Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy” autorstwa ministra cyfryzacji.

Narodowy Plan Szerokopasmowy określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. Dokument został dostosowany do nowych celów rozwoju sieci łączności elektronicznej, wytyczonych przez Komisję Europejską.

 


Cele Narodowego Planu Szerokopasmowego do 2025 roku

Do 2025 r.  przewidziano:

  • Powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.
  • Dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego.

Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.

  • W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich.

Czytaj też: Atak hakera w gminie - resort cyfryzacji przygotowuje plan obrony

Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój nowych technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do internet o wysokich przepustowościach oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Narodowy Plan Szerokopasmowy został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w kraju w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020.

Od samego początku służył realizacji w Polsce wspólnotowej polityki rozwoju sieci szerokopasmowych, wprowadzając do krajowego porządku dokumentów strategicznych cele Europejskiej Agendy Cyfrowe, czyli powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s przez co najmniej 50 proc. gospodarstw domowych.