Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy wskazuje, że od 1 stycznia 2024 r. status miasta uzyskały 34 miejscowości.  W gminach tych przeprowadzono konsultacje, w których większość mieszkańców poparła projekt. Pozytywne opinie wrazili też właściwi terytorialnie wojewodowie.

We wnioskach o nadanie miejscowościom statusu miasta, lokalne władze podnosiły argument dotyczący istniejących już miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych. Większość miejscowości aspirujących do statusu miasta wcześniej posiadała prawa miejskie, które utraciła, najczęściej po Powstaniu Styczniowym.

Sprawdź w LEX: Czy urząd miasta i gminy może mieć dwie siedziby? >

Sprawdź w LEX: Czy miasto i miasto na prawach powiatu to jeden podmiot na podstawie prawa cywilnego? >

Najwięcej z województwa mazowieckiego

Miejscowości, które pd 1 stycznia 2024 uzyskały status miasta:

 1. Bobrowniki – w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
 2. Kikół – w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko- pomorskim;
 3. Gąsawa – w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko- pomorskim;
 4. Piszczac – w powiecie bialskim, w województwie lubelskim;
 5. Turobin –  w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;
 6. Czemierniki – w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim;
 7. Brody – w powiecie żarskim, w województwie lubuskim;
 8. Grabów – w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
 9. Kiernozia – w powiecie łowickim, w województwie łódzkim;
 10. Białaczów – w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
 11. Żarnów – w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
 12. Inowłódz – w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;
 13. Osjaków –  w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim;
 14. Bolesławiec – w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
 15. Parzęczew –  w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim;
 16. Maciejowice – w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim;
 17. Głowaczów – w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;
 18. Magnuszew –  w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;
 19. Ciepielów – w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
 20.  Sienno –  w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
 21. Dobre –  w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 22. Siennica –  w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
 23. Osieck – w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim;
 24. Gielniów – w powiecie  przysuskim, w województwie mazowieckim;
 25. Odrzywół – w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim;
 26. Przytyk –  w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
 27. Strzeleczki – w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim;
 28. Bircza – w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;
 29. Jawornik Polski – w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim;
 30. Przyrów – w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;
 31. Gowarczów – w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim;
 32. Bogoria – w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;
 33. Rychtal – w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim;
 34. Mieścisko –  w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.

 

Zobacz: Na mapie Polski przybędzie 15 nowych miast

Ile będzie kosztowało miasto

Z oceny skutków regulacji projektu rozporządzenia wynika, że wydatki jednostek samorządu terytorialnego, szacowane są na ok. 518 206 zł. To wydatki związane są z pracami ewidencyjnymi obejmującymi wnioskowane do zmiany tereny, w tym również znajdujące się tam drogi publiczne, a także ze zmianą szyldów, pieczątek i tablic.

Dodatkowe wydatki jednostek samorządu terytorialnego związane będą z koniecznością dokonania aktualizacji prowadzonych przez nie rejestrów i ewidencji w zakresie zmian w identyfikatorach terytorialnych. Samorządy same sfinansują te wydatki.

Sprawdź w LEX: Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku, gdy mieszkańcy miejscowości wiejskiej w gminie miejsko-wiejskiej złożyli wniosek o przyłączenie jednej z ulic do miasta w tej samej gminie? >

Rząd nie oszacował skutków finansowych dla budżetu państwa związanych z koniecznością wymiany dowodów osobistych, gdyż zmiany ujęte w rozporządzeniach nie będą generować takiego rodzaju kosztów. Zauważa, że stosownie do przepisów art. 88 i art. 89 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy (1 marca 2015 r.) zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych, natomiast adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych traci znaczenie prawne.