Lekarz z Opoczna stanął przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Łodzi w związku z kwestionowaniem obowiązującego kalendarza szczepień.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi wszczął postępowanie w sprawie lekarza Huberta Czerniaka (lekarz zgodził się na publikowanie jego danych przez media) pod koniec 2016 roku po publicznych i medialnych wypowiedziach, w których kwestionował obowiązujący kalendarz szczepień

Rzecznik prowadził postępowanie wyjaśniające półtora roku. W tym czasie kilkakrotnie przesłuchał obwinionego lekarza i powołał dwóch biegłych. Wśród biegłych byli specjalista z zakresu chorób zakaźnych i specjalista w dziedzinie pediatrii. Postępowanie wyjaśniające zakończyło się sformułowaniem wniosku o ukaranie do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi, oraz postawieniem zarzutów. Zarzuty dotyczyły kwestionowania kalendarza szczepień.

 

W styczniu tego roku odbyła się pierwsza rozprawa przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Łodzi. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Łodzi odczytał wówczas wniosek o ukaranie lekarza oraz przedstawił zarzuty. Na pierwszej rozprawie obwiniony skorzystał z prawa do składania wyjaśnień, ograniczając się jednak tylko do odpowiedzi na pytania obrońcy. Na drugiej i trzeciej rozprawie (30 stycznia i 10 kwietnia) odbyły się przesłuchania biegłych. Wcześniej biegli wydali pisemne opinie. Sąd poprosił w kolejnym etapie postępowania o wydanie opinii uzupełniającej biegłego z zakresu chorób zakaźnych.

30 października Okręgowy Sąd Lekarski w Łodzi uznał lekarza za winnego zarzucanego mu przewinienia zawodowego polegającego na szerzeniu postaw antyzdrowotnych, niezgodnych z przepisami kodeksu etyki lekarskiej, które zobowiązują lekarzy do postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną. Sąd wymierzył lekarzowi karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na rok.

Obrońca lekarza z Opoczna zaznaczył, że wyrok jest nieprawomocny i w najbliższych dwóch tygodniach obrona złoży apelację do Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Podczas rozprawy przed siedzibą Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi poparcie dla Huberta Czerniaka demonstrowało kilkudziesięciu przedstawicieli ruchów antyszczepionkowych.

(Nie)bezpieczne testy genetyczne – wyzwanie dla ustawodawcy już kolejnej kadencji - czytaj tutaj>>

Uzasadnienie sądu

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia podał, że: „Lekarz został obwiniony o to, że propaguje postawy antyzdrowotne poprzez publiczne wypowiadanie się, m.in. w programie „Rozmowa dnia” wyemitowanym w dniu 11.05.2016 r. na kanale NTL, oraz podczas wykładów „Wiosna Zdrowia”, które odbyły się w dniach 1-2.04.2017 r. w Katowicach na temat szkodliwości sczepień wykonywanych u dzieci do 6 miesiąca życia, które to wypowiedzi są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną, tj. o popełnienie przewinienia zawodowego, polegającego na naruszeniu art. 71 kodeksu etyki lekarskiej w zw. Z art. 4 ustawy z dn. 5.121996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co stanowi przewinienie zawodowe w rozumieniu przepisu art. 53 ustawy o izbach lekarskich”.

Do tej były tylko nagany

Rafał Hołubicki, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej podkreśla, że zawieszenie to najsurowsza kara jaka do tej pory została orzeczona w sprawach związanych ze szczepieniami. 
Do Naczelnego Sądu Lekarskiego trafiła sprawa lekarki Katarzyny B. Zarzucano jej, że udzielała wypowiedzi publicznych, w szczególności podczas debaty zorganizowanej w Sejmie RP przez posła Patryka Jakiego na temat: „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się w dniu 15 września 2015 r. Lekarka - w opinii Sądu - nie powołując się na żadne konkretne dowody, wyrażała stanowisko podważające zasadność i konieczność obowiązkowych szczepień dzieci według kalendarza szczepień obowiązujących. Naczelny Sąd Lekarski (NSL) orzeczeniem z dnia 8 lutego 2019 r. utrzymał orzeczenie OSL w Bielsku-Białej, który ukarał naganą lekarkę. Argumentował, że takie zachowanie jest przejawem propagowania przez obwinioną postaw antyzdrowotnych i może skutkować nie poddawaniu dzieci obowiązkowym szczepieniom, czym naruszyła art. 1 ust. 3 w zbiegu z art. 2 i art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej, co stanowi przewinienie zawodowe określone w art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Lekarka w przychodni odradzała szczepień

Orzeczenie NSL z dnia 19 czerwca 2015 r. utrzymało w mocy orzeczenie OSL (także wymierzono karę nagany) dotyczące lekarski obwinionej o to, że w przychodni lekarza rodzinnego K. w K. w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. podczas kwalifikacji dzieci do obowiązkowych szczepień ochronnych podawała ich opiekunom informacje o możliwych zagrożeniach wynikających ze stosowania szczepionek w oparciu o informacje nie poparte dowodami naukowymi. Prezentowała je w taki sposób, że opiekunowie dzieci odstępowali od ich szczepienia co skutkowało istotnym wzrostem liczby dzieci nie poddanych szczepieniom w tej przychodni i co wskazywało na propagowanie przez nią postaw antyzdrowotnych czym naruszyła art. 1.3 w zw. z art. 2.2 i art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

Karę upomnienia otrzymał lekarz, który 2 stycznia 2013 r. biorąc udział w programie telewizyjnym „M. D.” w TVP INFO stwierdził, iż szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym nie przynoszą szczepionym korzyści zdrowotnych, są szkodliwe, ponieważ zmniejszają odporność osób szczepionych oraz wywołują różnorakie powikłania, ludzie światli wycofują się ze szczepień. Miał powiedzieć, że szczepienia są powszechnie stosowane, dlatego, że przynoszą zyski firmom farmaceutycznym, czym naruszył art. 1 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 2 i art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Zawieszenie - najsurowsza kara

Sąd lekarski ma do dyspozycji cały katalog kar, który jest zamieszczony w ustawie o izbach lekarskich:

  • upomnienie
  • nagana
  • kara pieniężna
  • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat
  • ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat
  • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat
  • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Kary wymienione są w kolejności od najłagodniejszej do najbardziej dotkliwej.