W piątek 15 listopada ukazało się zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Dokument wprowadza nowe rozwiązanie: NFZ zacznie płacić lekarzom rodzinnym za aktywację Internetowych Kont Pacjentów. Stawki wahają się od ok. 20 do blisko 37 zł.

Na początku NFZ zaproponował 12 zł za aktywację konta, ale ta kwota nie spełniła oczekiwań środowiska. W konsultacjach pojawiły się głosy, że oczekiwanie jest czterokrotnie większe. - Na to nie mogliśmy się zgodzić, ale zaproponowaliśmy kompromisowe rozwiązanie – za pierwsze 150 kont zapłacimy 25 złotych + VAT, za kolejne 150 – 20 zł i tak aż do osiągnięcia pierwotnie zakładanego poziomu 10 zł za konto - wyjaśnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - Dodatkowe 5 złotych dostanie ten, kto przy okazji pomoże założyć Profil Zaufany, który wykorzystuje się także do innych usług administracji publicznej, a bez którego nie można wejść na IKP. Najbliższe miesiące pokażą, jak sprawdzi się to rozwiązanie - dodaje. 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne jest na stronie pacjent.gov.pl. Resort podkreśla, że to brama do cyfrowych usług w ochronie zdrowia. Docelowo, gdy wszystkie placówki będą działały cyfrowo, tu mają się odbywać wszystkie interakcje pacjenta z systemem ochrony zdrowia.

Obecnie podstawową funkcjonalnością w IKP są e-recepty. Pacjent może sprawdzić jakie elektroniczne recepty miał wystawione i które z nich są zrealizowane. W szczegółach recepty pacjent może sprawdzić jaki lek został wydany, gdzie i przez kogo. Dodatkowo w IKP pacjent znajdzie dokumenty realizacji recept papierowych. Oznacza to, że pacjent realizujący swoją receptę papierową zobaczy w IKP co kupił i w jakiej aptece.

Oprócz e-recept w IKP pojawić się ma także nowa funkcjonalność, którą będą e-skierowania, a w przyszłości ma tu być dostępna także elektroniczna dokumentacja medyczna. Teraz już można sprawdzić historię świadczeń zapłaconych przez NFZ dla konkretnego pacjenta, począwszy od 2008 r.

W październiku z konta w banku przejdziesz do E-zdrowia - czytaj tutaj>>

 


 

Bankowość elektroniczna i IKP z opóźnieniem

Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia w rozmowie z Prawo.pl podał, że teraz jest aktywnych ponad 600 tysięcy Internetowych Kont Pacjenta. To dużo mniej niż planowano. Resort zakładał, że do końca 2019 r. będzie 10 milionów aktywnych IKP. Cieszyński tłumaczy, że planowano w resorcie, że tyle będzie założonych kont, dzięki temu, że miała być możliwość łatwego przejścia z bankowości elektronicznej do IKP. Jednak - jak podkreśla wiceminister – zaskoczyła ich niekorzystna dla rozwoju e-tożsamości interpretacja przepisów i dlatego konieczna była zmiana  przepisów.

- Te przeszkody usunęła ustawa o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia i dlatego od września mogliśmy wrócić do sprawy - mówi Cieszyński. - Rozpoczęliśmy rozmowy z przedstawicielami największych banków w Polsce. Banki prowadzą wdrożenia po swojej stronie. Planowaliśmy, że przejście z bankowości elektronicznej do IKP wydarzy się na początku 2019 r., ale będzie to możliwe najpóźniej na początku 2020 r.   

Sprawdź w LEX: Czy na podstawie art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego można udostępnić komornikowi informacje o tym, czy osoba posiada konto w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), adres zamieszkania osoby podany w IKP oraz czy wystawione były recepty, a jeśli tak, to w jakich aptekach zostały zrealizowane? >

Jak ma wyglądać w praktyce aktywowanie kont? Gdy pacjent przyjdzie do lekarza rodzinnego, tam rejestratorka ma założyć mu profil zaufany oraz aktywować IKP (jeśli ma profil zaufany, tylko uaktywni konto). Później placówka w NFZ przedstawi listę osób, którym aktywowała konta i za taką usługę dostanie dodatkowe pieniądze.

- Rozwiązania techniczne zostawiamy zarządzającym placówkami - mówi Cieszyński. - Z naszych rozmów z przedstawicielami środowiska podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że będzie osoba w rejestracji, która dostanie dodatkowe zadanie w postaci aktywacji takich kont. Pacjent po aktywacji konta otrzyma login i hasło. Powinien także zostać poinformowany jak korzystać z IKP w przyszłości. 

Cieszyński tłumaczy, że celowo wybrano placówki lekarzy rodzinnych, bo tam jest realizowanych wiele wizyt. - Trudno sobie wyobrazić, by profil zaufany był potwierdzany i by zakładano IKP w szpitalnym oddziale ratunkowym. Placówki poz wydają się do tego najlepszym miejscem – mówi Cieszyński.

NIK: W szpitalach dokumentacja medyczna bez odpowiedniej ochrony - czytaj tutaj>>


Osobne miejsce, by chronić dane osobowe

Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) przypomina, że pierwsza stawka zaproponowana w projekcie zarządzenia prezesa NFZ wynosiła ok. 12 zł i była za niska, dlatego w trakcie negocjacji została podwyższona i zróżnicowana. - Będziemy mieć dwa rodzaje pacjentów: jedni to tacy, którzy mają założony profil zaufany i wtedy łatwiej jest założyć IKP, ale będą też osoby, którym będziemy musieli założyć i profil, i konto, a to będzie wymagało więcej czasu – mówi Krajewski. – W sytuacji, gdy mamy ograniczenia personelu, bez dodatkowych pieniędzy ciężko, by nam było tak zorganizować pracę,  by móc zakładać konta.

Krajewski mówi, że będą w PZ chcieli wydrukować jakieś ulotki, by pacjenci mogli uzyskać dane o tym, co to jest IKP i jakie niesie korzyści. – Jeśli to będzie dobrze zorganizowane, wcale nie musi zaburzyć pracy przychodni, ale trzeba będzie odpowiednio ułożyć harmonogram pracy i być może zatrudnić dodatkowe osoby – dodaje Krajewski.

Sprawdź w LEX: Kiedy przy wystawianiu pacjentowi e-recepty należy wydać wydruk informacyjny o niej? >

Prezes PZ podkreśla, że by chronić dane osobowe pacjentów, będzie musiało być dedykowane osobne miejsce do aktywacji IKP. – Musi to się odbywać w takich warunkach, by inne osoby nie usłyszały tej rozmowy – mówi Krajewski. – Dopiero zaczniemy się przygotowywać do aktywowania kont. Jesień – ze względu na to, że teraz jest bardzo dużo zachorowań – jest trudna do wprowadzania nowych zadań dla personelu - dodaje.

Naczelna Izba Lekarska wyraziła sprzeciw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, opiniując projekt zarządzenia prezesa NFZ, wyraziła stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia tylko dwudniowego terminu na zgłaszanie uwag do tego projektu. Samorząd lekarski podkreślał, że płacenie za aktywację konta będzie rzutować  na funkcjonowanie całego systemu wymiany danych o leczeniu pacjentów.

Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że zastrzeżenia budzi fakt, że nie ma precyzyjnego określenia, czym jest „aktywacja Internetowego Konta Pacjenta”. Samorząd lekarski podkreśla, że pacjent, który będzie miał założone takie konto, musi podpisać się pod odpowiednim oświadczeniem.

Sprawdź w LEX: Jakie dane powinna zawierać wysłana sms-em informacja o e-recepcie? >

By wszystko grało, trzeba wprowadzić nr telefonu

Samorząd podkreśla, że samo posiadanie przez pacjenta potwierdzonego profilu zaufanego nie stanowi jeszcze o pełnym wykorzystaniu jego zaprojektowanych funkcji w IKP. Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że zapewnienie pacjentom możliwości korzystania z udogodnień IKP będzie możliwe dopiero po jego skonfigurowaniu i wprowadzeniu do systemu numeru telefonu.

- Dopiero wówczas pacjent będzie mógł np. otrzymywać, na wskazany w IKP numer telefonu, kody do realizacji recepty, co wydaje się absolutnie kluczową funkcjonalnością całego Systemu Informacji Medycznej – podkreśla Cisło. - Tylko podając numer telefonu pacjent będzie mógł za pomocą telefonu dokonać upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną.

Czytaj w LEX: Nowe obowiązki kierownika placówki ochrony zdrowia dotyczące kontroli zarządczej >

Samorząd zwraca uwagę na to, że w zarządzeniu powinno być wpisane na czym polega procedura aktywacji i należy tę czynność powiązać ze szczegółową instrukcją dotyczącą chociażby ochrony danych osobowych pacjenta podczas wykonywania tych czynności w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, a tego zabrakło. W opinii NRL „przeprowadzenie procesu masowej „aktywacji IKP” w zaproponowanym brzmieniu grozi w znacznej mierze nieefektywnym wydatkowaniem środków publicznych