Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.

21.06.2024

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

Wybory

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

28.05.2024

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

23.05.2024

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych

Samorząd terytorialny Wybory

Nie wszyscy wyborcy będą mogli udać się osobiście 7 kwietnia, aby oddać głos w obwodowych komisjach wyborczych. Dla nich ustawodawca wprowadził instytucję głosowania korespondencyjnego jako jednej z tzw. alternatywnych procedur głosowania. Przypominamy zasady, terminy i procedurę tego udogodnienia dla wyborców z niepełnosprawnością, seniorów i osób w obowiązkowej kwarantannie.

09.03.2024

Wyższe diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych

Samorząd terytorialny Wybory

700 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w najbliższych wyborach samorządowych, 800 - zastępca przewodniczącego, a 900 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów członkowie komisji otrzymają diety o połowę niższe.

25.01.2024

Nowo zakupiony pojazd trzeba zarejestrować, sprzedany zgłosić

Samorząd terytorialny Transport

Ważna zmiana dla właścicieli pojazdów. O 1 stycznia 2024 r. w przypadku zakupu pojazd trzeba go zarejestrować w starostwie. Bez względu na jego stan i pochodzenie. Konieczność przerejestrowania pojazdów używanych obejmuje właścicieli prywatnych jak i dealerów. Niedopełnienie obowiązku w określonym czasie zagrożone jest karą administracyjną.

02.01.2024

Aż 34 miejscowości uzyskało status miast

Samorząd terytorialny

Aż 34 miejscowości uzyskały status miasta od 1 stycznia 2024 r. – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście znalazło się jedenaście miejscowości z województwa mazowieckiego, osiem z łódzkiego, po trzy z kujawsko-pomorskiego i lubelskiego, po dwie z podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, po jednej z lubuskiego i śląskiego.

01.01.2024

Rolnik odpisze podatek na związki zawodowe rolników, gmina otrzyma rekompensatę

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Od 1 stycznia 2024 r. indywidualni rolnicy oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne będą mogły przekazać 1,5 proc. podatku rolnego na konto związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Gmina będzie mogła wnioskować do wojewody o rekompensatę utraconych dochodów.

29.12.2023

Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

02.11.2023

Od poniedziałku samorządy mają lepiej używać uwierzytelnionej poczty elektronicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Od 25 września podmioty publiczne, w tym samorządy terytorialne, są zobowiązane do korzystania z poczty elektronicznej wykorzystującej mechanizmy uwierzytelniania - zgodnie ze standardami określonymi przez ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Problem w tym, że większość samorządów, przede wszystkim wiejskich, o tym nie wie.

22.09.2023

Ustawa, która pozwoli na przeprowadzenie referendum w dniu wyborów, weszła w życie

Wybory

Nowelizacja ustawy o referendum ogólnokrajowym, która pozwoli na przeprowadzenie referendum w dniu wyborów parlamentarnych, już obowiązuje. W środę Sejm odrzucił senackie weto do niej, tego samego dnia ustawę podpisał prezydent i została opublikowana. Zmiany dotyczą m.in. godzin głosowania, terminów przedreferendalnych czy zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

17.08.2023

Pasażer, który na żądanie nie chce opuścić pociągu, zapłaci grzywnę

Policja Transport

Niesfornego pasażera trudno wyprosić z pociągu lub autobusu. A bywa, że ten swoim zachowaniem potrafi nawet sparaliżować komunikację. Rząd uznał, że tak dalej być nie może. Teraz pasażer, który nie zastosuje się do wezwania do opuszczenia środka transportu, zapłaci grzywnę. A jeśli dopuści się czynu chuligańskiego, jeszcze głębiej sięgnie do kieszeni.

12.08.2023

Więcej czasu na nadanie żołnierzowi odznaczenia

Administracja publiczna

Nowelizacja ustawy o orderach i odznaczeniach znosi obecny przepis przewidujący okres trzech lat na nadanie przez prezydenta orderu lub odznaczenia żołnierzowi. Wprowadza jednocześnie limit dwóch lat od zakończenia działań na złożenie wniosku o nadanie odznaczenia danemu żołnierzowi (przez jego dowódcę).

31.07.2023

Nowe, dobre praktyki w zakresie gospodarki leśnej

Środowisko Prawo gospodarcze

W środę, 26 kwietnia, wejdzie w życie rozporządzenie z 27 marca 2023 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Rozporządzenie określa sposób postępowania właściciela lasu na etapie planowania i realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej. Ma to m.in. przeciwdziałać potencjalnym kolizjom pomiędzy działaniami z zakresu gospodarki leśnej a ochroną środowiska.

25.04.2023

Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Samorząd terytorialny Budownictwo

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

09.09.2022

Monitoring rynku medialnego coraz droższy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

17.08.2022

Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Nieruchomości

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

09.05.2022

Finansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych z PROW na zmodyfikowanych zasadach

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Zmianę kryteriów dofinansowania budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewiduje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowane już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim maksymalna wartość dotacji dla jednego beneficjenta wzrośnie do 5 mln zł, a środki będzie można rozliczyć do 30 czerwca 2025 roku.

11.03.2022
1  2  3  4  5    53