Docelowo funkcjonalność IKP ma zostać bardzo rozbudowana, ale już teraz dostępnych jest wiele funkcji.  Wedle założeń, pacjenci będą mogli za pośrednictwem IKP złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej, przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie. Także złożenie wniosku o  wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie możliwe za pośrednictwem IKP.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta

IKP można założyć, wchodząc na stronę pacjent.gov.pl. Do zalogowania potrzebny jest tzw. profil zaufany. Można go założyć albo online, albo przez swoje internetowe konto w banku lub osobiście w urzędzie (w takiej sytuacji wniosek o założenie profilu zaufanego składa się przez internet, a następnie trzeba się udać do odpowiedniego urzędu w celu potwierdzenia tożsamości – oczywiście jest tu potrzebny dokument tożsamości). Przy uzyskiwaniu dostępu do IKP możliwe jest też wykorzystanie e-dowodu.

Potwierdzenie profilu zaufanego i uzyskanie dostępu do IKP będzie wkrótce możliwe także w oddziałach NFZ, a za jakiś czas - także w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj w LEX: Planowane zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r. >

Skorzystałam z bankowości elektronicznej – uzyskanie dostępu do IKP zajęło mi mniej, niż 30 sekund.

 

Internetowe Konto Pacjenta – zaloguj się i sprawdź, co o Tobie wie NFZ​ - czytaj tutaj>>

 


Jakie są funkcje IKP?

Do najważniejszych zalet IKP w jego obecnym kształcie należy zaliczyć:

  • możliwość otrzymywania e-recept SMS-em lub e-mailem;
  • możliwość wykupowania leków z recepty w różnych aptekach;
  • możliwość udostępniania bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków;
  • dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia (w tym także do wystawionych recept)
  • możliwość otrzymania kolejnej e-receptę bez wizyty w gabinecie
  • możliwość ustanowienia pełnomocnika, który będzie miał dostęp do naszych danych medycznych, e-recept, e-skierowań, bez konieczności upoważniania takiej osoby do dostępu do naszej dokumentacji medycznej w każdej placówce osobno.

 

Korzystanie z IKP należy oczywiście rozpocząć od ustawienia danych w swoim profilu. Możemy wskazać nasz adres e-mail i numer telefonu. Dzięki temu możemy na przykład zadeklarować chęć otrzymywania powiadomień (sms/e-mail) o zmianach na koncie pacjenta, ale też dotyczących wystawionych e-recept czy e-skierowań. Dotyczy to nie tylko naszych danych, ale  też danych przypisanych do naszego konta dzieci i osób, których jesteśmy pełnomocnikami.

Czytaj w LEX: Dokumentacja medyczna – udostępnianie informacji >

Sekcje w IKP

Po zalogowaniu się do IKP, widocznych jest 6 sekcji: „RECEPTY”, „WIZYTY”, „SKIEROWANIA”, „APTECZKA”, „PROFILAKTYKA”, „UPRAWNIENIA”. Postaram się po krótce omówić każdą z nich.

RECEPTY – w tej sekcji można podglądać wszystkie e-recepty oraz recepty papierowe wydane po 1 stycznia 2019 roku.  Informacje obejmują między innymi datę zrealizowania recepty, informacje o wykupionym leku, dane lekarza, który receptę wystawił, dane apteki, w której receptę zrealizowaliśmy oraz rozliczenie kosztów refundacji.

Warto podkreślić, że od dnia 1 stycznia 2020 roku recepty będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej. Z punktu widzenia pacjenta, jedną z największych korzyści jest to, że pacjent, chcąc zrealizować receptę, może skorzystać z funkcjonalności IKP i nie musi się martwić o to, żeby wydruk recepty mieć przy sobie. Co więcej, sięgnięcie do historii wykupionych recept może być przydatne na przykład w trakcie konsultacji u specjalisty (logując się do IKP, możemy szybko sprawdzić, jakie leki przyjmowaliśmy w ostatnim czasie). Dzięki możliwości wystawiania przez podmioty lecznicze tzw. recepty cyklicznej, pacjent nie będzie musiał umawiać się na kolejną wizytę tylko po to, żeby otrzymać receptę na kolejny okres – recepty te będą się generowały w systemie automatycznie.

Sprawdź w LEX: Czy na podstawie art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego można udostępnić komornikowi informacje o tym, czy osoba posiada konto w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), adres zamieszkania osoby podany w IKP oraz czy wystawione były recepty, a jeśli tak, to w jakich aptekach zostały zrealizowane? >

WIZYTY – jest to sekcja poświęcona historii wizyt zrealizowanych od 2008 roku wraz z kwotą refundacji kosztów. W odniesieniu do każdej wizyty jesteśmy w stanie ustalić, czy wizyta obejmowała jedynie udzielenie porady lekarskiej, czy też jakąś inną aktywność ze strony podmiotu leczniczego (np. wystawienie skierowania do leczenia w szpitalu).

SKIEROWANIA – w tej zakładce znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące wystawianych e-skierowań. Póki co, e-skierowania są pewnego rodzaju nowością, natomiast w tym miejscu zaznaczyć należy, że stosownie do regulacji zawartych w przepisach, od 1 stycznia 2021 r. skierowania wymienione w art. 59a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej.

APTECZKA – znajdziemy tu szczegółowe informacje o wydanych lekach i wyrobach medycznych. Zakres informacji obejmuje m.in. wskazanie zakupionego leku, podmiotu, który wystawił receptę oraz apteki, w której ją zrealizowaliśmy.

PROFILAKTYKA - w tej sekcji można znaleźć ankiety, które są kierowane do osób, które obecnie nie posiadają zdiagnozowanych poważnych problemów zdrowotnych.

Na podstawie przekazanych informacji, można uzyskać informacje na temat naszego profil zdrowotnego i otrzymać propozycje dotyczące zdrowotnych programów profilaktycznych. Można nadać dostęp do danych  

UPRAWNIENIA – w ramach tej sekcji można m.in. nadać dostęp do danych zawartych w IKP określonej osobie będącej pracownikiem medycznym, określonej placówce medycznej (wtedy wszyscy pracownicy placówki będą mieli dostęp do tej dokumentacji), aptece lub punktowi aptecznemu (wówczas wszyscy ich pracownicy będą mieli dostęp do tej dokumentacji).

 

Cieszyński: Wkrótce użytkownicy bankowości elektronicznej będą przechodzić do kont pacjenta - czytaj tutaj>>

Przyznając uprawnienia w zakresie dostępu do danych zawartych w IKP, możemy jednocześnie określić zakres udostępnionych danych (czy będą to np. tylko recepty czy tylko e skierowania, na jaki czas chcemy udzielić dostępu, z jakiego okresu dany podmiot ma mieć dostęp do naszej dokumentacji medycznej).

W ramach tej sekcji, pacjent ma też dostęp do danych dotyczących dzieci – automatycznie pojawiają się dane dzieci (w wieku do 18 lat) na koncie jednego z rodziców (tego, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS - samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy).

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor placówki medycznej może, zeznając jako świadek w trybie art. 50 kodeksu postępowania administracyjnego, ujawnić dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej? >

Funkcjonalność tej zakładki pozwala też na ustanowienie pełnomocnika, który dzięki IKP będzie miał dostęp do naszych recept i skierowań. Takim pełnomocnikiem może być osoba bliska. Wystarczy kliknąć przycisk “Dodaj pełnomocnika” i wypełnić jego dane. Tak ustanowiony pełnomocnik będzie mógł zobaczyć nasze dane, logując się na swoje Internetowe Konto Pacjenta.

Za pośrednictwem IKP można też udzielić innej osobie zgody do uzyskania od placówek medycznych informacji o naszym stanie zdrowia oraz dostępu do naszej dokumentacji medycznej.

Zaznaczyć należy, że póki co, nie wszystkie placówki medyczne podłączyły się do systemu e-zdrowie (tzw. system SIM lub system P1), dlatego w praktyce może się okazać, że będziemy mieć problem z udostępnieniem naszych danych niektórym podmiotom.

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo informować pacjentów o tym, w którym gabinecie przyjmuje jaki lekarz? >

W przyszłości IKP będzie koniecznością

Choć funkcjonalność Internetowego Konta Pacjenta i aplikacji Gabinet.gov.pl są jeszcze ograniczone (w porównaniu do tych, jakie wedle założeń projektu mają być docelowo możliwe), już teraz stwierdzić należy, że wprowadzane zmiany w zakresie e-zdrowia ułatwią i przyspieszą udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wymianę informacji pomiędzy pacjentami a podmiotami leczniczymi – oczywiście o ile osoby uprawnione będą korzystać z dostępnych rozwiązań informatycznych.  

Wystawianie e-recept cyklicznych sprawi, że pacjenci nie będą musieli umawiać się na kolejną wizytę, tylko po to, żeby „przedłużyć receptę”. Pozwoli to zaoszczędzić czas pacjentów, ale też lekarzy, a co najważniejsze - dzięki temu rozwiązaniu z kolejek u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej znikną pacjenci, którzy przychodzą tylko po receptę na kolejną dawkę leku.  

Czytaj w LEX: E-recepta pytania i odpowiedzi >

Mając na uwadze tempo wprowadzanych zmian oraz sukcesywne rozszerzanie funkcjonalności systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi świadczeń zdrowotnych, wydaje się, że w niedalekiej przyszłości, korzystanie ze świadczeń nie będzie możliwe, bez dostępu do Internetowego Konta Pacjenta.