W  środę 12 września br. weszła w życie tzw. ustawa o Krajowym Węźle Identyfikacji Elektronicznej. Sejm 15 czerwca uchwalił nowelizację ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, która zakłada uruchomienie tzw. Krajowego Węzła. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają ułatwić korzystanie z usług elektronicznych dla Polaków. Resort zdrowia chce, by bankowość elektroniczna została połączona z Internetowym Kontem Pacjenta.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, wyjaśnia, że uruchomienie tzw. Krajowego Węzła pozwoli nawiązać współpracę z bankami. Dzięki temu 10 mln klientów bankowości elektronicznej ma móc przejść do Internetowego Konta Pacjenta.

- Chcemy, by w połowie października klienci korzystających z bankowości elektronicznej, mogli w prosty sposób korzystać z IKP – mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. – Teraz w bankach internetowych działa zakładka e-Urząd, dzięki której można złożyć np.: wnioski dotyczące świadczeń takich jak 500 plus. Na podobnej zasadzie, jednym kliknięciem, ma być możliwy dostęp do IKP.

 

Co można znaleźć w IKP?

Internetowe Konto Pacjenta do tej pory założyło zaledwie 550 osób. Nic dziwnego, że nie cieszy się dużym powodzeniem, bo na razie niewiele danych można na nim znaleźć, ale to ma się zmienić.

Wiceminister Janusz Cieszyński wie, że, aby więcej osób chciało skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta, musi ono być przyjazne dla pacjenta, ale także zawierać wiele różnych danych. Zdaniem Cieszyńskiego wkrótce takie nowe funkcjonalności powinny się tam znaleźć.

- Od 15 października każdy, kto będzie mieć IKP, będzie mógł sprawdzić kwotę odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale także zobaczy, ile kosztowały świadczenia, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia – mówi Cieszyński.

O internetowch narzędziach wspomagających opiekę zdrowotną czytaj tutaj>>

Co daje Internetowe Kontro Pacjenta?

Na początku sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę przepisów dot. wprowadzania Internetowego Konta Pacjenta.

Za pośrednictwem IKP pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Konto ma dać możliwość m.in. wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Regulacja wprowadza możliwość podawania przez świadczeniodawcę w dokumentacji medycznej informacji o wysokości środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczenia. Informacja taka – jak argumentowało MZ - ma mieć wymiar edukacyjny: pacjenci będą mieli świadomość, ile kosztowało ich leczenie.

IKP umożliwi także np. dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę (założono, że informacje będą dotyczyły również danych historycznych).

Internetowe Konto Pacjenta ma umożliwić także dostęp do informacji o posiadanym - w danym dniu - prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a gdy prawo to wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, to także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.

IKP zintegrowane z ZIP

Nowe przepisy umożliwią pacjentowi dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Dzięki temu za pośrednictwem 1,4 mln pacjentów ZIP, będzie mogło mieć również dostęp do dodanych przetwarzanych w IKP.