba wybrać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybrać i kliknąć należy polecenie Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). Potem wystarczy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie”.

Kolejny krok to wybranie, co będzie zgłaszane: zbycie lub nabycie pojazdu. Po wpisaniu danych pojazdu należy dołączyć skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Potem dobrze jest sprawdzić lub uzupełnić swoje dane i podać dane zbywcy lub nabywcy.

Czytaj też: Projekt w Sejmie - nie trzeba będzie mieć prawa jazdy przy sobie

Formularz zawiadomienia musi być zaadresowany, bo zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Trzeba następnie sprawdzić formularz zawiadomienia, podpisać profilem zaufanym i wysłać. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane.

Na skrzynkę na koncie Mój Gov przyjdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Resort podsumowuje, że od początku roku polscy kierowcy skorzystali z tej możliwości prawie 200 tysięcy razy.  

Zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu w urzędzie

Zgłoszenia dokonać można też w urzędzie lub przez pełnomocnika. Należy wtedy przygotować dokumenty:

  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które wydaje urząd starostwa powiatowego albo urząd miasta. Urzędy często też udostępniają dokument na swojej stronie internetowej,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • cudzoziemcy – kartę pobytu,
  • kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Dokumenty można zanieść do urzędu lub wysłać pocztą.

Zazwyczaj urzędnicy przyjmują od razu zgłoszenia o zbyciu lub nabyciu pojazdu. Jeśli jest taka potrzeba – na przykład jeśli brakuje dokumentów albo urzędnik musi sprawdzić sprawę – może to potrwać dłużej.

Przy zgłoszeniu w urzędzie urzędnik umieści na dokumencie, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, urzędową adnotację, która potwierdzi zgłoszenie. Nie ma oddzielnego dokumentu urzędowego.