Do załatwiania spraw urzędowych przez internet potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego (PZ), tzw. środka identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Będzie nowy sposób zakładania Profilu Zaufanego

Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem, które umożliwi założenie PZ bez konta w banku i wizyty w punkcie potwierdzającym. Argumenty to fakt, że w obecnej sytuacji lepiej nie wychodzić z domu, i że nie każdy korzysta z bankowości elektronicznej, która umożliwia zdalne załatwianie spraw urzędowych.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, powiedział, że w kolejnej specustawie, która ma wspomóc przedsiębiorców, znajdą się rozwiązania dotyczące m.in. zakładania profilu zaufanego.

 


Profil zaufany można obecnie założyć dwoma sposobami

Resort wyjaśnia, że w internecie, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, trzeba udowodnić swoją tożsamość. W sieci nie da się wylegitymować dowodem osobistym, dlatego potrzebny jest profil zaufany. Każdy może mieć tylko jeden profil zaufany – jest on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.

PZ można założyć, korzystając z bankowości elektronicznej. Taką możliwość dają największe polskie banki. Ich lista jest dostępna na stronie internetowej www.pz.gov.pl. Ten sposób, jako niewymagający wychodzenia z domu i wizyty w urzędzie, jest obecnie rekomendowany.

Drugi sposób na założenie profilu zaufanego to wypełnienie wniosku w internecie, a później potwierdzenie swojego PZ w punkcie potwierdzającym. Takie punkty to m.in. poczty, urzędy gmin czy starostwa.

Czytaj w LEX:

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji TUTAJ>>