W stanowisku z 15 listopada Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wypowiedziało się w sprawie zawierania z lekarzami kontraktów przewidujących pomniejszanie wysokości wynagrodzenia o wartość zleconych pacjentowi badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

„ Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraża zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, z których wynika, że kierujący placówkami medycznymi zawierają umowy (tzw. kontrakty) z lekarzami zakładające, iż to lekarz ma zapłacić ze swojego wynagrodzenia za zlecone pacjentowi badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej” – stwierdza prezydium KIDL.

Za dwa lata obowiązkowa akredytacja w patomorfologii - czytaj tutaj>>


Zarobek albo ratowanie pacjenta

W opinii samorządu diagnostów laboratoryjnych takie rozwiązanie jest niedopuszczalne i stoi w sprzeczności z podstawowym celem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, jakim jest zapewnienie dobra pacjenta.

Sprawdź w LEX: Jakie wymagania musi spełniać obcokrajowiec, który ma być zatrudniony na stanowisku analityka medycznego? >

Podpisywanie tego typu umów to de facto zmuszanie lekarza do dokonania wyboru pomiędzy możliwością zarobkowania i utrzymania własnej rodziny, a ratowaniem zdrowia i być może życia pacjenta” – czytamy w stanowisku. „Lekarz, który wybierze dobro własnej rodziny, może nie zlecić badań i tym samym doprowadzić do tragicznych skutków dla pacjenta, albowiem aż 70% diagnoz lekarskich opiera się na wynikach badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej”.

Sprawdź w LEX: Czy lekarze mogą samodzielnie wykonywać testy paskowe IgE? >

W opinii KIDL takie rozwiązania nie mają więc nic wspólnego z postępowaniem zgodnym z zasadami wiedzy medycznej oraz etyki w prawidłowo funkcjonującym systemie ochrony zdrowia.

W związku z powyższym Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych apeluje do kierujących placówkami medycznymi i wszystkich lekarzy o niepodpisywanie opisanych powyżej umów. Ponadto Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zwraca się z prośbą do ustawodawcy o wprowadzenie takich rozwiązań prawnych, które stanowczo wykluczałyby dopuszczalność zawierania opisanych powyżej umów oraz sankcjonowały tego typu praktyki.

Sprawdź w LEX: Jak długo należy przechowywać dokumentację medyczną w laboratorium? >

Samorząd zwraca uwagę, że dokument podsumowujący debaty „Wspólnie dla zdrowia – strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce” z dnia 25 czerwca 2019 roku jasno wskazuje na potrzebę wydzielenia odrębnego budżetu na badania laboratoryjne. Takie rozwiązanie skutecznie wyeliminuje powyżej opisane patologie.

Pod stanowiskiem podpisały się: sekretarz KRDL, Dorota Krawiecka i prezes KRDL Alina Niewiadomska.