Od 1 stycznia 2019 r. każda zrealizowana recepta, zarówno elektroniczna, jak też papierowa, jest rejestrowana w systemie e-zdrowie (P1) i udostępniana pacjentowi – po zalogowaniu – na jego osobistym Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na portalu pacjent.gov.pl.

W tym roku IKP dostępne na portalu pacjent.gov.pl zostanie rozbudowane o kolejne funkcjonalności m.in. sekcję informacyjno-poradnikową, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, opłaconych składkach, czy zgodach na dostęp do dokumentacji. Od 2021 roku będzie w tym portalu dostępna także dokumentacja medyczna.

– W kwietniu nowością dla pacjenta będzie ankieta dotycząca zdrowia. Gdy pacjent odpowie na szereg prostych, choć istotnych, pytań dotyczących swojego zdrowia, stylu życia oraz informacji o chorobach nowotworowych występujących w jego rodzinie, otrzyma informację na jakie aspekty swojego zdrowia powinien zwrócić szczególną uwagę oraz z jakich programów profilaktycznych skorzystać, aby ograniczyć czynniki ryzyka, mogące prowadzić do pogorszenia stanu jego zdrowia – mówi Andrzej Sarnowski, kierownik projektu e-zdrowie (P1) z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. – Zalecenia ankiety pacjent będzie mógł przedstawić swojemu lekarzowi rodzinnemu, w konsultacji z którym podejmie decyzje odnośnie dalszych działań dotyczących swojego zdrowia.

Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie obowiązkowa, ale prostsza - czytaj tutaj>>

 

Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor

Sprawdź  
POLECAMY

Jakie dane już można znaleźć w IKP

Obecnie podstawową funkcjonalnością w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl są e-recepty. Pacjent może sprawdzić jakie e-recepty miał wystawione i które z nich są zrealizowane. W szczegółach recepty pacjent może sprawdzić jaki lek został wydany, gdzie i przez kogo oraz przeczytać ulotkę tego leku bez potrzeby ponownej wizyty u lekarza.

Dodatkowo w IKP pacjent znajdzie dokumenty realizacji recept papierowych (DRR). Oznacza to, że pacjent realizujący swoją receptę papierową zobaczy w IKP co kupił i w jakiej aptece.

Oprócz recept pojawiła się nowa funkcjonalność e-skierowania, które obecnie znajduje się w fazie pilotażu.

– Dzięki e-skierowaniu pacjent będzie mógł zapisać się do specjalisty, na badania czy do szpitala bez potrzeby zanoszenia skierowania osobiście, na co obecnie ma 14 dni – mówi Andrzej Sarnowski. – Wystarczy, że telefonicznie skontaktuje się z placówką realizującą e-skierowania i poda 4 cyfrowy kod dostępowy e-skierowania oraz swój numer PESEL lub wprowadzi te dane na formularzu e-rejestracji o ile placówka udostępnia taką opcję.

Sarnowski podkreśla, że na razie e-skierowanie jest realizowane w wybranych placówkach w ramach pilotażu, ale od końca 2020 r. obowiązek wystawiania będzie dotyczył już wszystkich placówek medycznych.

Na e-skierowaniu pacjent będzie mógł sprawdzić z jakim rozpoznaniem jest kierowany do specjalisty oraz jaki jest jego status, np. przyjęte do realizacji czy odrzucone, wraz z podaniem przyczyny.

 

Czy dokumenty z elektronicznej dokumentacji medycznej trzeba drukować - czytaj tutaj>> 

 

Można zobaczyć, ile kosztowało leczenie

Kolejną dostępną już funkcjonalnością jest zestaw świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, począwszy od 2008 roku. W IKP można sprawdzić gdzie wykonywano refundowane świadczenie, jakie były składowe tego świadczenia oraz jaki był jego koszt.

Podobnie z receptami refundowanymi, pacjent może sprawdzić szczegóły refundacji leków. W przypadku kiedy pacjent jest zapisany na świadczenia, w których NFZ prowadzi personalizowaną kolejkę (np. zaćma czy endoprotezoplastyka), w IKP można sprawdzić szczegóły dotyczące terminu przyjęcia na zabieg.

– W drugim kwartale tego roku ma się pojawić wyszukiwarka, która pozwoli pacjentowi sprawdzić w IKP jaki jest czas oczekiwania np.: na operację finansowaną przez NFZ w innych placówkach. Pracujemy nad tym, by udostępnić dane z systemu NFZ przez IKP – mówi Sarnowski.

Co jeszcze znajdziesz w IKP

Internetowe Kontro Pacjenta pozwala sprawdzić status ubezpieczenia z NFZ, ale także nadać uprawnienia do wglądu do dokumentów recept i skierowań dla personelu medycznego lub placówek medycznych (wgląd do dokumentów możliwy jest dla podmiotów, które podłączone są do systemu e-zdrowie (P1) i wykorzystują funkcjonalność dostępu do danych pacjenta).

Ryzykiem trzeba zarządzać, inaczej cierpi pacjent - czytaj tutaj>>

W IKP babcia może upoważnić wnuka

Każdy kto ma założone IKP może nadać dostęp do swojego konta innej osobie.

Z tego rozwiązania mogą szczególnie korzystać np. osoby starsze. Mogą upoważnić wnuka lub dziecko do tego, by za niego obsługiwało ich konto. Wystarczy po zalogowaniu się na konto, wskazać nazwisko i PESEL osoby upoważnionej do dostępu do IKP – mówi Sarnowski.

Dzięki IKP opiekunowie zyskają także dostęp do konta IKP swoich dzieci.

Można upoważnić partnera lub konkubenta

Ale co ważne, możemy wyrazić także zgodę, aby inna osoba (partner, partnerka etc.) uzyskała od wskazanych placówek medycznych informację o stanie zdrowia pacjenta oraz miała dostęp do jego dokumentacji medycznej (zgody funkcjonują w placówkach, które podłączone są do systemu e-zdrowie (P1) i wykorzystują funkcjonalność weryfikacji zgody wystawionej przez pacjenta).

 

Kto powinien wypisać wniosek do sanatorium - lekarz rodzinny czy kardiolog - czytaj tutaj>>

W kwietniu skierowania na uzdrowiska i wyroby ortopedyczne

Z początkiem kwietnia 2019 r. Internetowe Konto Pacjenta wzbogacone zostanie o nowe funkcjonalności. Część z nich jest procesem przeniesienia informacji ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta NFZ na IKP. Są to m.in. informacje o skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe wraz ze statusem skierowania i informacji o odbytym leczeniu sanatoryjnym czy też prezentacja informacji o nabyciu wyrobów ortopedycznych na podstawie wystawionego i zatwierdzonego przez NFZ zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z kosztami refundacji.

Pacjenci otrzymają również możliwość przeglądu danych przekazywanych przez NFZ, będąc na koncie mocodawcy jako jego pełnomocnik lub dziecka jako jego rodzic.

CSiOZ zapowiada, że w najbliższym czasie pacjent będzie mógł również nadać uprawnienia do wglądu do recept oraz leków wykupionych na receptę swojemu farmaceucie, ułatwiając mu prowadzenie fachowej opieki farmaceutycznej i umożliwiając przegląd leków w celu zapewnienia jak najlepszej farmakoterapii.

Nowa szata graficzna w kwietniu

W drugiej połowie kwietnia 2019 r. portal pacjent.gov.pl ma mieć nową, bardziej przyjazną szatę graficzną. Zmienimy stronę tak, by była bardziej przejrzysta i miała więcej funkcjonalności, ale także, by była bardziej przyjazna dla użytkowników i intuicyjna w nawigacji – podkreśla Sarnowski.

Część informacyjna portalu – dostępna przed zalogowaniem – rozbudowana zostanie o nowe sekcje tematyczne np.: bazy danych, w których pacjent znajdzie informacje o  lekach, czy terminach leczenia; pojawią się podstawowe informacje o tym, jak zorganizowany jest system ochrony zdrowia w Polsce, jak przebiega leczenie, jak też prawach pacjenta; pojawi się także sekcja dot. programów profilaktycznych oraz sekcja lifestylowa „Żyj zdrowo”.

Z konta w banku przejdziesz do E-zdrowia - czytaj tutaj>>

Kiedy będzie można wejść do IKP z bankowości elektronicznej?

Dziś użytkownicy 10 popularnych aplikacji bankowości elektronicznej mogą wejść do Internetowego Konta Pacjenta wykorzystując logowanie się poprzez Profil Zaufany.

– Obecnie każdy, kto posiada Profil Zaufany oraz e-dowód możne zalogować się do IKP. W ministerstwie cyfryzacji trwają prace nad pozyskaniem do systemu identyfikacji login.gov.pl kolejnych instytucji potwierdzających tożsamość, w szczególności z sektora bankowego, który posiada największy odsetek użytkowników. – mówi Sarnowski. – Liczymy na to, że pierwszy bank uzyska takie uprawnienia w pierwszej połowie tego roku.